background preloader

SV/SVA

Facebook Twitter

Skriva dikt. Printable letters: Letters activities: E. Min-Planering-åk-3-40-41.

Faktatexter stödstrukturer

SKUA. Tala. SVA. Läs-och skrivundervisning. Berättelser. Skriva. Läsa. Faktatexter. Cirkelmodellen. Språkmål- vad är det? "Sätt ord på läsförståelsen" Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren.

"Sätt ord på läsförståelsen"

Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning. I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet. – Läsförståelse är ett komplext område, och det är lätt att man som lärare lockas av enkla recept och använder ett paket med färdiga lektionsupplägg. Risken med det är att det leder till isolerad färdighetsträning, säger hon. Barbro Westlund menar att det centrala i läsförståelsen är innehållet i texten.

För att ge rätt stöd till elever med olika behov måste läraren kunna visa sina elever hur man flexibelt men medvetet kombinerar flera lässtrategier. ”Sakprosa lika viktig som sagor. Högläsningen har stor betydelse för att barn ska utveckla en läsförståelse.

”Sakprosa lika viktig som sagor

Det finns det mycket forskning som visar. Men det gäller att skilja på olika sorters läsning, menar läsforskaren Barbro Westlund. Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona. Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Barbro Westlund har lång erfarenhet av högläsning, både som förälder och lärare. Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO.

Detta skriver jag på uppmaning och en fråga om kommer från mitt utvidgade lärarkollegium, dvs, nätet.

Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO

Jag tänker uppehålla mig vid inledningskapitlet i Astrid Lindgrens bok Mio min Mio. Då jag vänt upp och ned på mitt hem för att hitta boken och inte gjort det måste jag använda mitt rika minne för att berätta vad jag har gjort och kan tänkas göra ur det första kapitlet ur Mio min Mio: Minns att högläsningen är en gåva. Gåvan är att då du läser levandegör du texten i rummet.

Du artikulerar skriven text. Äpplet och den starka symboliken i det: Äpplet är en symbol för många saker. Sen målade vi av det! Att undervisa i läsförståelse. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Ur den texten skriver du upp tre ord. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början.

Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Pennvässaren: sid 32 - Gör över gata: eleverna dramatiserar / övn 11 sid 33 - Gör över gata: eleverna skriver / övn 12 sid 36 - Spelplan 1 med bildkort / övn 13. Skrivprocessen bedömning. Skrivschema med karaktärer, problem och lösning. Tärning. Den magiska dörren. Troll arkivet skrivbar.

– teori & praktik i förskola & skola. Skrivverkstad. Checklista skriva faktatext. Matris Svenska åk 1-3. LÄSSTRATEGIER. Smart läsare. Skribentens delar. Skrivprocessen bedömning. Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

Checklistor att hämta!

Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand.

Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred. Vännerna kom på en gång. Av Sörgruppen Drakens nya vän. Lektion-se_6189_se_6189_adjektivberattelse. Lektion se 18202 Min skrivnyckel.