background preloader

Integritet och PuL

Facebook Twitter

Didaktorn av UR på iTunes. Vagledning forberedelser pua. Diskiussion ang nät och intregritet. Businessinsider. Wikimedia Commons.

businessinsider

Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss. Algoritmer som skräddarsyr vår nättillvaro väver in oss i en allt tätare bekräftelsekokong.

Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss

Nu vill Google utveckla nya algoritmer som ska förhindra att nätet förvandlas till en ekokammare. Internet har slagit massmediernas informationsmonopol sönder och samman. Alla med nättillgång kan i dag ta del av miljontals olika röster, från traditionella massmedier till nischade alternativa medier, enskilda bloggare och Twittertyckare. YourOnlineChoices.eu - Chatt. Internet glömmer inte. Postat denmaj 26, 2010 Taggar: Annika Lidne, Disruptive Media, Google, Internet, Internetkunskap, Jobbintervju, Kungliga Biblioteket, Sociala Nätverk, Utbildning Kommentarer: 2 Responses Tror du att din blogg försvinner när du raderar den, att alla dina uppgifter på olika sociala nätverk är borta när du tagit bort din profil eller att din webbplats är borta när domännamnet inte längre fungerar.

Internet glömmer inte

Tänk igen. Medverkande: Annika Lidne VD på Disruptive Media. Annika Lidne är en av de mest välkända personerna inom sociala medier i Sverige. Samtycke enligt personuppgiftslagen. Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Samtycke På den här sidan får du veta mer om vad som menas med begreppet samtycke.

Samtycke enligt personuppgiftslagen

I korthet är samtycke ett godkännande från den registrerade att någon behandlar personuppgifter om honom eller henne. Allmänt om personuppgiftslagenStrukturerat eller ostruktureratSamtycke enligt personuppgiftslagenOlika slag av samtyckeSamtycket behöver inte vara skriftligtVem kan samtycka? Att ta tillbaka ett samtyckeOm man struntar i kravet på samtyckeSamtycke i några särskilda situationerSamtyckets betydelse för anmälningsskyldighetenExempel på skriftligt samtycke Allmänt om personuppgiftslagen. Edward och molntjänster.

Göteborgs Stad skriver helt nytt avtal med Google - Göteborgs Stad. Göteborgs Stad har tecknat ett helt nytt avtal för hantering av personuppgifter med Google.

Göteborgs Stad skriver helt nytt avtal med Google - Göteborgs Stad

Avtalet skapar förutsättningar för skolor inom Göteborgs Stad att använda Googles tjänster för skolan (Google Apps for Education) på ett tryggt, säkert och juridiskt korrekt sätt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Den 25 mars undertecknade Göteborgs Stad och Google ett avtal som gör det möjligt för Göteborg Stad att erbjuda sina elever en säker användning av Googles molntjänster. – Elevernas integritet och säkerhet har varit avgörande för oss, säger Lars Hermansson, avdelningschef på Utbildningsförvaltningen, och en av initiativtagarna till projektet som bland annat syftat till att skapa juridiska, säkerhetsmässiga och tekniska förutsättningar för stadens skolor att använda Google Apps for Education (GAFE).

Verksamheten har efterfrågat en säker IT-lösning som möjliggör nya arbetssätt och med detta avtal skapar vi förutsättningar för det. PUL-stöd. Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över internet.

PUL-stöd

Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. Tjänsterna är inte minst efterfrågade i skolan i och med den ökade digitaliseringen. Genom att samarbeta och kommunicera via molntjänster, såsom Google Apps och Microsoft 365, får elever och lärare möjlighet till helt nya sätt att lära och arbeta. PuL i skolan - Allmänt. Klar med granskning av molntjänsten Office 365. Du är här:Hem → Press → Nyheter → 2014 → Datainspektionen klar med granskning av molntjänsten Office 365 28 april 2014 Myndigheten har undersökt hur Ale kommun avser att använda molntjänsten Office 365 i sin skol-, förskole- och fritidsverksamhet.

klar med granskning av molntjänsten Office 365

Granskningen visar att kommunen uppfyller kraven i personuppgiftslagen med ett undantag. Datainspektionen har granskat Ale kommuns planerade användning av Microsofts molntjänst Office 365. Informationssamhället väcker frågor om etik och integritet. Informationssamhället ger oss möjligheter och tillfällen att nå ut till helt nya grupper och individer.

Informationssamhället väcker frågor om etik och integritet

Det är fantastiska möjligheter som öppnas i och med denna teknik men samtidigt så går utvecklingen så snabbt att det är svårt för enskilda individer att förstå vad tekniken egentligen innebär. Risken för misstag och den personliga integritetens urholkning är stor, kanske för stor. I kölvattnet av NSA-affären borde vi lära oss att hantera informationsflödena både klokare och något mer sparsamt, dock tenderar vi att hellre lockas av alla möjligheter framför att värna om integritet. Två aktuella nedslag i dagens samhälle visar på etiska frågeställningar som bör lyftas i debatten: Faktablad-molntjanster. Göteborg inför Google-datorer i skolor trots kritik. Det rör sig om så kallade Chromebooks, en typ av Googlebaserade datorer utan hårddisk där dokument och liknande lagras på Googles servrar istället för på själva datorn.

Göteborg inför Google-datorer i skolor trots kritik

Datorerna ingår i en teststudie och testas av ett antal skolklasser på Hvitfeldtska, Burgården och Angeredsgymnasiet. Så småningom är tanken att fler skolor i Göteborg ska kunna köpa in datorerna till sina elever. – Intresset är stort och vi ser en potential i detta. Sen är man naturligtvis intresserade av kostnadsfördelar. Googles molntjänster erbjuder till exempel datalagring för eleverna istället för att kommunen själva ska stå för det, vilket kostar pengar, säger Lars Hermansson, IT-chef på Göteborgs stad till SVT Västnytt. Anklagas för brott mot personuppgiftslagen Som Västnytt tidigare berättat riktar Datainspektionen kritik mot avtalen för Googles molntjänster som man menar bryter mot personuppgiftslagen. – Google får väldigt stora möjligheter att behandla elevernas personuppgifter i sina egna syften.

Mobila enheter – Checklista för behandling av personuppgifter. Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Säkerhet enligt personuppgiftslagen → Mobila enheter Checklista för behandling av personuppgifter Den som vill behandla personuppgifter i mobila enheter (till exempel surfplattor och smarta mobiltelefoner) måste vara medveten om att det kan innebära vissa särskilda risker.

Mobila enheter – Checklista för behandling av personuppgifter

Risker som kan få svåra konsekvenser för en enskild vars personuppgifter riskerar att spridas. En mobil enhet kan kommunicera över öppna nätverk och används ofta utanför arbetsgivarens lokaler. Det finns möjlighet att ladda ned appar och utnyttja ett stort antal olika tjänster på en mobil enhet. Mobila enheter är som regel stöldbegärlig egendom. Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun. Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu. Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Olagligt att fotografera i en skola? - Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB - Lawline.