background preloader

The absolutely true diary of a part-time indian

Facebook Twitter

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith

Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Och att vi skriver samma saker på flera olika ställen. Hur kan vi maximera effekten av detta? Hur når vi ut så att alla elever kan lära maximalt, utan att slösa bort lärarens tid alltför mycket? En kollega som undervisar SO berättade nyligen att hon ibland färgmarkerar olika olika prov eller uppgifter som eleverna har gjort för att sedan kunna följa upp gruppvis. ”Ni som fått en lila lapp, kom till mig så ska vi gå igenom en sak lite till.” ”Ni som har fått gula lappar kan tänka lite extra på att koppla ihop era exempel med varandra för att fördjupa resonemanget.” The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Questions. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Questions. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.

Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7. Sherman Alexies fantastiska roman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian passar utmärkt i alla engelskkurser på gymnasiet, och nu har jag introducerat den i min grupp som läser engelska 7.

Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7

Det är ett fint sätt att knyta ihop säcken innan de springer ut på sommarlov för sista gången. Ett bra sätt att introducera den här romanen är att samla in vad eleverna känner till om Nordamerikas ursprungsbefolkning. Jag lät mina elever fundera över detta enskilt en liten stund, och sedan delade de med sig i par och slutligen i helklass. De tog med allt de visste, historiska aspekter så väl som nutida företeelser. Vi pratade också om hur vi ska benämna ursprungsbefolkningen - länge var indianer sett som nedsättande, men nu på senare tid så är ordet tillbaka. Vi fastnade lite vid reservaten och redde ut vad det innebär.

The Absolutely True Story of a Part Time Indian. For ESL English Language Learners. Eng 8A, 9C. You have read a chapter of the book: " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.

Eng 8A, 9C

Today we are going to read the text together and help each other writing an emotional poem. This is how you do it: 1. Write a Sensory Emotion Poem Work in pairs. When you read the text - what did you think of? Choose one emotion that you think describes the text best. Title (Emotion) (Line 1) (Emotion) is (color) (Line 2) What does the emotion taste like? (Line 3) What does the emotion smell like? Hidden America: Children of the Plains. One Word - Episode 25: Christopher Columbus (Native Americans) The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Summary.

To his surprise, Junior has become one of the best players on the basketball team.

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Summary

He thinks it has something to do with confidence, and living up to expectations. Since their loss to Willpinit, the Reardan team has gone undefeated. His fellow teammates are becoming legendary in the town, and, although in some inexplicably way, he is still an outsider, Junior has hopes that someday, he will establish his own legacy, and the townspeople will be comparing some kid to him. Reardan is scheduled to play Wellpinit again, this time at home. The Wellpinit team is unbeaten, and Rowdy is their star player. On the first play, Rowdy, intending to humiliate Reardan, gets the ball and races to the basket for a dunk. Junior is the hero for Reardan's team, but when he sees the ragtag Wellpinit team watching as they celebrate their victory, he is ashamed. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Quotes by Sherman Alexie.

“You read a book for the story, for each of its words," Gordy said, "and you draw your cartoons for the story, for each of the words and images.

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Quotes by Sherman Alexie

And, yeah, you need to take that seriously, but you should also read and draw because really good books and cartoons give you a boner. " I was shocked: "Did you just say books should give me a boner? " "Yes, I did. " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. On Friday week 5 and on Monday week 6 you will be on your wedding trip.

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

On Friday, the 6th of February, we are going to discuss the book again. Please remember to bring it! I want you to read, at least, until page 178 for Friday the 6th of February and finish the book for Friday the 13th of February. Friday the 6th of February Here are some questions for you to find out in advance. 1. On page 12 there is a picture of Junior's parents and what they might have become if anyone had listened to their dreams. 1. The following questions are we going to work with together and you don't have to prepare the questions in advance: 1. Www.randomhouse.com.au/content/teachers/tsk absolutely true diary.pdf.