background preloader

iPad-forskning

Facebook Twitter

Edward och Skolutvecklingen: UnosUno! Jag har ingått i styrgruppen för forskningsprojektet UnosUno i tre år nu. Det har varit en mycket intressant tid och jag tycker att forskarna fått fram ett antal saker som är väldigt viktigt för huvudmän, skolor och pedagoger att känna till. Resultaten är inte i alla delar revolutionerande men de är viktiga. De bör på olika sätt påverka hur vi hanterar skolors digitalisering. Om du vill läsa alla delårsrapporter finner du dem här: Delårsrapport 2011, Delårsrapport 2012 och Delårsrapport 2013.

Inom kort kommer också den bok som blivit resultatet av arbetet. Antalet iPad-studier växer – och resultaten är positiva. Allt fler skolor köper iPads till sina lärare och elever.

Antalet iPad-studier växer – och resultaten är positiva

Det rullar som en våg över hela den rika världen och sker till stor del utan att det finns några större studier som stöder paddans värde som utbildningsverktyg. Förutom dess omvittnade snabbhet och användarvänlighet kan ett viktigt skäl vara att paddan svarar extra bra på de krav på en mer individanpassad undervisning som reses från politiken, allmänheten och forskningen. Successivt börjar nu också allt fler studier av iPad:ens styrkor och svagheter att publiceras. På forskningssidan så kom det under 2012 en amerikansk doktorsavhandling[1] och några artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Med intresse kastade jag mig över några av dessa, men blev ganska besviken. Stockholms iPad-satsning utvärderad. Lakeville test shows iPads boosted education in many classrooms. A new report shows that the Lakeville district’s investment in technology is paying off in terms of student learning and motivation.

Lakeville test shows iPads boosted education in many classrooms

Of the 31 classrooms or programs that completed research on newly issued iPads last year, 23 reported increases in student engagement, 24 reported that student motivation went up and 20 observed gains in student learning, according to the iLearn Resarch report, discussed at Tuesday’s school board meeting. “This is innovation at its best and I’m really excited about that,” said Roz Peterson, board chairwoman. Superintendent Lisa Snyder said she was happy with the results, but not surprised. “I’ve read a lot of the research on the utilization and need for digital tools for learning,” she said. “So I wasn’t very surprised that it was going to be successful.” Trish Harvey, the district’s digital learning coordinator, said that classes not reporting gains either saw no change or had teachers who were reluctant to attribute progress only to iPad use.

Ipad höjer motivationen i skolan. Håkan Edman, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Ipad höjer motivationen i skolan

Antalet iPad-studier växer – och resultaten är positiva. 1-1 och Forskningen! iPad and Education – No Longer A Debate! There is no longer a debate!

iPad and Education – No Longer A Debate!

If money was no object would a teacher want their students to have an iPad each? Even if they only used it to research a different perspective. Even if they only used it to add resources to their work. Even if they only used it as an alternative way to demonstrate learning. The research exists to support the device as a tool for learning.

Any mobile device can assist in the learning process, it just happens that the iPad is the current class leader. So why do we continue to debate? Money – It isn’t the educators job to worry about the finances. Behaviour Management – ‘If students are using technology inappropriately in the classroom, you have a behaviour problem, not a technology problem.’ Learning – If the device isn’t suitable for a task then educators shouldn’t use it. The iPad in Education debate should centre around appropriate use. The real debate centres around when and where to use the device to support existing methodology. Like this: iPad Research in Schools.

Last updated on 2/5/2014 Print this page1 The Technology Enhanced Learning Research group, led by Kevin Burden (Principal Investigator) based in the Faculty of Education, has completed the first national evaluation to investigate the use and impact of tablet technologies (in this case the iPad), across schools and homes in Scotland.

iPad Research in Schools

The study was based in eight schools and six local authorities across Scotland where iPad devices were being piloted to investigate a range of issues associated with the deployment of personal mobile devices as tools for teaching and learning. This follows the announcement and launch in May 2012 by the Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning in Scotland (Mr. Michael Russell) of a series of pilots6 to assess the issues associated with personal ownership of technologies for learning.

It is anticipated the current evaluation will contribute to the evidence base which Scotland is looking to develop in this important aspect of education. 8 Studies Show iPads in the Classroom Improve Education. 8 Studies Show iPads in the Classroom Improve Education Posted by Ashley Wainwright on Mon, Feb 18, 2013 @ 09:26 AM Since their release in April of 2010, Apple’s iPads have taken the US by storm. iPads have swept through almost every industry, especially education.

8 Studies Show iPads in the Classroom Improve Education

Apple is pushing for iPad use in education, and several schools across the US have taken up the charge. The proliferation of iPads in the classroom will only keep accelerating. With these powerful mobile devices come a lot of possible benefits for educators and students alike. There have been many interesting studies done about iPads in the classroom and the effects on both students and teachers. A research study, conducted in Auburn, Maine showed that Kindergartner students using iPads scored much higher on literacy tests than students that didn’t use the device.

iPad Research in Schools. iPad Research in Schools.