background preloader

Undervisning om bildpromenad ur Körlings blogg

Facebook Twitter

Förberedelser: Bildpromenad och ”textpromenad” Undervisning handlar om att förbereda, genomföra och följa upp.

Förberedelser: Bildpromenad och ”textpromenad”

Jag tycker vi ska tala om hur vi förbereder, genomför och följer upp undervisning. För undervisning kräver tid. Lärare måste berätta om hur de förbereder, genomför och följer upp undervisning. Om de får tid till det. Nåväl. jag måste skriva detta inledningsvis för tiden är så knapp. Detta exempel utgår ifrån Rose Lagercrantz och Eva Erikssons bok ”Mitt hjärta hoppar och skrattar”, 2012. Bildpromenaden skulle ta sin början på första sidan (alltså inte omslaget utan vänta med det), kapitel 1, och inledningen. Illustrationen visar hur Dunne sitter vid sin skolbänk och kryssar över text och skriver dit en ny. Det handlar om att skapa frågor. Jag kan skapa frågor genom begreppsparen: lycka och olyckasorg och glädjehemma och i skolan Begreppsparen skapar ett spänningsfält mellan polerna. Frågorna jag skapar blir: Hur bestämmer man över sin glädje och sorg? Det betyder inte att jag kommer ställa alla de här frågorna.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Bildpromenad: Denna gång i en bild ur en bilderbok. Bildpromenaden denna gång sker ur en bilderbok.

Bildpromenad: Denna gång i en bild ur en bilderbok

Då jag undervisar i text är alla bokens bilder inkluderade i bildpromenaden. Bildpromenad: Bokomslag Jag ringer mina bröder. Bildpromenad genom ett bokomslag.

Bildpromenad: Bokomslag Jag ringer mina bröder

Denna gång handlar bildpromenaden om bokomslaget till ”Jag ringer mina bröder” av Jonas Hassen Khemiri Bildpromenaden byggs upp genom 1) Begrepp och ordförråd 2) förförståelse och föreställningar 3) negativa bilden 4) det faktiska, dvs, vad handlar boken om. 1) Sätta ord på det vi ser. Jag modellar för att åskådliggöra: Jag ser en svart bakgrund.Jag ser blå och vita band över hela omslagetJag ser polisband eller olycksfallsband, ja det är polisen som har de där bandenJag ser författarens namn i vita versaler, stora bokstäverJag ser en gul figurJag ser någon som springerJag ser att texten står i mitten av bokenTexten med författarens namn och titeln på boken är omringade av plastsnörenJag ser att det står att det är en fantastisk bokJag ser färgerna blå, svart, vit och gulJag ser stora och små bokstäver.

Lgr 11: Bildpromenad: Läroplanens omslag – omsätt till undervisning! Bildpromenad.

Lgr 11: Bildpromenad: Läroplanens omslag – omsätt till undervisning!

Vad är det? Bildpromenaden är en introduktion till text, och text är ett stort begrepp i Lgr 11. Jag gör dem jämt med mina elever. Det har språkberikat dem, gjort dem uppmärksammade, fått det att utveckla förståelse, samtala kring ett mycket tydligt fokus, en text. Jag vill också förklara vad textbegreppet i läroplanen betyder. Ordberika fotografiet och omslaget i sin helhet. Syftet med att först börja med att ordberika omslaget är att skapa ett gemensamt ordförråd.

Nästa steg är att tänka vad detta som vi nu har satt ord på kan betyda för oss själva, vilka associationer omslaget ger, vad vi förväntar oss att läsa eller att se, och varför vi tror att bilden har det innehåll bilden har, vad vill avsändaren. Jag tänker att äpplet är centralt. Syftet med att berätta om vad man tänker om omslaget skapar förväntningar och textrörlighet.

Då jag gör detta på lektioner förbereder jag mig mycket noggrant genom att skapa öppna frågor. Lektioner: En serie bildpromenader. Jag kommer att visa er hur man genomför bildpromenader.

Lektioner: En serie bildpromenader

Bildpromenadens syfte är 1) Att skapa ordförråd. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi

Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt.

Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta. Denna bildpromenad i EN HUND har till syfte att åskådliggöra och medvetandegöra vem eller vilka som är avsändaren till text och illustration. Då man talar om författaren och illustratörens namn så talar man om avsändare. Detta inlägg är från min gamla blogg och skrevs 2008 Detta är ett uppslag i Läsdax 2. H U R T Ä N K E R R E D A K T Ö R E R N A K R I N G B I L D P R O M E N A D E NJag är en frågvis person. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar.