background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Logopeden i skolan. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: AnPassBar: No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande på lektioner. I början av detta läsår 14/15 var det många som förde fram i sociala medier att metoden no hands up/dra sticka/glasspinnar/ dra pinne var något som gynnade att få igång fler elever att vilja dela sina tankar och lyssna på varandra.

AnPassBar: No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande på lektioner.

Det funkar så att varje elev finns namngiven på en glasspinne. Metoden innebär att man slumpmässigt drar en pinne som då anger vilken elev som ska tala. Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Jag får ofta frågan vilka läromedel jag använder eller som jag rekommenderar för nyanlända elever (eller i ämnet svenska som andraspråk).

Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga!

Det är ingen lätt fråga att svara på. Jag kan helt ärligt säga att jag inte tycker att det finns något heltäckande läromedel som passar alla. I stället för att rekommendera läromedel skulle jag vilja rekommendera er att välja läromedel och texter utifrån det ni arbetar med för tillfället. Länktips för dig som vill börja använda datorn i klassrummet. Här är en samling länkar som är lätta att använda i undervisningen eller för den egna fortbildningen.

Länktips för dig som vill börja använda datorn i klassrummet

Listan kommer att fyllas på under läsåret. Enjoy! Att använda i undervisningen: Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål. Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål

I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet. ”Arga barn behöver hjälp att tänka” – Neeeeej!

”Arga barn behöver hjälp att tänka”

Jag tänker inte äta. Absolut inte. Jag hatar er! Powerpointpresentation En Läsande klass. Lärarspindeln. Är du lärare och gör egna digitala lärresurser?

Lärarspindeln

Vill du dela med dig? ”Arga barn behöver hjälp att tänka” Fokus-Forstelarare.pdf. Quick Reads for New Ideas. Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”.

Quick Reads for New Ideas

Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. School Answering Machine. Nummer 12 - Forskning om undervisning och lärande. Artiklarna i det här numret fokuserar på elevers lärande och deras utveckling av sina förmågor.

Nummer 12 - Forskning om undervisning och lärande

Slöjdämnets roll behandlas i en artikel där författarna studerat kommunikationen i slöjdsalen. Studien stärker slöjdens betydelse som skolämne. Vilka kritiska aspekter som framstår som avgörande för elevers lärande för att urskilja och beskriva mönster i talföljder i matematik har utforskats i en Learning study. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext.

Att lyckas med digitala verktyg. Digitala prov. Låsa in blyertspennorna för att sedan boka dem. Jag har haft förmånen att ha iPads i mitt klassrum under några år.

Låsa in blyertspennorna för att sedan boka dem

Inte så att vi kan arbeta 1:1 men vi har haft dem tillgängliga hela tiden. Vi har använt dem till många olika saker: färdighetsträning, blogga, twittra, kommunicera, filma, fota, redigera, skriva, Skypa, upphovsrätt, nätsäkerhet, ja listan kan göras lång. iPadsen är ett naturligt verktyg i mitt klassrum. En flippad resa! Om lite drygt en vecka har jag blivit inbjuden till Ronneby och fått äran att delta i LITS2014.

En flippad resa!

LITS står för Learning Is The Shit – och jag menar, vem kan motstå ett tillfälle att mötas under den banderollen? Jag kommer delta med två olika bidrag, dels en workshop där deltagarna kommer få kika in i Mitt Flippade Klassrum och testa på hur det kan vara att vara elev hos Fröken Flipp :) Jag vill inte avslöja för mycket, men det kommer handla om förmågor, kollaborativt lärande, språkutveckling och en hel del värdegrund och tankeflippar :) Förutom denna workshop har jag även blivit tillfrågad om jag kan berätta om min flippade resa. Hur började den egentligen? Tydliga mål väg till skolors framgång. Varenda svensk 15-åring vet om det: Den svenska skolan är usel. På Rönnenskolan i Malmö nickar niondeklassarna – hur skulle de ha kunnat missa det? Matris. Observationsschema-v-08.pdf.

ASL / Försteläraruppdrag

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... Ap.pdf. Hjälp. Ett bra sätt att hjälpa andra människor att reflektera kring ett ämne är att ställa frågor till dem. Om vi ställs inför en bra fråga så blir det lättare att samla information, utvärdera våra hittillsvarande idéer och skapa nya. Att ställa frågor som är specifikt avsedda att stimulera andras lärande kallas Sokratiska frågor, efter Sokrates i det antika Grekland. Sokratiska frågor kräver att Du lyssnar mycket noga på den Andre. Det hjälper Dig att bedöma dennes behov och att formulera Din fråga på ett hjälpsamt, konstruktivt och på ett, förhoppningsvis, inte konfronterande sätt. Lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den... Bildbrickor. Från kass till vass. Hur använder man ett digitalt responssystem?

Formativ bedömning. Kompendium-Pedagogisk-profession. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. #visombärenförmåga #synligtlärande #frånkasstillvass. Läs- och skrivdagen 2014. Om konferensen I den internationella kunskapsundersökningen PISA presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i läsförståelse. Skillnaderna mellan olika grupper av elever har vuxit.

Det är fullständigt oacceptabelt och situationen måste förändras. Vad fungerar bäst för eleverna? Konferensen ger svar från klassrum och forskning. Målgrupp Alla som arbetar med läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-5 Innehåll. Handledning. Sammanfattning-forskningsoversikten. Förstelärarblogg på Östra Real, med fokus på svenska och IT. #visombärenförmåga. Anne-Marie Körling.