background preloader

IKT og digital dannelse i skolen

Facebook Twitter

Mindomo - Sign Up. Sosial Bokmerking - Digitale læringsressurser. For å finne tilbake informasjon som man ønsker å ta vare på kan man bruke et bokmerke.

Sosial Bokmerking - Digitale læringsressurser

Nettlesere har innebygde funksjoner for å lage slike bokmerker. En bakdel med å bruke den innebygde bokmerke funksjonen i nettlesere er at du har kun tilgang til bokmerkene dine i en nettleser på en pc. Sosiale bokmerker løser dette problemet, i tillegg til at det har mange andre fordeler.Wikipedia definerer sosial bokmerking som: Social bookmarking is a method for Internet users to share, organize, search, and manage bookmarks of web resources. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. Verdens idékatalog. Mappeoppgaver DKL111. Informasjonskompetanse DKL111.