background preloader

Webbresurser

Facebook Twitter

IT-klubben! – Patricia Diaz. Ni har väl inte missat IT-klubben?

IT-klubben! – Patricia Diaz

Tanken med IT-klubben är att skapa ett färdigt upplägg att utgå ifrån som dessutom är superlätt att använda. Som bekant kan det ju vara lite knepigt att veta hur man ska komma igång med mer digitalt orienterade övningar. Svt. – Det här är en utsatt grupp och vi ser ett behov av riktade insatser, säger Ulf Dalquist, som är forskningschef på Statens medieråd och en av forskarna bakom rapporten ”Ungar och medier 2017”.

svt

I årets rapport har Statens medieråd för första gången tittat särskilt på gruppen unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ambitionen var att jämföra medieanvändning bland personer med olika typer av funktionsnedsättning, men antalet deltagare med funktionsnedsättning var för lågt för att kunna dela upp i olika diagnoser. Rapporten kan därför inte säga något om skillnader i medieanvändningen bland ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Jack och jordens utveckling: Jägaren kommer - UR Skola. Böcker att läsa med ungdomar. Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och tänkte därför lista böcker som jag tror är bra att läsa i skolan tillsammans med eleverna.

Böcker att läsa med ungdomar

Jag tror på läsning av gemensamma böcker, antingen i helklass eller i mindre grupper. Alltid med stöd av läraren. Eftersom läsning är en färskvara tycker jag att det är viktigt att läsa nya böcker med eleverna. Det här är böcker som bör passa på högstadiet och gymnasiet. Vissa är skrivna speciellt för unga, andra har bara unga huvudpersoner. Digitala verktyg i en digital lärandemiljö. Söka och värdera digitala lärresurser. En modell för novell - Lektionsupplägg - Bibblis. Det bästa med jorden.

Scratch Fördjupning – Vi bygger ett matematikspel. STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig för alla! Nu kan alla söka STL-utbildning!

STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig för alla!

I tidigare inlägg har jag skrivit om att Malmö stad och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i synnerhet satsar stort på STL. I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) första utbildningsomgång fick 10 kommuner efter stenhård konkurrens chansen att ta del av det forskningsbaserade didaktiska förhållningssättet för undervisning med IKT-redskap. Malmö stad fick som den 11:e kommunen vara med som pilotkommun för gymnasie- och vuxenutbildning. Under denna tid har Kristin Quist, Lizelott Löwendahl, Muska Andar och Ingela Hansson från Startskolan blivit certifierade STL-kursledare. STL skall inte blandas ihop med ASL (att skriva sig till läsning) utan är ett förhållningssätt/modell för hur lärare kan jobba med IKT-redskap i klassrummet. För att läsa mer om STL gå in på: Nu när den första utbildningsomgången är till ända öppnar SKL upp för alla som vill ta del av utbildningen. Lyckas i lärandet. Åsa Hirsh: Så utvecklar du ditt lärande. Strategies – Poster by Annika Sjödahl.

Lax i ugn med fetaost och brynt smör – recept. Vägledning hantering lärplattor i skolan mars 2017. D1 GRGY 07A 01 lasa och skriva. Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan. Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner.

Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan

Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? HJA LPMALL SVENSKA uppdaterad 5 februari. Omggenius – en webb om genier av genier! Lärportalen. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Lärportalen

Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet. Den inledande delen handlar om ungas sociala samspel på nätet följt av en del om kränkningar på nätet. Den tredje delen handlar om informationssäkerhet och att skydda sin personliga information och den avslutande delen sammanfattar modulen i en text om aktuella undersökningar och tips på lektionsmaterial.

Tillsammans ger dessa fyra delar en grund till några av de frågor som skolan brottas med när det kommer till ungas säkerhet på nätet. En bärande tanke i upplägget av den här modulen är att varje skola har unika förutsättningar och att det därför är de vuxna på varje skola som är experter på sina elevers situation. Elevaktiviteterna ska ses som inledningen till ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis blir en del av skolvardagen. Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang.

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det!

Det kommer många frågor om hur det fungerar och här kommer en kort instruktion. Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan. Ny lydelse i skolans uppdrag Digitaliseringen tar större plats i läroplanerna, bland annat genom en ny lydelse i skolans uppdrag: ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.” Mer fortbildning, praktiska tips från Skolverket och bättre lärarutbildningen. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner.

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Planering: Världsreligionerna i åk 3. Här har jag gjort en åk 3-planering för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kring världsreligionerna.

Planering: Världsreligionerna i åk 3

Försöker få in så mycket som möjligt av språkutveckling i ämnet med läsfixare, VÖL, VENN och textkopplingar. En läsande klass-texterna från PULS SO-boken kommer väl till pass. Lektion 1: Världsreligioner VÖL-modell (vet, önskar veta) Film sli: Religionskunskap för barn Läsa lektion 46 ELK PULS SO-boken Skriva nyckelord på tavlan Återberätta VÖL (lärt oss) Lektion 2: Titta på LPP tillsammans. Eleverna får ge förslag på arbetssätt.Abrahams rötter Läsa berättelsen om Abraham Se bildspel och släktträd om Abraham och hans ättlingar Sammanfatta berättelsen med egna ord Skriva utifrån bilder Lektion 3: Kristendom: Film: Mötesplats jorden Rutsystem för alla religioner med symboler, högtider, byggnader, ledare. Webbinarium om skolans digitalisering. Titta på webbinariet Programpunkter Peter Karlberg: om nationella strategier Lars Lingman: om att leda digitalisering Olof Andersson: om förändringar av styrdokumenten Jessika Paulsson: om kompetensutvecklingsresurser Webbinariets powerpointpresentation (pdf) Skolans digitalisering (2,9 MB)

Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen. 25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma. Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge dem större kontroll över sina egna data. Samtidigt ska flödet av personuppgifter inom unionen underlättas.

Chromebooks as QR Code Readers. HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap - HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap. 10 fakta att känna till om QR-koder – IKTsidan. För dig som har hört talas om QR-koder eller för dig som börjat skapa egna och har funderingar på vad som är ok och inte, och hur det hela fungerar. QR-koder är ett verktyg som kanske ser krångligt ut men som egentligen är väldigt enkelt och rymmer väldigt stora möjligheter för både förskola och skola. Vad är en QR-kod? Vad kostar det att skapa och använda QR-koder? Vad måste jag ha för att läsa av en QR-kod? Sushi #LagamatmedTova. Book Creator is coming to the web - Book Creator app. This summer – our biggest ever update!

Here’s what we’re working on… a new, web based version of Book Creator that will work in the Chrome browser on ALL devices. That means Chromebooks, Macs, Windows devices, even Android and iPhones! Makerspace i skolan — Bakgrund. Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna. – Det är stora ord här i år – det som visas är omvälvande och revolutionerande om man ska tro leverantörerna. Det tyder på att man nu åter vänder sig till dem som har pengapåsen efter att ha haft pedagogerna i fokus några år. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sagomattan Del 6. Mobilen i skolan och i klassrummet. 21 December, 2016 - 17:47 Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering? Eller borde den kanske hellre förbjudas?

Vad är genrepedagogik? Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Privatliv handledning. Digitala verktyg i skriftspråksundervisning. NPF-podden: Bara sitta och spela dataspel - UR Skola.

Särskolan och inkluderingstanken. Lågaffektivt bemötande – Metod och förhållningssätt. Som pedagog i mitt klassrum möts jag ständigt av ”utmaningar”. Dess karaktär och form är oftast av olika art och de allra flesta klarar jag av att hantera, enskilt eller tillsammans med elever/föräldrar, i kollegiet eller tillsammans med elevhälsoteamet. Utmaningarna är en del av min vardag och utvecklar mig som lärare. De syftar till stor del på undervisningen, dess innehåll och mål, och är en del av arbetet med att alla elever ska lyckas. Men jag möts även av utmaningar av helt annan karaktär, där jag som pedagog och lärare inte alltid känner mig trygg i hur jag skall hantera dem. Där jag ibland känner mig utelämnad och ensam i något som jag inte kan se eller har någon lösning på. Utmana och uppmuntra lärande med Livet i Bokstavslandet. En plastficka med stavningsträning skickades hem på måndagen. Utmana och uppmuntra lärande med Livet i Bokstavslandet.

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. Lärportalen. Lärportalen. SETT syd: IT-strategierna och hur du kan jobba med dem. Föräldraquizet. Föräldraquizet. Alla avsnitt - Äventyrsklubben. The Battery Challenge. Stödmaterial om övergångar. När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad.

Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Inträdesbiljett med loggbok. Video: Inspirationsföreläsning om kommunikation. Bladen brinner – Om podden. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! 10 sajter med gratis bilder du kan använda fritt. Ibland kan det bli stopp i den kreativa processen. Du har inte tid att ta med dig kameran ut och fota en höstlig park som ska komplettera dagens inlägg. Eller så behöver du några enkla bilder att varva din PowerPoint-presentation med. Omröstning 2016 - ForskarFredag. Digitala medier och kritiskt tänkande i F-6 - Väsby Lärlabb. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Kodknäck – Datalogiskt tänkande och programmering på Årstaskolan.

GRT 4 Quizlet. Annikas klassrum - HEM. Diskriminering. Padlet- samarbeta via nätet utan inlogg och konton. Creative Commons Sverige. Del 3: Serier/animeringar – JL Skolutveckling. Sajter med material - HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap. Whiteboard.fi, gratis webbtjänst där du kan se dina elevers svar direkt när de svarar- och se hur de tänkt. Kom snabbt igång med digital teknik genom appen Plickers. Tio tips för en inkluderande skolstart. TikiReader. Pokémon GO – JL Skolutveckling.

Hur kan vi göra #skolan #tillgänglig för alla elever? Ett inlägg att ta med till #almedalen. Om läs- och skrivinlärning. Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Bibblix är gratis för iPad och Android! I den här appen tipsar biblioteken om hundratals bra böcker för barn.... Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Formativ bedömning i slöjden på Örtagårdskolan. Genrepedagogik och ASL – vilken kombo! Logopeden i skolan: Läs dina talböcker direkt i webben med Legimus webbspelare. "Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet. SPSM lanserar stödtjänst för att hitta läromedel efter behov. Rocketbook – sjukt coolt anteckningsblock för molnet – Håkan Fleischer. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Studiepaket Utvecklingsstörning.

Väsby Lärlabb: Skolverkets förslag till nationell it-strategi sammanfattas #förskolan #skolan. Flexikon - digitalt lärande i folkbildning. Konstruktion - Undervisningsexempel - CETIS - Centrum för tekniken i skolan. Dinosaurer. Världens 25 konstigaste djur. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. Chrome Music Lab. YouTube. Lektion: Vilket djur talar jag om? PLUGGA – A4 by Fredrik Sandström.