background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag. Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde.

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag

Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar. Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Ni kan få välja vilka ni vill arbeta med. Vill du skriva ut instruktionen hittar du den här. Filmklippen – tolka & förstå Uppgiften är att lyssna på de olika klippen och skriva ner deras råd i stödmallen. Några råd till mitt 15 åriga jag – stödmall Vi går gemensamt igenom svaren efter varje klipp. Texttyper i svenska. Referat. Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra).

Referat

Ett referat är en kortfattad objektiv/saklig (faktamässig) sammanfattning av en annan text. Varför finns texttypen: referat? Tänk dig att du är politiker och ska hålla presskonferens och du måste läsa in dig på ett material (flera texter) på 100 sidor vilket du inte hinner. Då säger du till din assistent att göra ett referat av materialet som får vara max 40 sidor så att du hinner läsa det. I dagens informationssamhälle behöver vi personer som sammanfattar, summerar och sammanställer mer lättillgänglig fakta. Ca 400 ord (som i sin tur är ca 2500 tecken). Texttyper. Den knäppa lektionen om tandborstens betydelse… Går det att skriva en reflekterande text om en tandborste?

Den knäppa lektionen om tandborstens betydelse…

Den utmaningen fick jag indirekt i en Facebookgrupp för en tid sedan. Ja, det ska väl gå… kanske… med 8A som är med på det mesta! För att eleverna överhuvudtaget ska förstå uppgiften behövs ett sammanhang. Jag skapade en ramhistoria inspirerad av Anki Mårtenssons Knäppa lektion mellan två arbetsområden. Jag passade på att använda några av mina absoluta seriefavoriter, karaktärerna Tintin, Haddock, Kalkyl och Dupontarna. Associera, sortera och klassificeradialogens funktion i berättande textinstruerande textdramaturgibeskrivande textreflekterande text (UTMANINGEN) Jag presenterade en del i taget med en liten story.

Klicka här för att komma till upplägget i textform. Elevtexter Resultatet och exempel av elevernas skrivande presenteras i utdrag nedan. Ett författarporträtt. Ett författarporträtt Du ska nu skriva ett författarporträtt på en sagoberättare.

Ett författarporträtt

Några förslag är: Bröderna GrimmCharles PerraultRoald DahlHC AndersenSelma LagerlöfAsbjörnsen och MoeElsa BeskowAstrid LindgrenSök först information om författaren och skriv ner stolpar samt källan för att kunna gå tillbaka, men även kunna skriva en referenslista.Planera din text enligt följande upplägg:Titel: Ett författarporträtt av (namnet på din författare)Korta fakta: skriv ner lite korta fakta om födelseår och ort. NOVELL - Har du koll på textgenrer?

Att skriva reportage - för elever. Publicerad: 10 augusti 2012 Vad är ett reportage?

Att skriva reportage - för elever

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. Presentera kunskap. Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

Tips inför skrivandet!

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Varför får man inte använda adjektiv? Att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Jag vill att mina elever ska få lyckas.

Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. File download. File download. Texttyper inför NP. Referatteknik med Fröken JE. Skrivmall andra världskriget.docx. Skrivmall för orsaker och konsekvenser.docx. Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter. I förra inlägget skrev jag om språkstöttning och stödmallar och jag tänkte i detta inlägg kort berätta om hur jag använder mig av exempeltexter och stödstrukturer vid skrivandet lite mer ingående.

Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter

Men först lite om vad som fick mig att landa i metoden att arbeta språkutvecklande. För två år sedan började jag fundera mer och mer på hur jag kunde stötta mina elever i språkundervisningen. Jag kom i kontakt med många pedagoger som talade varmt om språkutvecklande undervisning och blev nyfiken på vad det var. Genrer/texttyper. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser. Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan.

Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Insändare. Adjektivberättelse1. Malinsklipp Vi Ger Varsitt öppet Löfte #MittÖppnaLöfte Om Att Visa Att Skolan Är Viktig. Planering – Förbjuden kärlek. Hur kan en planering se ut? Den mycket intressanta diskussionen fördes i en FB-grupp häromdagen. Det finns såklart lika många förslag som det finns lärare. Skriva till filmklipp. Less is more… En skrivmall ska fungera som ett stöd och det är ju inte förbjudet om den samtidigt inspirerar lite. Den enklaste av alla skrivmallar jag använt mig av under de senaste fem åren är samtidigt den som har gett bäst resultat. För att ge eleverna underlag och inspiration tittar vi på avsnittet Förbjuden kärlek av Korrespondenterna. Det handlar om tre par som alla utsätts för omgivningens fördomar och förtryck på grund av hudfärg, sexuell läggning och religion.

6 flyktingar öppnar sina väskor och visar varför denna kris berör oss alla. Det är svårt att inte bli berörd av alla de flyktingar som flyr krigen. Ett brutalt våld som tvingar miljoner på flykt. Ingen lämnar sitt land, sitt hem, sina tillhörigheter, sin släkt och sina husdjur, frivilligt. De som flyr från krig gör det för att de måste, för dem handlar det om liv eller död. Så vad skulle du göra om det var du som tvingades på flykt? Om det var ditt hus som bombades, och dina barn som svalt? "Kräkas, jag vill kräkas ..." Personligt brev. Mall till ett personligt brev.

Så här kan du förbättra ditt personliga brev. Tips om hur du skriver CV och personligt brev. Karaktärer och personbeskrivningar. Referatteknik med Fröken JE. Miljöbeskrivningar. Malinsklipp reportage. Att skriva referat. Faktatext. Att skriva reportage. Skrivarpromenad. Genrer/texttyper. Resonerande text - Katarinas svenska.

Malinsklipp genre debattartikel.