background preloader

Eng

Facebook Twitter

Parallellspråkiga böcker. Parallellspråkiga barnböcker ökar möjligheten att dela berättelser.

Parallellspråkiga böcker

Det vanligaste är att boken har engelsk text parallellt med text på ett annat språk. Maude Westerlund guidar oss i denna språkliga guldgruva. Att dela berättelser är att dela upplevelser, vilket i sin tur förenar oss människor. En förutsättning för att det skall vara möjligt är att vi behärskar och har tillgång till vårt eget språk. Får vi dessutom chansen att lära oss fler språk, utöver vårt modersmål, förvaltar vi en skatt. Elementary. File download. BusyTeacher.org Mobile. File download. Robinson Crusoe. Randall's ESL Cyber Listening Lab - For English as a Second Language. Who are you? – en övning med alter egon. De muntliga nationella proven närmar sig och vi är mågna som försöker förbereda våra elever på bästa sätt.

Who are you? – en övning med alter egon

Som uppvärmning brukar eleverna ofta få presentera sig, berätta lite om sig själva osv. Att öva det blir väldigt repetitivt, men idag testade jag en mer varierad variant. Först fick eleverna varsin papperslapp där de skulle presentera ett alter ego. Mallen såg ut som följer. Name: Age: City, Country: Family: Hobbies: Jag uppmuntrade dem att välja engelskspråkiga länder, men även andra länder blev representerade. Ett enkelt sätt att öva något grundläggande, men med en liten tvist. English in Vancouver. Noteringsunderlag Engelska delprov A åk6. Se connecter à Facebook. Bedömning. 11 bilder på hur det hade sett ut om svenska orter översattes till engelska.

Idag översätts allt fler svenska ord till engelska.

11 bilder på hur det hade sett ut om svenska orter översattes till engelska

Slutrea heter numera ”Final sale”, Eliteserien heter ”Swedish hockey league”, och så vidare. Och så vidare. Men vad skulle egentligen hända om vi även började översätta svenska städer och orter? Jo, det här: 1. 2. 3. Spraktrollet: English 7b. Presentations spring 2015 7bc Time to prepare: 3 lessons When to have your presentation: Wednesday/Thursday after the Easter Holidays How: You will have your presentations for part of your class, not everybody.

Spraktrollet: English 7b

You should talk about your subject for 3 minutes.Don’t read from your script! I don’t want you to hand in your script. Årstaskolan. Facebook. No Bullying in Our School , 7-9. Facebook. Årstaskolan. Halloween Jeopardy blank.ppt. Bed%C3%B6mning Skriftlig%20kommunikation. Nightmare Before Christmas. Go fish for verbs. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch.

Facebook. 30-day-challenge - years 4-6. Var tog gloslistan vägen (5): Hur tar man reda på hur stor elevens vokabulär är? — LASSE_BJORKLUND. Engelska, svenska, so och Skype i ämnesövergripande tema - Sara Bruun. Just nu arbetar jag och mina kollegor i svenska och So med ett ämnesövergripande tema.

Engelska, svenska, so och Skype i ämnesövergripande tema - Sara Bruun

Utgångspunkten är flykt, mod världskrig och vi kallar temat Never Give up. I min undervisning har jag introducerat boken ONCE som är skriven av Morris Gleitzman. Boken är den i särklass bästa ungdomsbok jag läst som skildrar Andra världskriget. Gleitzman är en ytterst skicklig författare. Flera elever som tidigare sagt att de hatar att läsa, menar nu att de bara vill fortsätta för att få veta hur det går för huvudpersonen Felix. Jag utgår nästan alltid från skönlitteratur i de tema jag planerar och försöker ,tänka på att undervisningen ska vara så autentisk som möjligt. Jag och en elev i klassen som flytt från Syrien hade i förväg kommit överens om att hen ville berätta sin historia.

I temat har jag också sökt på olika gästföreläsare via Skype in the classroom. Hur går det till med Skype i klassrummet då? Jo, du behöver först skapa ett konto på Skype in the classroom sidan och ett vanligt Skypekonto. VolunteerSpot - Photos du journal. Realia - English-speaking countries. TED videos. Printables. Games Activities to teach / learn English. Listening exams. Nationella prov svenska år 6 exempel uuuuuyyyyyyyyuiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Reading1. Vad sysslar vi med på engelskan, egentligen? Att skriva en pedagogisk planering för språk tycker jag är svårt, just för att vi arbetar med alla färdigheter hela tiden.

Vad sysslar vi med på engelskan, egentligen?

Därför slarvar jag med detta mer än jag vill erkänna. Dock är jag mycket tydlig mot mina elever vad det är vi arbetar med, och när jag frågar en klass vilka de fyra färdigheterna är brukar svaren komma flygande från alla håll redan några veckor in på terminen. Idag slogs jag av tanken att jag ritat upp samma bild på tavlan massor av gånger den här terminen och att jag borde skapa en tydligare kopia i digital form. Den blev färgglad och pigg, skapad med hjälp av Canva så klart, och kommer innan veckan är slut sitta uppe i alla klassrum där jag undervisar. Den ligger också ute på vår lärplattform. Need more writing ideas for this year? Bookmark this blog series. Check out the six blog posts filled with teaching ideas and resources—written by teachers—in our Teaching Young Writers blog series.

Need more writing ideas for this year? Bookmark this blog series.

We partnered with WeAreTeachers to bring this quick-to-read, inspiring series to life. As you lesson plan and gather ideas for the year, you'll find • 5 peer conferencing strategies for revising and editing. • 10 grammar lessons to fix some mistakes that drive us crazy. • 25 anchor charts for teaching writing and more! Need more support with writing instruction? Kopia av Talakvalitéer. Jr.brainpop. Make BrainPOP Jr. part of your day in the classroom, at home, or on the go!

jr.brainpop