background preloader

Språkprogram

Facebook Twitter

Sign in to your account. Språkutvecklingsplan. Alla ska lyckas!

Språkutvecklingsplan

För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva. Teoretisk%2Bbakgrund%2Btill%2Brutin%2Bf%25C3%25B6r%2Belevers%2Bsprak %252C%2Blas %2Boch%2Bskrivutveckling. Spr%C3%A5kpolicy %C3%96stra Ersbodaskolan 2015. Spr%C3%A5kutvplan. Sprakpolicy_for_backahagens_skola_-_150312.pdf. Spr%C3%A5kutvecklingsplan%20Gemensam%20del.pdf. Språkpolicyn vinner i längden. – Det tar tid att arbeta med språkpolicyn.

Språkpolicyn vinner i längden

Vinsterna kommer – men senare. Men jag har redan märkt att kunskapsnivåerna hos eleverna ligger högre än vad de gjorde innan vi började med ett språkutvecklande arbetssätt, säger Peter Sjödin lärare i matte/No på Bäckahagens skola. Syftet med en språkpolicy är att öka medvetenheten om språkets betydelse och språkanvändning. En språkpolicy i skolan kan ha som syfte att språkligt inkludera andraspråkselever för att nå kunskapsmålen. Språkpolicyn vinner i längden.