background preloader

BFL tyska

Facebook Twitter

Kovo_S1int_L7_E2b.pdf. Fit2_ues01_02_prueferbl.pdf. I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus. Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm.

Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om. Nedan följer exempel på arbetssätt för en grupp elever som går sina första åtta veckor i årskurs 4-6 på Välkomsten. Utflykt Bildspel Vad ser vi på fotot? Sexfältare Bilderbok. Stockholm - Prov - Goethe-Institut. Vill du veta hur goda dina tyskkunskaper är? Behöver du ett certifikat eller betyg för arbete, studier eller visum? Då har du kommit rätt. Du kan vid flera tillfällen per år avlägga ett språkprov (nivå A1 till C2) på Goethe-Institutet i Stockholm. Vi genomför även prov på skolor men bara med grupper på minst tio elever. Vi erbjuder två provtillfällen per år för att göra TestDaF. Www.testdaf.de Nivå A1 - C2 På Goethe-Institut i Stockholm: 19 februari 19 mars 23 april 28 maj 11 juni 24 september 22 oktober 12 november 10 december I Stockholm börjar proven kl. 9.00.

Anmälan (pdf) Allmäna provregler (pdf) Kontakt För information om våra prov och anmälan till A1 till C2-prov kontakta: Viktor Englund Tel.: +46 8 459 12 22 viktor.englund@stockholm.goethe.org Goethe-Institut i Stockholm erbjuder även provet Start Deutsch 1. Priser Pris per provdeltagare: Nivåer på Goethe-Institutets prov och språkkurser Utförlig information om Goethe-Institutets prov och provexempel hittar du här. Provresultat: