background preloader

Ikt 1:1

Facebook Twitter

Ipads

Educational Technology and Mobile Learning: 3 Important English Language Learning Apps Are Free Today. August 17, 2015 Language learning is one of the key areas exponentially enhanced by the widespread of Internet technologies and mobile connectivity.

Educational Technology and Mobile Learning: 3 Important English Language Learning Apps Are Free Today

Anyone now can easily start learning a language from scratch and right from the comfort of their couch. We have already featured some excellent language learning apps for both iPad and Android. However, today we are highlighting three excellent English language learning apps as they are on sale for a limited period of time. Rethinking.se. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Appar och tillägg till Chrome och Google Drive. Den senaste tiden har jag försökt jämföra Googles tjänster med Microsofts.

Appar och tillägg till Chrome och Google Drive

En del kommuner i Sverige tex Malmö, Göteborg och Helsingborg, har valt att införa GAFE (Google apps for Education) och andra kommuner testkör nu OFFICE 365 for Education. Jag har ställt många frågor till både lärare, it-folk och rektorer om OFFICE 365. Videokurs - Berättande bildspel. Mikael Björk Fånga din publik Du älskar att fotografera och vill gärna dela med dig av dina bilder till andra.

Videokurs - Berättande bildspel

Men dina bildspel väcker inte alltid den entusiasm som du hoppas på. Kronologi och högvis med bilder staplade på varandra skapar inte de bästa förutsättningarna för att din berättelse ska nå fram. IKT I SKOLAN, DEL 24: BRA NÄTRESURSER. IKT. Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet!

IKT

=D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär.

Vad kan det innebära? När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students. March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it. " Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade". You should never confuse feedback with praising or advising.

This wonderful visual is found on inservice.ascd.org. Chrome Classroom Certification for Teachers. 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home. 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home by Maria Winters DiMarco Last week, Paul Barnwell discussed five reasons to teach digital literacy in the classroom.

6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home

197 Educational YouTube Channels You Should Know About. 197 Educational YouTube Channels You Should Know About If you don’t have a YouTube channel as an education provider, there’s a good chance you’re behind the times.

197 Educational YouTube Channels You Should Know About

Nearly every major educational institution in the world now hosts its own collection of videos featuring news, lectures, tutorials, and open courseware. Just as many individuals have their own channel, curating their expertise in a series of broadcasted lessons. Chrome Classroom Certification for Teachers. It synliggör elevers språkinlärning. Att it kan användas för att göra språkundervisningen mer varierad och intressant så att eleverna blir mer engagerade har Monica Carlsson erfarenhet av. - Jag använder datorn varje dag men inte på varje lektion, säger Monika Carlsson.

It synliggör elevers språkinlärning

Datorn är dock alltid med och projektorerna använder jag varje dag. Ju mer man använder it desto mer lär man sig och vågar man. Jag <3 internet – för högstadiet och gymnasiet. Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden. Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet i Stockholm, talar inte gärna om tekniken i sig.

Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden

Hon poängterar att it-användningen ingår som en central del i deras idé om lärande. Foto: Kristina Sahlén – Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. Det betyder att de inte prioriterar det, vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt. Därför skapas den klyfta vi ser i dag, säger Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor. – Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort. Sverker Brundin: "Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke. " Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer. Creative Commons. En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar. Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens.

Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan. Teaching Email Etiquette To Students. Education Week. Hopefully last week's digital learning day brought more awareness to how technology can transform teaching and learning. Educational Technology and Mobile Learning: 8 Practical Tools to Easily Gather Student Feeback. February 4, 2014 Students feedback can sometimes host a treasure trove of new insights not only about their own comprehension but also about our teaching. Educational Technology and Mobile Learning: A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment.

February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment. Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom. " and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. However, knowing that several of you might probably need a refresher about these concepts I went ahead and created the visual below for you to keep as a reminder.

Besides the book I mentioned earlier, I also drew on Eberly Center page for more examples. Fem Misstag! Educational Technology and Mobile Learning: A New Google Drive Update to Enhance Group Work. Digital Learning Day: Resource Roundup. 4 ways to use YouTube in the language classroom. UPDATE: I’m delighted to say that this post has been nominated for the British Council’s TeachingEnglish blog award for innovative teaching ideas. I’m really delighted to have been included in this month’s nominations, so… make me a super happy boy by clicking here and voting for me! When it comes their language learning I can safely say that my teenage students always enjoy the multimedia experience.Rather than studying grammar and vocabulary through boring old course books, they find it more exciting to watch action unfold via moving images on their laptop, tablet or smart phone. What’s great about this is that it’s not just a one-way deal: video clips offer us as teachers the basis for the development of many language skills.

I’m an avid user of short clips in my classrooms. 10 Ways to Use Instagram in the Classroom. Move over, Facebook—if you teach middle or high schoolers, you know that Instagram is one of the most popular social media channels for teens and tweens today. And while it may not seem like it at first, there are many applications for Instagram in the classroom. Of course, it's important to protect students' privacy, especially when using a public channel like Instagram. If you're interested in trying any of the ideas below, we recommend creating a classroom account that you set to "private" and carefully vetting any potential followers.

You might also try adapting our suggestions to an educational social media platform such as Edmodo. Finally, be sure to check your school's technology policies before you begin. Studiedag på MEG Stockholm! The Use of Social Media in School. Share this infographic on your site! Embed this infographic on your site! The editors at Best Masters in Education decided to research the topic of: Teens are actively Tweeting, Posting, Liking, and Commenting all across Social Media and there doesn't seem to be an end in sight. Popplet. Handbok för IKT-pedagoger. Video In The Classroom: Equipment Checklist. Teaching has always been visual, but what was once communicated on fusty overhead slide projectors or whiteboards that get erased, is now distributed to students in full HD video that they can review whenever and wherever they need.

Gmail+1 = Student Email Addresses to Register for Online Services. The Gmail+1"hack" isn't a new trick and I can't remember when I first tried it, but it still works and it still provides a solution to a problem that a lot of teachers run into when they want their students to use a new web tool. Let's say there's a new service that I want my students to use but my students don't have email addresses that they can use to register for that service. In that case I can quickly generate Gmail addresses for my students by using the Gmail+1 hack. Here's how the Gmail+1 hack works: 1.

Going BYOD. Why BYOD Makes Sense: Thinking Beyond a Standardized 1:1. I was recently asked, "Why are you giving the teachers choice of a laptop? Why not just go all in with one device? " My answer, simply stated, is that homogenization of any tool is never a good idea in a context that is intended to foster creativity. The same argument is underway with the Common Core. Many fear that we are homogenizing educational standards and limiting opportunity for creativity, hacking and boundless exploration. That explains the viral popularity of Ethan Young, a Tennessee student who, at a school board meeting, provided an eloquent breakdown of what the Common Core really is and how it is affecting teachers. However, this post is not about Common Core or educational politics.

Standardization vs. Teach with Your iPhone: Apps to Use in the Classroom. You don't need a class set of netbooks or iPads to integrate technology into your daily instruction. There are some fantastic, free iPhone apps that are perfect for teachers who are looking to change up their daily routine. These apps can make everyday tasks easier, simplify what you're already doing, and maybe just inspire others to make an investment in technology at your school. Common Core. Using cell phones in the classroom when computers are not available (by Fabiana Casella. Congratulations Fabiana! Click this image and “like” the facebook image to vote for Fabiana! Everybody is talking about 21st Century skills and preparing students for a whole different world.

The truth is that our students have become digital and there are a whole lot of educators around the world who are still “analog”. That is why I would like to share my work with my two secondary school groups with as many teachers as possible. A 3-minute explanation of "Digital literacy" New to Interactive Whiteboards? Here's some help and advice. Use Hello Sign to Add Your Signature to Google Drive Files. Hello Sign is a free tool for digitally signing documents. Word Mosaic. IT i skolan - Förstasidan. Doctopus - introduktion på svenska. Ordning på Driven. Det kunde man väl aldrig tro, att jag skulle hålla på med script, insticksfiler och allt vad det heter. Nästan som att programmera ju ;) Det är ju så fint det här med #digiskol, det digitala skollyftet, att man kan få hjälp med i princip allt man undrar när det gäller våra digitala arenor.

Under hösten fick ju vår 7:or sina egna datorer. Fantastiskt! Massor av nya möjligheter, men också mycket nytt att vänja sig vid. Jag hade redan tidigare arbetat en del med Google Drive men det blev mer på riktigt nu när fyra av mina fem klasser fick sina digitala verktyg i forma av Macs. Add Voice Comments to Google Documents With Kaizena. 26 Tips for Teaching with Google Apps. Storybird - Artful storytelling. Skolväskan.

Jamie Keddie - Visual literacy in ELT. Blogga med moobis.se. Parent Toolkit: Home Page.