background preloader

Samtalsstrukturer och gruppindelningar

Facebook Twitter

Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt. Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna. Ett sätt att få diskussionerna att gå på djupet är att låta eleverna tänka med pennan.

Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna

Detta gör de först under tystnad. Det är ett utmärkt sätt att få med sig de elever som ogärna säger vad de tycker i en grupp. Samtidigt som de själva skriver kan de ta del av andras tankar då texten hamnar bredvid. Arbetssättet mynnar ofta ut i djupare diskussioner med ett bredare resonemang. Collaborative writing. Tänka tillsammans. QtA Reichenberg. Textsamtal Kaya. Läsloggen introduktion. Läsloggen Molloy. Textsamalet Körling. Teaching Strategy: Big Paper - Building a Silent Conversation. Use this discussion strategy to help students explore a topic and to engage all students, especially those who are less likely to participate in a verbal discussion.

Teaching Strategy: Big Paper - Building a Silent Conversation

Using writing and silence, this strategy allows students to slow down their thinking processes and to focus on their peers’ views. This discussion strategy uses writing and silence as tools to help students explore a topic in-depth. Having a written conversation with peers slows down students’ thinking process and gives them an opportunity to focus on the views of others. This strategy also creates a visual record of students’ thoughts and questions that can be referred to later in a course. Using the Big Paper strategy can help engage shy students who are not as likely to participate in a verbal discussion. Step one: Preparation First, you will need to select the “stimulus” – the material that students will respond to. Step two: The Importance of Silence Inform the class that this activity will be completed in silence.

Tvärgruppsredovisningar är grejen! Hej alla!

Tvärgruppsredovisningar är grejen!

I det här inlägget vill jag berätta om hur jag använder tvärgruppsredovisningar som lektionsupplägg när eleverna håller på att lära sig något nytt inom ett visst ämnesområde. Både jag och eleverna gillar detta sätt att arbeta mycket! Det är faktiskt en metod som jag har återkommit till under många år och hittills har jag använt upplägget i nästan alla mina kurser den här terminen, bland annat i Svenska 3. Tvärgruppsredovisningar är ju i sig är absolut inget nydanande men jag tycker att jag har kunnat förfina arbetet med hjälp av digitala verktyg och hittat lite olika sätt att variera detaljerna på. Ibland är det också de rätt enkla uppläggen som fungerar bra, tycker jag! Att våga välja bort det digitala. I mitt klassrum, och på vår skola, har vi bestämda platser i klassrummet och läraren bestämmer.

Att våga välja bort det digitala

Att läraren bestämmer placeringen i klassrummet kommer ur ett förhållningssätt där vi ser till alla elevers behov. Att komma in i klassrummet och börja med att leta efter en plats att sitta på är inte en optimal start på ett nytt lärandetillfälle. Hos många elever skapar sådana tillfällen oro. Struktur: Runda bordet – Kooperativt lärande. En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable.

Struktur: Runda bordet – Kooperativt lärande

Vi väljer här att kalla den för Runda bordet. I runda bordet får eleverna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper både till få och många. De får chans att se flera olika lösningar och kommunicera med varandra kring dem. Övningen skapar ett ömsesidigt lärande där allas del är viktig då eleverna i gruppen bygger vidare på varandras svar och bygger en helhet tillsammans. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden.

Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

Han vet att han börjar tappa eleverna. Genomgången borde vara klar nu, men han vet också att det är många som ännu inte förstått. ”Ni där nere i hörnet, nu vill jag att ni också är med!” Uppmanar han med bestämd röst. Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Identitet.

Lærer: Læsning er ikke en alene-ting

Selvom du spiller mange roller, vil der altid være kun en af dig", læser en dreng op for sin makker. Språkutveckling med Duoab. Hur skapar du mening och förståelse av olika texter hos dina elever?

Språkutveckling med Duoab

Detta är en aktivitet där eleverna får leva sig in i olika karaktärer och förklara karaktärens tankar och kunskap. I sitting down drama utgår du ifrån en text (skönlitterär eller sakprosa). 1. Läs texten högt. 2. Identifiera karaktärer och dela ut karaktärer. 3. Boksamtal á la Chambers. 197 kandidater finns det till ALMA 2015 enligt nomineringslistan.

Boksamtal á la Chambers

Det är ganska många! Men en sticker ut lite – han är nämligen nominerad två gånger. Aidan Chambers, från England, står på listan både som författare och, tillsammans med sin fru Nancy, som läsfrämjare. I sitt arbete som läsfrämjare har Aidan Chambers talat och skrivit en hel del både om läsmiljö och om boksamtal (se längst ned). När han diskuterar vad som behövs för att läsningen ska utvecklas (hos den enskilde och i en grupp, till exempel i skolan) lyfter han fyra saker: tid att läsa, högläsning, ett väl genomtänkt bokbestånd och goda boksamtal. Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt lärande. Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade.

Struktur: EPA – enskilt, par, alla – Kooperativt lärande

Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. För att främja språkutveckling och lärande behövs meningsfulla interaktioner elever emellan. Vi behöver därför skapa många och varierande kommunikationsmöjligheter för eleverna. Ett sätt att göra detta är genom EPA – enskilt, par, alla. EPA innebär att läraren ger en öppen fråga som eleverna först får fundera kring enskilt under en till ett par minuter och eventuellt skriva ner sina tankar.