background preloader

Flippat

Facebook Twitter

Digital Storytelling on Blendspace. EDpuzzle. Upload, Share, and Discover Content on SlideShare. Wikispaces. Your free online classroom. The Teacher's Guide To Flipped Classrooms. Since Jonathan Bergman and Aaron Sams first experimented with the idea in their Colorado classrooms in 2004, flipped learning has exploded onto the larger educational scene.

The Teacher's Guide To Flipped Classrooms

It’s been one of the hottest topics in education for several years running and doesn’t seem to be losing steam. Basically, it all started when Bergman and Sams first came across a technology that makes it easy to record videos. They had a lot of students that regularly missed class and saw an opportunity to make sure that missing class didn’t mean missing out on the lessons. Once students had the option of reviewing the lessons at home, the teachers quickly realized the shift opened up additional time in class for more productive, interactive activities than the lectures they’d been giving.

And voila: a movement began. A 2014 survey from the Flipped Learning network found that 78% of teachers said they’d flipped a lesson, and 96% of those that tried it said they’d recommend it. What is a flipped classroom? 1. 2. 3. 1. Flippat lärande - fyra pelare. För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande.

Flippat lärande - fyra pelare

Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. Det kan tyckas vara samma sak, men om vi reder ut begreppen lite blir det tydligare att det faktiskt finns en skillnad.

F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Flexibel inlärningsmiljö innebär att det i klassrummet finns gott om utrymme och tid för kollaborativt lärande. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska. Vad är det flippade klassrummet? Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete.Professor Eric Mazur började använda instruktionsfilm när han undervisade på Harvard under 1990-talet.

Vad är det flippade klassrummet?

År 2004 startade Khan Academy och arbetssättet blev tillgängligare även för ”secondary education” (gymnasiet) i USA. Andra som har arbetat länge med det flippade klassrummet är Jonathan Bergmann och Aaron Sams. Det finns mycket diskussion kring det flippade klassrummet. Många fördelar lyfts fram, bland annat att eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, de har hela tiden tillgång till genomgångar (vilket ger möjlighet att upprepa en föreläsning så ofta de vill) och tid för verkligt arbete i klassrummet. Ett bra flippat klassrummet är inte så enkelt som man kanske tror. 4 learning strategies that make the most of flipped learning. Chances are, you've heard of the flipped classroom.

4 learning strategies that make the most of flipped learning

In fact, you could be tired of hearing about it by now or dismiss it as a fad. "What's the big deal? " you might ask. After all, pre-teaching has been around since the 1990s, and video and its related formats have been used in the classroom since the 1950s. Is all the hype warranted? Because we are some of the pioneers of the flipped classroom movement, you might think we would shout a resounding "Yes! " What flipped learning is — and isn't The common description of a flipped classroom is having students watch instructional videos at home and do the typical homework — worksheets, problem sets, back-of-chapter exercises — in class. Teaching for Tomorrow: Flipped Learning.

#flippatklassrum. SLI.SE. TED.