background preloader

No

Facebook Twitter

Fakta om naturen och rymden. Photo. Ett bildspel om Alfred Nobel. Our story as revealed by science. - Hashem Al-Ghaili.

Natur

Evas Superkoll, Säsong 1, del 6-10. Smart is the New Sexy. Om - NO-Labbet. You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway. Kinja is in read-only mode.

You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway

We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. I can't wait to show people this. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? (Again, not wanting to rain on anyone's parade cause I'm damn glad they did it. Flagged It cost the electricity to run the pumps for a few hours. Also I'm sure that the BBC payed a fee and the staff probably enjoyed goofing off for half the day.

Kemi

Konkret och kreativ NO. Teknik. Fysik. Fakta om naturen och rymden. Solsystemet (Fysik) - Mellanstadiet. Chemical Party. How to Make Bouncy Balls — A Few Short Cuts. How to Make Lightning. After showing JZ (5) and J-Bug (4) how to make rain in a jar, JZ asked me how to make lightning.

How to Make Lightning

I decided to show him by demonstrating static electricity. A lightning bolt is basically a dramatic display of static electricity in action. You see lightning when a spark of moving electrons races up or down between a cloud and the ground. To demonstrate how to make lightning I set up two simple science experiments. Supplies: pencil with an eraseraluminum tray or pie tinwool cloth (I used a wool baby wrap)Styrofoam plate (I used a clean meat tray)thumbtack To show JZ how to make lightning I stuck a pushpin through the center of the aluminum tray then stuck the pencil eraser to the pushpin.

Next I had JZ vigorously rub the wool on the Styrofoam tray for two minutes. Finally, we picked up the aluminum tray using the pencil handle and set it on the Styrofoam plate. The second experiment we used to demonstrate how to make lightning was much more simple and only requires two items. Fireworks in a Jar. Make a Recycled Lava Lamp with Your Kids. Last time I went on a household cleaning spree, I decided to clean out our family medicine cabinets.

Make a Recycled Lava Lamp with Your Kids

I found a lot of items left behind from previous house guests, items that my family doesn't use - but I didn't want to toss them in the trash. I started considering creative ways that I could use them. Science Experiment: Liquid Rainbow in a Jar. By Jessica Vician Photography by Jennifer Shaffer Photography Children love science, whether they know it or not.

Science Experiment: Liquid Rainbow in a Jar

Edible Slime or Gak (Chemical and Borax Free!) One of the things I love to do with this blog is to use my science background (I have an M.

Edible Slime or Gak (Chemical and Borax Free!)

Ed in science education and used to be a middle and high school science teacher) to create new play recipes that are safe - and if possible, that are edible (I love the idea of creating sensory play that is great for all ages so that babies and toddlers can join their siblings in play without having to miss out on the fun). So far I've developed a Safe/Edible Glow Water, and Edible Mini Water Beads (with no choking hazard!) , and an Edible Pretend (Melting!) Ice Cream Dough.

We love to play with slime and gak around here and one of my toughest recipes to develop was this one - a totally edible and chemical/borax free slime. She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The Best Treat Ever. She Begins To Pour Milk In A Bag.

She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? The Best Treat Ever

Seconds Later? The... She Begins To Pour Milk In A Bag. Seconds Later? Teknik & Natur. STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor) Today we are getting a bit artsy with our science!

STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor)

Does the idea of making a wire sculpture that “dances” entice you……? Tiny Dancers is the third project in our collaborative series STEAM POWER: Empowering kids to explore the world through creative projects. Today’s topic is HARNESS! Because harnessing refers to making use of resources to produce energy we decided to try making a homopolar motor.

Miljö

MattePortal - Matematikträning online. Så funkar cancer - Del 3: Så funkar cancerbehandling. Människans utveckling. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Experimentera mera. Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11.

Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen. Kemi nästa: Plast. Plast är ett av vår tids vanligaste material - man kan till och med säga att vi lever i plaståldern.

Kemi nästa: Plast

Men vad är egentligen plast? Vi får se hur en pantad PET-flaska återvinns och blir till en ny flaska. I experimentet får vi se vad som händer om man häller kokande vatten över en PET-flaska. Michael Mengesha undrar och NO-pedagogen Hans Persson svarar. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Animated Science - Molekyler: Syre. Animerad kortfilm. Syre finns överallt. Vattenskolan. Experimentskafferiet.

Genomgång 1: Jorden och livets skapelse. Konkret och kreativ NO. Our Story In 2 Minutes. Målarbild talgoxe - Bild 17411.

Biologi

Naturstigen. Naturstigen. Kemikalendern. Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten. Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment.

Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten. Därför är det viktigt att vi tar hand om det vatten vi har. Utbildningsmaterial "Många tar rent vatten" för givet och har aldrig funderat över varifrån kranvattnet kommer. Så funkar cancer - Del 3: Så funkar cancerbehandling. Så funkar cancer - Del 2: Så funkar cancer.

Hela filmen: Så funkar cancer. Så funkar cellen. Uppgiftsbanken. Experimentskafferiet. Begåvad i skolan - Begåvade barn. Snilleblixtarna i Sverige. Material för skola och förskola. Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden. Vattnets kretslopp!

Vi jobbar för tillfället med vatten på no-lektionerna. Vi startade upp temat tillsammans hela år 1-3. Djuren i skogen - Pyssel och memory. ALLA DESSA SMåKRYP! Världens 25 konstigaste djur. Det finns ett antal däggdjur som kan glidflyga, exempelvis flygekorren och pälsfladdraren (två märkliga djur som nästan platsar på listan), men fladdermöss är de enda däggdjuren som faktiskt har utvecklat förmågan att flyga på riktigt. De största och mest annorlunda fladdermössen är flyghundarna, av vilka vissa arter kan ha ett vingspann på nära 2 m[7] (exakt vilken art som är störst är osäkert, men en stark kandidat är kalong, även kallad större flyghund). Flyghundar lever i världens tropiska områden och ser ut som rävar med fladdermusvingar. På engelska kallas de därför för flying foxes, och de har till skillnad från alla andra fladdermöss en extra lång klo framför varje vinge som hjälper dem att klättra.

Konkret och kreativ NO. Startsida.