background preloader

Bra länkar

Facebook Twitter

Advent 2017. Julkalender 2017. Digitala adventskalendrar 2017. Det finns väldigt mycket att välja på.

Digitala adventskalendrar 2017

Jag har här samlat några kalendrar man kan välja mellan. Kanske tar man lite olika varje dag. Jag delar in dem efter ämnen/innehåll. Matematik Engelska Djur och Natur Nukunskap/Europa Unga faktas kalender Historia (från 2014) Läromedelsförlag Svenska kyrkan/små hjältedåd i vardagen LTH:s julkalender Kortfilmer med experiment från Lunds tekniska högskola. Didaktorn: Problematisk skolfrånvaro. Prima Julkalender 2015. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden.

Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

Han vet att han börjar tappa eleverna. Genomgången borde vara klar nu, men han vet också att det är många som ännu inte förstått. ”Ni där nere i hörnet, nu vill jag att ni också är med!” Uppmanar han med bestämd röst. En snabb titt på klockan – oj, vad det har tagit tid. En blick ut över klassen – oj vad de är trötta på att lyssna. Han är jag. Genomgång och individuellt arbete i läromedel är traditionella metoder som byggt matematikundervisning under många decennier. Hur kan vi förebygga detta fenomen? Jag ville hitta en mjuk övergång från gemensamt moment (t.ex. genomgång) till individuell träning. Jag har goda erfarenheter av att låta eleverna använda varandra som lärresurser, så jag provade en modell som jag kallar ”Räkna-berätta-hjälp” (ett inte helt adekvat namn eftersom inte alla matematiska aktiviteter går ut på att räkna, men i brist på bättre idéer får det duga).

Självrättande testövningar? Flubaroo! - En friskolelärares perspektiv. I mitt förra inlägg beskrev jag hur man enkelt kan arbeta med Googles enkätverktyg Google Form (Formulär) för att konstruera enkla test eller övningar övningar som låter sig rättas ganska automatiskt.

Självrättande testövningar? Flubaroo! - En friskolelärares perspektiv

I avslutningen utlovades också en beskrivning av hur man rent praktiskt går till väga. Här kommer därför den utlovade guiden. Nyckelordet heter Flubaroo men här kommer en fullständig genomgång med några videolänkar för den som hellre har sett filmen än läst textenboken Till att börja med behöver man ett google-konto. När man väl skapar det går man in i Google Drive. Därefter gör man resten av frågorna. I sista rutan skriver man vilket meddelande eleverna ska mötas av när de gjort färdigt testet. Länken du tidigare fick delar du sedan med dem som ska göra testet (har man en maillista till eleverna, en intranätplats eller en blogg är det enkelt och går snabbt). Instructional Videos - Welcome to Flubaroo. Nackas kommunala skolors planeringsstöd för lärare åk ... Blog Archives - Mitt lilla klassrum på nätet. Webbmagistern. Mina 53 favoritappar för särskolan. Fick en förfrågan om några lämpliga appar för särskolans elever.

Mina 53 favoritappar för särskolan

Uppdraget var att hitta appar som tränade: KommunikationSorteraPusselFärger och formerMatematikSkrivaTalaLäsa Här kommer mina 53 favoriter just nu:) Pekboken, Sock Puppets, Talking Penguin, Pic Collage, Talking Ben, Sound Touch Lite, Puppet Pals, Scribble Press, Otter Call Book Creator, My Story, Kids Canvas, Book Writer, Story Creator Monkey Preeschool Lunchbox, Lego 4+, Families1, Matchingspelet, Caboose, Timmy´s preschool adventure, Magnifier, Toca Doctor. Webbmagistern. Strategier för läsförståelse: Introduktion. Förstå kunskapskraven. På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

Förstå kunskapskraven

Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för... Att utveckla ett resonemang i svenska Att pröva och ompröva i slöjd Att pröva och ompröva är något du gör när du gör en massa olika saker – när du spelar spel, lagar mat eller gör om ett klädesplagg till exempel. Att lösa problem och föra resonemang i matematik Matematik finns nästan överallt – i affären, i naturen och i olika konstruktioner till exempel – så det här är en metod som du har användning för i många olika sammanhang. Kunskapsstjärnan - Spela, träna och ha roligt. Tips och material från lärare.

Skolmaterial. Spel av Teresa. Primary Resources - FREE for Early Years (EYFS) KS1 & KS2. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 - Spar... IKT i skolan. Framsteg. Denna första del i materialet tar fasta på elevernas förmåga att analysera ord i språkljud och omkoda dessa ljud till korresponderande bokstav.

Framsteg

För att elevens produktion skall tolkas som korrekt förutsätts dessutom att de i orden inkluderade bokstäverna placeras i rätt ordning. I testet ingår enstaviga, tvåstaviga och tre/flerstaviga ord samt ord med en konsonantkombination i början. Med den växande ordlängden och konsonantförbindelsen blir orden stegvis svårare och provet kan på så sätt ge viktig information om det skede där eleven befinner sig i sin tidiga skrivutveckling. För att komma åt elevernas grundläggande förmåga att uppmärksamma och identifiera ljuden i ord och att koppla dem till tecken har enbart ljudenligt stavade ord tagits med i detta delprov. Speciellt med tanke på de tvåspråkiga eleverna anser vi det också vara viktigt att det i provet ingår högfrekventa ord som barnen i denna ålder sannolikt känner till och som de har kommit i kontakt med på svenska.

Träningstips. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Webbmagistern.