background preloader

Läsundervisning

Facebook Twitter

Kamratrespons – så här kan det se ut – ThereseLinnér. Många av inläggen här på bloggen handlar om responsarbete och då framförallt kamratrespons på text.

Kamratrespons – så här kan det se ut – ThereseLinnér

I höstas skrev jag om hur jag påbörjar det arbetet med en ny grupp. Reading 101 for English Language Learners. Teaching reading IS rocket science.

Reading 101 for English Language Learners

Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension. 1.

Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension

Monitoring comprehension Students who are good at monitoring their comprehension know when they understand what they read and when they do not. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

Elementary English & Reading, Elementary Reading Comprehension & Vocabulary Strategies. Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Go-to-strategies. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Aktiv läskraft, Högstadiet. Att läsa faktatexter. 103 Things to Do Before/During/After Reading.

Resources for educators of kids in grades 4-12. En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi. Compare, Contrast, Comprehend: Using Compare-Contrast Text Structures with ELLs in K-3 Classrooms. It is a brisk October day in Chicago during my first year of teaching.

Compare, Contrast, Comprehend: Using Compare-Contrast Text Structures with ELLs in K-3 Classrooms

I (Jennifer, second author) am seated at a small table in the back of the classroom, surrounded by the members of my on-level guided reading group. The six second-grade students in the group are getting ready to read a short nonfiction trade book about spiders that is a required text in our regular reading series. The book uses a straightforward compare-contrast text structure to present information about spiders, comparing and contrasting them first with insects and then with other arachnids, like scorpions. My goal in the lesson is to help children to both gain new knowledge about spiders and to understand the compare-contrast text structure that the book uses. Guiding Students Through Expository Text with Text Feature Walks. Läsförståelse och lässtrategier. Det här med begrepp, och vad vi lägger in i dem, är alltid lika intressant att fundera kring.

Läsförståelse och lässtrategier

Jag har lite då och då hört läsförståelsestrategier och lässtrategier användas synonymt, som om det vore samma sak. Vilket det i och för sig kan vara men det behöver inte vara så. På facebook idag såg jag en fråga där Cecilia Sundh funderade över detta med vad som menas med lässtrategier när kunskapskraven i svenska delar upp lässtrategier och läsförståelse i olika meningar: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Www.ep.liu.se/ecp/032/004/ecp0832004.pdf. »Lärare måste tala mer om texterna«

Redan när Caroline Libergs son var fyra år och gillade vikingar plockade hon fram »Röde Orm«.

»Lärare måste tala mer om texterna«

Gräva djupare med frågor. Kapitlet ”Gräva djupare med frågor” i boken Tankens mosaik återkommer jag ständigt till.

Gräva djupare med frågor

Den tidiga läsinlärningen. Under vecka 44 fick jag i min roll som språkutvecklare möjlighet att vara med på en utbildning med rubriken Att lära barn läsa på djupet.

Den tidiga läsinlärningen

Göteborgs Stad har sedan sex år tillbaka ett samarbete med Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University i New York. Det här samarbetet startade då Skolverket startade sin satsning med läsa- skriva- räknapengar för ett antal år sedan. Den satsningen resulterade i mina föreläsningar utifrån Tankens Mosaik i vår kommun.

Det är bara att konstatera att vi har olika perspektiv och förutsättningar i en liten och i en stor kommun. Close Reading of Literary Texts. Närläsning. Olika filmer om lässtrategier. Sju filmer om Reciprocal Teaching - Läs- och lärandestrategier. Äntligen jobba! Med läsförståelse förstås… Smart läsare. Barn av sitt språk: Hela skolan läser. I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära.

Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig. Barn av sitt språk: Körlings barn. Poeten Tomas Tranströmers diktning blev räddningen för läraren Anne-Marie Körling. Hon förlorade sin mamma vid Estonias förlisning och sorgen gjorde henne ordlös. Barn av sitt språk: Kämpar för boken. Lärare behöver påfyllning av idéer och praktiska exempel på hur man arbetar med skönlitteratur i klassrummet. Det visar Läskampanjen i Botkyrka som började som ett projekt men som nu är en permanent verksamhet. Den leds av eldsjälarna Jessica Staaf och Annika Löthagen som är utvecklingspedagoger och svensklärare. Båda propagerar för högläsning i klassrummet. De håller seminarier för lärare och presenterar böcker som kan ge uppslag till reflektion och fördjupande samtal kring ämnen som barn grubblar på. Språk. Läsa och skriva. Läsförståelsestrategier del 2.

Läsförståelsestrategier del 4. En lärare måste ha kunskap om hur ett barn rör sig i texter och hur man kan tala om texter för att kunna hjälpa barnet eller eleven att utvecklas som läsare. Språkforskaren Judith A. Langer har identifierat fyra olika faser hos läsaren i byggandet av föreställningsvärldar.

De här faserna kan man gå ut och in i. En del kommer inte längre än till fas 1. De säger när de läst boken: Jag förstår inte vad det var för en berättelse. Läsförståelsestrategier del 3. Förklaringen till att andelen starka och mycket starka läsare har minskat bland svenska elever kan vara att det i svenska skolan inte finns någon tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter. ”Att läsa mycket är nödvändigt, men inte tillräckligt för att öka läsförmågan.

Fördjupad analys av PIRLS 2006. Manz. Gemensamma läsupplevelser - men vad och hur? Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum. Närläsning. Informationstjuvar aktiverar förförståelse. Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt rolig "före-läsning"-aktivitet som går ut på att man aktiverar elevernas förförståelse för att de lättare ska förstå textens innehåll. Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar strategier för att dra nytta av olika slags ledtrådar i en text för att öka förståelsen. Aktiviteten kallas informationstjuvar på svenska men namnet är betydligt mycket mer intressant på engelska: T.H.I.E.V.E.S. eftersom det är en akronym för följande: TitleHeadingsIntroductionEvery first sentence in a paragraphVisuals and vocabularyEnd-of-chapter questionsSummary Suzanne Liff Manz som har hittat på THIEVES, har formulerat ett antal frågor under varje rubrik som man sedan använder tillsammans med eleverna.

Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Att förstå att man inte förstår. Eftersom det var slutet av ett kortare stycke stannade eleven upp sin läsning och tittade på mig. Läsundervisning.