background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Ett skrivprojekt i ämnet Svenska. Jämföra olika textgenrer. Texttyper.

Berättelser att lyssna på

Stöd vid inledning. Alfabet lerapdf. c19797 bfde72832baf44849ad14d34748692e3. c19797 3d3405c0bbd143338dc18cb0f41ed413. Linas lärarrum - Alex Dogboy. Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning.

Linas lärarrum - Alex Dogboy

Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Den lyckade utgången som eleverna har visat upp beror på att jag har fokuserat på några få stora frågor som går in på djupet på boken och kräver att eleverna analyserar och gör textkopplingar som både sträcker sig inom och utanför boken. Eleverna har alltid fått reda på veckans uppgift samma dag som de börjar läsa på det nya kapitlet. På det här sättet får de möjlighet till att reflektera under tiden de läser hemma.På lektionstid har vi sedan diskuterat, skrivit och utvecklat våra svar.Eleverna skriver läslogg hemma och är förberedda inför klassrumsarbetet.

Så här har arbetet sett ut från början till slut. Boken presenteras och vi föutspår gemensamt. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Som lärare har jag stor möjlighet att gå runt, lyssna och uppmärksamma vilka strategier eleverna använder sig av. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola.

Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta. ”Idag ska vi skriva sagor.

Genrepedagogik och cirkelmodellen – att utmana och stötta

Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Fokus låg på lust, fantasi och skrivregler, men för att kunna skriva behövs så mycket mer. Framförallt behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande. Svenskanoveller Wiki - Wikia. Barnradion. Alfabetet%20hj%C3%A4lpkort. Den oändliga historien del 1 av 8 10 juli kl 10:45 - Drama för unga. En%20o %20i%20havet. H.C. Andersen - en dansk forfatter.

Avslutningstexter

Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Frc3a5gor till snc3b6gubbens hemlighet. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språkstöttning med stödmallar

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor.

Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. I rosens mitt del 3: Ingenjör Eriksson 30 december 2015 kl 09:48 - Novellklubben. Aidan%20Chambers%20boksamtal. Bilaga_5.pdf. Läs och visa. Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Några skrivlekar. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Den knäppa lektionen - med knappar.

50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Del 1: Explosionen 1 december kl 06:00 - Julkalendern 2015: Månsaråttan. Katitzi LHL arbetsuppgifter. Katitzi%202 LHL. Språk i Norden. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Språkutvecklande övning: dictogloss. Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst.

Språkutvecklande övning: dictogloss

Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter.

Getty

Dagboken - ett romanprojekt. Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit. Dagboken av Nam Dagboken av Nam på Nödingeskolan år 3.

Här kan du låna böcker som elever i Grundskolan i Ale har skrivit.

Nam Dagboken. Lärarguider. Bokpratsspel ny version. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes.

Ordklasser. MiniBladet Sydsvenskan. Varg-nosar-och-jagar_527857. Idebanken_527850. Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov! Nej, har inga skrivövningar om ”mitt sommarlov”. Det är för stort och så tvingande. Efter sommarlovet. Skrivprocessen bedömning. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. 50 olika sätt att redovisa en bok. Talesätt. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter.

Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. "Sätt ord på läsförståelsen" Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren. Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning.

I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet. – Läsförståelse är ett komplext område, och det är lätt att man som lärare lockas av enkla recept och använder ett paket med färdiga lektionsupplägg. Risken med det är att det leder till isolerad färdighetsträning, säger hon. Barbro Westlund menar att det centrala i läsförståelsen är innehållet i texten. För att ge rätt stöd till elever med olika behov måste läraren kunna visa sina elever hur man flexibelt men medvetet kombinerar flera lässtrategier. Homonymer. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. Miko, uppfinnaren! by Teresa81. Lektionsförslag – första dagen i skolan. Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan?

Visst är det något magiskt med Harry Potter? W som i författare. Katitzi: del 1 av 15 6 juli kl 17:45 - Barnradion. Klara svenskan. Filmer om Nya Språket lyfter. Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga. När vi jobbar med våra teman i So försöker jag koppla en skönlitterär bok som passar till området. Svenska Dagbladet. Stor eller liten bokstav?

Evig fråga. Djupläsning studieteknik (Svenska) - Studi.se. Fördjupning. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Ingen panik – det är bara grammatik!