background preloader

SVENSKA

Facebook Twitter

Förra veckans och nästa veckas förmåga v 4-5. Boktips. Födelsedagar tom. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. Download2. LegiLexi. Träna bokstavskunskap genom detta roliga bingospel.

LegiLexi

Låt eleverna skapa egna bingobrickor eller använd de redan färdiga brickorna. Finns i olika svårighetsgrader! Beskrivning Skriv ut bingobrickorna och dela ut en till varje elev (eller låt dem jobba i par). Välj bokstäver slumpvis eller låt eleverna dra lappar med bokstäver ur tex en påse. Lätt nivå: Använd Bokstavsbingo_1, denna innehåller de 10 mest använda bokstäverna. Medelsvår nivå: Använd Bokstavsbingo_2, denna innehåller de resterande 18 bokstäverna. Svår nivå: Använd Bokstavsbingo_3, som innehåller alla bokstäver, eller Bokstavsbingo_DIY, där dina elever kan skapa egna bingobrickor.

Bokstavsbingo 1, brickor.pdf Bokstavsbingo_2, brickor.pdf Bokstavsbingo_3, brickor.pdf Bokstavsbingo-diy_bricka.pdf. Modeller för tidig läs- och skrivundervisning. Sylvana Sofkova Hashemi, Peter Andersson och Katarina Cederlund De tre klasserna har olika språkliga förutsättningar, men även tillgången till teknik ser olika ut.

Modeller för tidig läs- och skrivundervisning

I den ena klassen delar eleverna på bärbara datorer, och där har alla svenska som andraspråk. I den andra klassen har alla varsin bärbar dator och i den tredje har alla varsin ipad. Dessa båda klasser har en tvåspråkig elev respektive en elev med svenska som andraspråk. Tre modeller för digital läsning och skrivning. Logopeden i skolan. Skapa Google Drivekonto. Powerpointpresentation En Läsande klass.

Booooooom.com - Best of Seb Lester's Hand Drawn... Animation tools. Grej of the Day. KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Faktatext – cirkelmodellen. Calaméo: Skapa egna tidskrifter, böcker. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Små barn behöver också utveckla sitt ordförråd, träna sig att fokusera på uppgifter - uppgiftsorientering - och utmanas kognitivt i sitt tänkande om texter som läses högt för dem.

Vokalen E. Vokalen Aa. Vokalen U. Vokalen Oo - Vokalprogrammet. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? Mina senaste inlägg har kretsat kring lässtrategier och läsfärdighet ur olika aspekter.

Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn?

Vi vet sedan tidigare att förskolebarns förståelse av berättelser har ett starkt samband med deras: OrdförrådFörmåga att göra inferenserArbetsminne I en artikel i Reading Research Quarterly (Vol. 49, nr 2, april/maj/juni 2014) presenteras en studie med rubriken ”The Role of Comprehension Monitoring, Theory of Mind, and Vocabulary Depth in Predicting Story Comprehension and Recall of Kindergarten Children” av Strasser och del Rio. Novellklubben: Uppgift till "De svarta skorna" Rimord - läslänga. LDS Clipart Gallery - ABC Kids P1. Checklista Skriva. Checklista läsa. Börjor i svenskan. Klassrumsstrategier 2. Sara Bruuns klassrum. Bolibompahuset. Studieteknik. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt.

Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Anne-Marie Körling. Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala. De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet.

Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala

Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Som om det ena skulle utesluta det andra. Självfallet behövs båda. Nice sites & blogs. Podguide. Börja med en idé - hitta ert format!

Podguide

När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Vad ska podcasten handla om? Diskutera och fila på ämnet tills det varken känns för brett eller för smalt. Ringa in era lyssnare Vem ska lyssna på podcasten? Hitta er unika ingång Vad är unikt med er podcast? Tänk på tonen.

Skriva

Läsning. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Cite sources - APA.