background preloader

The Big 5

Facebook Twitter

Liberposter TheBig5 2016. Svanelid. Hur kan man synliggöra förmågorna? Ja, den frågan möter jag ofta.

Hur kan man synliggöra förmågorna?

Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal. Jag har arbetat med att synliggöra förmågorna i skolan på ett medvetet sätt i ett år nu. Kanske många lärare vill ”få med allt”? Övning, Analysförmåga. Kritiskt tänkande; vet, tror, tycker. Synliggöra förmågorna. Ullis skolsida. The big 5. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Film om The Big 5. BIG 5 LATHUND. Big 5. The Big 5 i skolan.