background preloader

Annalindberg

Facebook Twitter

Anna Lindberg

Engelsk. Quill.org — Interactive Writing and Grammar. Free Technology for Teachers. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade.

Att arbeta med särskilt begåvade elever

De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära. Om stödmaterialet Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan.

Materialet består av två delar. Stödmaterialet består av flera texter som kan läsas i en följd men också var för sig. English Grammar Online - free exercises, explanations, vocabulary, dictionary and teaching materials. Mystiska möten gör världen större. Det är kväll på Nya Zeeland.

Mystiska möten gör världen större

Sjundeklassarna på Tamatea Intermediate School har väntat hela dagen på att det ska bli morgon på norra halvklotet. De vet att de ska göra en så kallad mystery hangout, men de vet inte var i världen den andra klassen kommer att befinna sig. Eftersom just det här videosamtalet ska äga rum på kvällstid har de förstås sina aningar men de vill vara helt säkra, så den första frågan till eleverna på Erikslundskolan i Borås är ganska given: – Are you in the Northern hemisphere? – Yes! Nu får frågegruppen ta över. – Are you in Australia? Enbart ja- och nejfrågor är tillåtna och de närmaste minuterna haglar frågorna mellan de båda klasserna. Engelskläraren Pernilla Elander Malmqvist vill att eleverna ska tycka det är roligt att ha lektion i engelska.

. – Jag vill få igång dem att prata och placera dem i sammanhang där de får känna att deras liv berikas om de kan språket. Inte så konstigt att hon själv blev engelsklärare. Engelska åk 9. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Länktips engelska - Google Docs. WW2 - Engelska. Julia Roberts plays Mother Earth and Harrison Ford stars as the Ocean as Hollywood A-list 'speaks out for nature'. Ecosystem services.

Julia Roberts plays Mother Earth and Harrison Ford stars as the Ocean as Hollywood A-list 'speaks out for nature'

You’ve nodded off already, haven’t you? But wake up! Here are some Hollywood A-listers making a decent attempt to move beyond the obscure jargon and reveal the existential nature of what the Earth provides for humanity. The Nature is Speaking initiative is organised by Conservation International with the tag-line: “Nature doesn’t need people. People need nature.” “I have been here 22,500 times longer than you. “I have fed species greater than you and I have starved species greater than you,” Mother Earth warns.

Harrison Ford as the Ocean is the most ominous. Rönninge skola.

Crime

Random name pickers. IKT. WebEnglish.se. Songs Sarah McLachlan – I Will Remember YouPhil Collins – You’ll Be In My HeartRascal Flatts – My WishSo Long Farewell – Sound of MusicGreen Day – Time of Your LifePhil Collins – On My WayLulu – Το Sir With LoveRyan Shupe – Dream BigAndy Grammer – Back HomeMatchbox 20 – Let’s see how far we’ve come Louis Armstrong – What a Wonderful World Pharrell Williams – Happy Projects Create a Class Yearbook Students create a keepsake yearbook of memories from the school yearSix Engaging End-of-Year Projects Testing is over.

WebEnglish.se

Have some fun.Celebrating the End of the School Year Ideas for reflecting on the school yearFun End-of-Year Assignments Creative ideas that will get your students reflecting about all of the great things they accomplished Reading Advice, like youth, is probably just wasted on the young A graduation speech with some good adviceChoose2Matter Read Angela Maier’s Manifesto that can change your life Speaking / Writing Listening/Watching Watching Final Words.

Love

Läromedel. Lärarbloggar. Bedömning. Magazine project. Filmer. Posters. History Website Resources. Grammatik. Speaking. Youtube. Reading. Writing. Listening. Engelska. Tyska. The importance of looking good. Around the World in Eight Months.