background preloader

Annika1224

Facebook Twitter

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier ... Välkommen till MTM:s skolwebb.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier ...

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Material finns för både yngre och äldre elever och SFI. Anmäl dig till vår studiedag: Alla elevers rätt till läsning Vi arrangerade Alla elevers rätt till läsning- en studiedag för dig som möter elever med lässvårigheter 2017 och då blev den snabbt fullsatt. Vi erbjuder den en gång till den 8 oktober, denna gång i Malmö.Läs mer och anmäl dig Webbinarium - talböcker och lättläst i skolan I vårt webbinarium får du grundläggande information om vad en talbok är, vilka elever som får läsa den och hur de får tag i den.

Talböcker och Legimus - för dig som arbetar på skolbiblioteket Nu finns webbinariet Talböcker och Legimus – för dig som arbetar på skolbiblioteket inspelat. Lektion om valet! Nu har vi fått upp Jenny Edvardssons lektion om valet. Fina filmer Vi vill puffa för två filmer. Spara. John Hron - Om mobbning, nazism och civilkurage. Syfte Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. /…/ Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

John Hron - Om mobbning, nazism och civilkurage

Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lgr 11, sid 7) Läraren reflekterar om sammanhanget Riktigt bra dokumentärer är guld värda för en lärare. Om föräldraskap, utanförskap och gemenskap. I skolan - Ung Livsstil - Ung Livsstil. UR - Droger och dilemman.

PRAO

Att våga välja bort det digitala. I mitt klassrum, och på vår skola, har vi bestämda platser i klassrummet och läraren bestämmer.

Att våga välja bort det digitala

Att läraren bestämmer placeringen i klassrummet kommer ur ett förhållningssätt där vi ser till alla elevers behov. Att komma in i klassrummet och börja med att leta efter en plats att sitta på är inte en optimal start på ett nytt lärandetillfälle. Hos många elever skapar sådana tillfällen oro. En oro som vi kan undvika med ett tydligt förhållningssätt hos pedagogerna på skolan. Nytt arbetsområde innebär nya grupper och därmed nya platser. När man haft eleverna i flera år så har man som lärare redan testat en mängd olika gruppkons tellationer. Även om jag ville låta slumpen avgöra, så vill jag inte lotta in dem i grupper på något ”traditionellt” sätt eller genom att använda någon grupperingsapp. Det är inte alltid som det passar bäst att använda digitala verktyg, utan ibland måste våga välja bort det.

Skriv ut dina egna post it och notislappar. Jag såg ett så fiffigt tips på en amerikansk undervisningsblogg och kunde inte låta bli att kopiera.

Skriv ut dina egna post it och notislappar

Kopiera i dubbel bemärkelse för det här tipset handlade om att kopiera på notislappar. Jag började med att bara översätta några av lapparna. Vartefter att jag gjorde det så kom jag på flera egna och kombinerade dem bland annat med tips om rollfördelning vid grupparbete från kooperativt lärande. Det är lättare att komma ihåg vilken roll man har om man har bilden på en lapp som du kan sätta på mappen eller boken. Rollerna på post it kan du hitta här. Checklista och begrepp ger stöd för skrivandet.

Creating Pecha Kucha Presentations using Google Slides. Print Your Own Custom Sticky Notes - Google Slides Template. Mallar och instruktioner. Lärportalen.

Skolverket

SoS. Tala som TED. Under ett par veckor framöver kommer 8b att arbeta med projektet "Tala som TED".

Tala som TED

För att få inspiration till ditt eget TEDtal så kan du gå in på www.ted.com . Där kan du lyssna och titta till många olika sorters tal. Retoriska figurer Retoriken är full av språkliga krumbukter, och de retoriska figurerna är många. Här får du de vanligast förekommande, vad de betyder och hur de används. Metafor: Bildspråk där man ger ord och uttryck en annan betydelse än de egentligen har. Exempel på metaforer är: ”Per är en prins bland män.”, ”Höstmånens röda kastrull”. Per är inte prins i bokstavlig betydelse. Liknelse: Liknelsen är ett bildspråk där ett begrepp klargörs med ett annat. Retorisk fråga: En fråga som inte kräver några svar, antingen som är uppenbar för åhörarna eller som lämnas öppen att fundera på. Stegring: Att förklara vidden av någonting genom att stegra, t.ex. ”Medborgare i Bollnäs, Hälsingland, Sverige”. Upprepning/Anafor: Anaforen är en upprepning av samma ord i början av flera satser.

Black out poetry

Källkritik. SO. Svenska. Engelska.