background preloader

Strategies

Facebook Twitter

Skapa tilltro genom textsamtal - lässtrategier i engelska! I år hade en fjärdedel av mina nya ettor F på det gemensamma readingprov (gammalt NP) de får göra i mitten av höstterminen hos oss på Pauliskolan.

Skapa tilltro genom textsamtal - lässtrategier i engelska!

Därför kallade jag dessa elever till extra stöd, för att vi skulle träna lässtrategier i en engelsk kontext. Jag använde denna text från The Local, då jag trodde att den skulle intressera de sex eleverna. Texten handlar om en svensk kvinna och en tiggare från Rumänien som blivit kära i varandra och nu ska gifta sig. Inför träffen beslöt jag mig för en viktig sak: Att eleverna skulle få fokusera på vad de redan kunde och att vis kulle utgå från det i textsamtalet.Syftet med övningen Syftet med textsamtalet var att stärka elevernas självförtroende genom att fokusera och använda deras befintliga kunskaper i engelskaatt skapa modeller för hur man kan resonera sig fram till förståelse genom att tänka högt tillsammansatt träna tre konkreta lässtrategier de kan använda sig av för att skapa förståelse Samtalet blev väldigt givande.

PS. Close Reading. Featured Lessons. Jump to a Section Close Reading Model Lessons Sign up to receive updates from us.

Featured Lessons

Featured Lessons Download All Date Added: 09/16/13 Save to FavoritesRemove from Favorites Share Send us your feedback These sets of 2-6 lessons include: Complex TextsText-dependent QuestionsVocabularyWriting AssignmentsAssessment Questions* *Not all lesson sets include assessment questions Close Reading Model Lessons "The Wind" by James Reeves Grades K-2 fiction lesson (relevant for Grades K-2); written by classroom teacher Diana Leddy.

View Details "The Moon": Research Project Grade K-2 fiction and nonfiction (relevant for Grades K-2); written by classroom teachers Pat Fitzsimmons, Diana Leddy, Lindy Johnson, Sue Biggam, and Suzan Locke. View Details. Reading Strategies how to cards. 7 Essential Reading Strategies Your ESL Students Must Know (and YOU Must Teach) Experts Reveal Favorite Methods for Learning Vocabulary. Learning more words: experts share their favorite strategy.

Experts Reveal Favorite Methods for Learning Vocabulary

Aaahhhh, learning vocabulary! It must be the sexiest element of learning a language. And perhaps the most controversial. It’s not for nothing that polyglots call it the Kim Kardashian of the language-learning community. (Actually, I made that up. ;-)) To add fuel to the discussion, and most importantly, to bring you fantastically useful advice on learning vocabulary in your target language, I asked a bunch of experts, authors, translators and bloggers the following question: If there was one method for learning vocabulary that you’d recommend to the world, which one would it be? The response was nothing short of overwhelming. Almost 40 replies flooded my inbox — creating a bomb of extremely balanced advice and giving you the opportunity to judge for yourself how to best go about learning more words in your target language. So, without further ado, let’s get comfortable and dive in! Språkundervisning i en digital tid.

Mia Smith (Foto: Dilav Mahmoud) Digitala språkliga strategier Torpaskolan är en F-9-skola i stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg med 450 elever.

Språkundervisning i en digital tid

Skolans uttalade målsättning är att integrera it i undervisningen, och alla elever i åk 4-9 har varsin laptop eller ipad. Här arbetar Mia Smith som ämneslärare i engelska och tyska sedan hösten 2014. − Oavsett vad läraren säger använder eleverna tjänster och appar som hjälper dem när deras språkkunskaper inte räcker till. Läroplanen lyfter fram värdet av att eleverna lär sig använda olika strategier för att komma vidare i sin språkliga utveckling.

. − Läraren kan ta fram datorn och mobilen och visa eleverna att det inte alls handlar om fusk. The Reader. This EFL lesson plan is designed around a moving short film commissioned by Bells and directed by Greg Gray.

The Reader

In the lesson students write a narrative, watch a short film and discuss literacy strategies. I would ask all teachers who use Film English to consider buying my book Film in Action as the royalties which I receive from sales help to keep the website completely free. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) Learner type: All ages Time: 90 minutes Activity: Writing a short story, watching a short film, and speaking. Om strategier i engelska språket.

Ämnesträff ht 2013 by Annika Sjödahl on Prezi. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder.

Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions. Strategier i engelska och moderna språk.