background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Loops. Rättighetsreportrarna är en loop om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka, där elever granskar hur skolan lever upp till FN:s barnkonvention.

Loops

Eleverna intervjuar andra elever som får ge sin syn på saken, liksom de som är ansvariga för att uppfylla elevernas mänskliga rättigheter – lärare, rektor, tjänstepersoner i kommunen, lokala politiker med fler. Eleverna kan också använda sig av tillgänglighetskartläggningar, trygghetsundersökningar och liknande för att undersöka olika rättighetsområden. Resultaten av granskningarna sammanställs i en tidning som kan spridas både inom och utanför skolan. På så sätt får ansvariga kunskap direkt från de som berörs om hur situationen för de mänskliga rättigheterna ser ut på skolan.

Olika texttyper, estetiska uttryck och media

Språkhistoria. Skattkammare. Argumentera. Källkritik. Minoritetsspråk och Nordiska språk. Tala. Skriva. Läsförståelse.