background preloader

Bedömning + återkoppling

Facebook Twitter

Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen? - Sara Bruun. Sedan 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för de elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Huvudmannen kan även välja att anordna en frivillig lovskola under läsåret, men om eleven trots detta inte blir behörig till gymnasiet eller inte har deltagit i den frivilliga lovskolan måste huvudmannen ändå ordna Lovskola i juni. Den obligatoriska lovskolan, som i folkmun kallas sommarskola, äger oftast rum de två första veckorna efter skolavslutningen i juni.

Det är svårt att hitta behöriga lärare som vill och orkar arbeta två veckor till i juni. Det är även svårt att hitta lärare som vill arbeta på lovskolan under läsåret. Det leder till att huvudmän inte kan erbjuda både och, så som det var tänkt. Jag har letat efter statistik kring hur bemanningen ser ut på sommarskolorna runt om i landet, men inte hittat någon. Min källa utgör i detta fallet endast olika trådar i sociala medier. A Teacher’s Policy for Letting Students Retake Tests and Assignments. As a young teacher, I would tell my students that hard work doesn’t always equate with success. Instead, I encouraged them to work smarter, not necessarily harder, for the next big test or writing assignment. I urged them to avoid cramming and instead to plan ahead, visit a writing tutor, or find time to chat with me about potential difficulties. For the most part, this advice remains solid—but if I could go back in time, I would tell myself to do more to forestall student disappointment over grades, which often fuels a feeling of futility, as students see little point in ever trying to succeed in a subject.

To prevent this, I now allow retakes on most assessments. Making the Retest Policy Clear During the first week of school, I spell out my retake policy to my high school history and government students: Aim to perform well the first time around on all assignments and assessments. Why I Offer Retakes Retakes let students know that I acknowledge their humanity, that we all have bad days. Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning – en bra vägledning för hur vi möter elever som riskerar att inte nå målen – Specialpedagog på gymnasiet.

Skolverket har kommit med nya allmänna råd när det gäller betyg och betygssättning. Detta innebär att bla Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen och Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan nu utgått. Egentligen innehåller råden inga direkta nyheter, men det finns en rad förtydligande. I råden lyfts bland annat att det finns en risk med ett allt för stort fokus på matriser, att betygskriterierna då blir det som formar och lägger grunden för undervisningen, istället för det centrala innehållet. Det betonas också att betyg ska sättas i slutet av en kurs, men att läraren vid terminsslut kan sätta ett betygsomdöme. Det lyfts också att det finns en risk med att sätta ett betyg på en enskilda uppgifter då det kan vara svårt att formulera en uppgifter som täcker in så stora delar av ett kunskapskrav.

I råden lyfts också vikten av ledning och stimulans: Ett viktigt fokusområden i mitt arbete är just ledning och stimulans (anpassningar på gruppnivå) . I And You And Us: 30 Inspiring Messages For Students - I And You And Us: 30 Inspiring Messages For Students by Terry Heick The premise is simple enough here: What are the kinds of messages that inspire students? We’ve talked about student engagement and motivational videos for teens, in addition to ‘good class rules.’ This is similar but not intently meant to ‘inspire.’

Let me know in the comments what you’d add to the list. I And You And Us: 30 Inspiring Messages For Students 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. You 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. We 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I And You And Us: 30 Inspiring Messages For Students. Lärlabbet: Återkoppling, motivation och självkänsla. Svar på insändare: ”Modellen för nationella prov står fast”. Läs alla artiklar fram till EU-valet. Prova DN digitalt fram till 27 maj. I en insändare på DN Åsikt (9 maj) skriver engelskläraren Sara Bruun att elevernas sammanvägda provbetyg på det nationella provet riskerar att lura elever och föräldrar. Hon menar att den lagändring som regeringen införde i somras, att resultaten från de nationella proven ”särskilt ska beaktas”, ytterligare spär på detta missförstånd.

Vi på Skolverket förstår att detta kan innebära svårigheter när lärare ska informera om provresultaten. Därför vill vi förtydliga varför vi har kompensatoriska provbetyg och vad det innebär att resultaten från proven särskilt ska beaktas. Precis som Sara Bruun skriver tillämpas andra principer i betygssättningen för hur underlaget vägs samman till ett betyg jämfört med hur olika delar i provbetyget sammanvägs. Nationella prov har i stället en kompensatorisk sammanvägningsmodell. Om en elev fått underkänt på ett delprov och C på övriga delprov får eleven E i provbetyg. 7 Strategies to Make Grading Easier. Work-life balance is a struggle for both beginning and veteran teachers, and grading seems to be one of the biggest barriers to overcome in maintaining this balance. These ideas may help you give effective and efficient feedback on student work across the disciplines. 7 Grading Hacks 1. Divide and conquer: A large stack of essays or lab reports waiting for feedback can be daunting; the simple act of dividing them into manageable chunks makes them more approachable.

Decide how many products can be assessed in one sitting at a relatively fast pace without compromising the quality of feedback. Divide your stack based on either a number (maybe five or 10) or a percentage basis (a fourth or half of a class set). Another approach, for more tedious assignments like tests, is to grade one question at a time. 2. The key is to figure out what works for you and create a routine. 3. You can instead use a timer as a countdown clock by allowing a reasonable amount of time to grade and provide feedback. A Powerful Way to End the School Year. One of our strategies that teachers enjoy using at the end of the school year is a practical, easy-to-use tool we call Celebrating Learning With Year Mapping. This activity gives your current students a chance to feel good about what they’ve learned and provides incoming students an opportunity to see real evidence that they can be successful learners in the coming school year.

And it gives teachers a chance to enjoy seeing students share what they’ve learned and to internalize their successful teaching. Several elements of this strategy make it a powerful way to end the school year with a positive experience, often much needed after testing is over and as a busy year comes to an end. With prompted recall, each student can remember learning events that mean the most to them. Year-end mapping utilizes the power of positive teacher-student relationships as well as personalized learning, summarizing, group learning, and organizing information graphically. Creating the Presentations. Watch - Upptäck.

7 Smart, Fast Ways to Do Formative Assessment. Insändare: ”Nationella prov lurar elever om betygen”. Läs alla artiklar fram till EU-valet. Prova DN digitalt fram till 27 maj. Engelsklärare runt om i landet är upprörda över att det sammanvägda provbetyget riskerar att lura elever och föräldrar till att tro att eleven ska ha ett högre betyg än vad eleven i själva verket kommer att få. Lärare har protesterat mot detta i flera år, men tyvärr talat för döva öron. På provkonstruktörernas ​webbplats​ kan man ta del av utvärderingar som lärare skickat in under åren. Sedan 2016 har de provansvariga vid Göteborgs universitet valt att inte redovisa mer än några få meningar av de kommentarer som skrivits. Lärare vittnar om att det inte är ”lönt” att skicka in utvärderingen av proven eftersom ”ingen ändå bryr sig”. 2014 skickades cirka 1.200 enkäter in, 2017 sjönk antalet till 281 och 2018 var det 300.

Vår namninsamling har i dag 660 namn. I år ställs problemet på sin spets då Skolverkets nya riktlinjer säger att provbetygen på nationella prov särskilt ska beaktas. Cheating – teflgeek. “All the class cheat. And all the years cheat. The teachers don’t know, but they all cheat. Everybody cheats.” – Student X. It came up in class after a discussion on honesty – so I started talking to all my young learner and teenage students about cheating in class and on tests. Did they cheat? Why did they cheat? I don’t think that I’m particularly naive when it comes to cheating. I think if you had asked me about if before, I would have said that probably around 15 – 20% of students in my classes would admit to cheating.

That’s right – 95% of my students cheat on tests at school. Wow. So what follows is a sort of write up of the notes I took while chatting to them about this. Why do they cheat? The reasons here seem to be a combination of living an over-scheduled and overworked student life, along with a healthy dollop of test anxiety. From talking to my students, it seems that test scores are the be all and end all of the education system here. How do they cheat? What is to be done? Betygsexperten: ”Digitala lärplattformar förstör betygssättandet” De som utvecklar digitala lärplattformar kan inget om betyg – och det märks, menar betygsexperten Per Måhl. I en debattartikel på Skolporten argumenterar han för att digitala lärplattformar förstör betygssättandet. – Jag anser att man använder kunskapskraven på ett felaktigt sätt i lärplattformarna.

Man klipper ner formuleringarna i så små bitar att de inte längre håller samman delar i kunskapskraven på det sätt som krävs för att göra valida bedömningar, säger Per Måhl till Skolvärlden. Han tar ett kunskapskrav i musik som exempel. Det handlar om att man ska delta i samspel och att man i det samspelet ska kunna spela ett rytminstrument. – Om man då skriver att man ska delta i samspel separat från att man ska kunna spela ett rytminstrument uppstår det genast ett problem, eftersom läraren då bara kommer bedöma om man kan trumma eller inte – trots att det egentligen inte är det som står.

Jag har en känsla av att Skolverket många gånger inte är så intresserad av att vara tydlig. Allowing Test Retakes—Without Getting Gamed. Debates about exam grades and retaking tests tend to coalesce, eventually, around the same arguments. One faction prioritizes subject mastery, the idea that it’s more important to get students to take incremental steps towards proficiency than to punish them with bad grades. The other side emphasizes personal responsibility, insisting that there are very few second chances in life, and that regular opportunities to retake tests simply teach kids that consequences are negotiable.

But in a recent Facebook and Twitter poll about whether our teachers allow makeup tests, the discussion took a more practical turn. Most teachers agreed that retesting was sometimes appropriate, but expressed concerns about setting clear limits around the practice. A widespread problem: When given the option of makeup tests, students often gamed the system, failing the initial exam to see what it looked like—and then simply regurgitating the correct answers later. Mastery Quizzes An advantage of this strategy? 15 Ways to Check for Understanding. Nothing’s worse than being met with a sea of blank faces at the end of a lesson. That’s why it’s so important to frequently check for understanding with your students. Here are fifteen simple ways to see who’s good to go, who’s almost there and who needs some one-on-one. 1.

Use check marks. SOURCE: Mrs. Take a page out of The Daily Five‘s book and create these check marks to help your students remember to check for understanding as they read. 2. Sometimes all it takes is a quick thumbs up or thumbs down to make sure your students are all still on board. 3. SOURCE: Mr. Download this cute freebie to create these exit tickets. 4. Ask one quick question that shows students are keeping up and have them write their answers on individual white boards. 5. SOURCE: Mrs. Teach your students this quick check method and check in often to see where everyone stands. 6. Ask just one question and have students jot a quick paragraph on an index cards to show that they understand. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Formativt - för vem? · Lärarnas Riksförbund. Gruppen I år 7 har jag en stor, härligt grupp elever. 27 pigga tonåringar samlas i mitt klassrum tre gånger i veckan. Att påstå att alla 27 tycker att tyska är meningen med livet är väl en marginell överdrift, men det är en grupp jag tycker mycket om, och de ger mig massor av energi.

Som i alla grupper finns det en salig blandning av elever. De som kan glida sig genom skolan utan att behöva jobba alltför hårt och de som behöver slita för att klara det. Prov - hörförståelse Vi har avslutat ett arbetsområde och i samband med det ville jag testa deras förmågor: läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion. Provet var indelat i fyra delar med olika fokus Väder/boende, blandad övning - dra streck mellan bilder (2 lyssingar)Siffror 0-100 - skriv siffror som sägs (2 lyssningar)Prepositioner och artiklar - skriv ord som sägs (3 lyssningar)Boende/våningsplan - kryssa i rätt spalt (3 lyssningar) Redan vid urvalet av prov blev jag självkritisk. Vid rättningshögarna Min analys Och nu då? Self and Peer Assessment on Student Writing. Every teaching role has its unique burden. Science teachers invest long hours in preparing laboratory experiments with expensive and sometimes hazardous materials.

Math teachers wrestle with innumeracy and negative stereotypes of math, especially at the higher levels. History teachers work hard to avoid turning their subject matter into the rote memorization of isolated facts. English teachers like myself, and upper division ones especially, are witness to a tidal wave of written work: quick writes, compositions, literary responses, annotated bibliographies, timed and take-home essays, and more.

I consider myself an effective and disciplined teacher, but I am regularly submerged under the work produced by my 180+ students. Students should write a lot. 4 Ways to Increase Student Writers’ Authority 1. My time at the Reynolds High School Journalism Institute as a journalism teacher showed me how powerful writing for a complex, multifaceted audience can be. 2. 3. 4. Self and Peer Assessment on Student Writing. Self and Peer Assessment on Student Writing. Förklarlig men olycklig ovilja mot grupparbeten. Om debattören Pia Moberg Författare och föreläsare I skolans värld, inte minst i högstadiet och på gymnasiet, förekommer grupparbeten i olika ämnen. Grupparbeten har potentialen att utveckla sociala förmågor, lära våra elever att lösa problem i grupp, enas kring gemensamma texter och inte minst få en positiv erfarenhet av gemensam måluppfyllelse.

Vad kommer det då sig att alla barn och ungdomar jag talat med, inte minst mina egna tonårsdöttrar, starkt ogillar alla typer av grupparbeten? Mitt intresse för skolans grupparbeten började då jag inbjöds till min ena dotters klass för att berätta om mitt yrke inför en praoperiod för några år sedan. Det var där och då som jag blev medveten om frustrationen inför grupparbeten. Det står inget specifikt om grupparbeten i Lgr11, men det står att man ska utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt att ”Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer”.

Läraren får en tung börda att axla. Så kan skolan anpassas till elevernas hjärnor - Streama gratis på TV4 Play. Edutopia - Check-In / Check-Out: Providing a Daily Support System for Students. 6 Reasons to Try a Single-Point Rubric. Two reasons why your feedback sessions aren’t working | Tes News. Tydligt målfokus viktigt i formativ bedömning | formida.se. 5 Practical Techniques for Embedding Formative Assessment – LSI: LeadingEd. 6 Reasons to Try a Single-Point Rubric. Meet the #SinglePointRubric. Skolverkets nya råd delar betygsexperterna. En studiedagseftermiddag med didaktiska samtal utifrån Dylan Wiliam? | Lejonet och räven.

Skolverkets nya råd 2018 Betyg och betygssättning G Hyltegrens sammanfattning. Revolutionära allmänna råd – Nicklas Mörk. 5-Minute Writing Conferences. Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det? – Fröken Jingfors. Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det? – Fröken Jingfors.

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning. Formativ bedömning med hjälp av efterfrågad och signalerad återkoppling | specialpedagogen. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. A Very Good Checklist for Assessing 21st Century Learning Skills. Vanliga missuppfattningar vid bedömning.

Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. Rektorer som satte betyg gjorde fel. Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig… : Skola och Samhälle. Sent inlämnat arbete - Ställ frågor till Skolverket om bedömning och betyg. Formida AB | Formativ bedömning med ett klick. Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket. Unit 7: Responding to writing.

Formativ feedback – JL Skolutveckling. Formida AB | Formativ bedömning med ett klick! Smidig feedback. Per Måhl: Felen lärarna gör med betyg och nationella prov. Dylan Wiliam: Assessment strategies.