background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Vi utvecklas i den personligt återgivande genren. Download.php?lesson=20804&file=lektion-se_20804_Skrivlaxor_vartermin. En mening och hundra ord. Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord.

En mening och hundra ord

Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Skriv. BEGINNING/MIDDLE/END HAMBURGER GRAPHIC ORGANIZER (COLOR) Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Ur den texten skriver du upp tre ord. SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl. 3-types-of-writing-teacher-poster-final-10-2-14.pdf. a4e2d61e804994c8ed367349497caf40.jpg (JPEG Image, 540 × 720 pixels) c3b6vergc3a5ngsord-mapp.docx. Skriva berättelse.

Att skriva sig till läsning

Den magiska dörren. Skrivprocessen bedömning. Framsteg. Www.majema.se/media/pdf/Hjartebocker.pdf. Att lägga till detaljer i texten! Att lägga till detaljer i texten är viktigt, det är det som gör att läsaren fastnar för innehållet och läser vidare.

Att lägga till detaljer i texten!

Att läsa utan detaljer blir som ett tomt skal, så därför tränade vi också en hel del på detta, på elevernas nivå självklart. Jag började med att berätta en berättelse som saknade detaljer, överdriv gärna så att det blir övertydligt för eleverna. Sedan berättade jag samma berättelse men jag la till detaljer och jag frågade sen eleverna vilken berättelse de helst skulle vilja höra igen eller läsa på egen hand. Alla valde utan tvekan den med detaljer. Jag sa följande till eleverna för att de skulle förstå: ”En julgran utan pynt är som en text utan detaljer, helt okej men inget som man tittar på under en längre stund” En elev frågade mig då, ”Vill du alltså att vi ska pynta våra texter?”

Vi började med att prata om traditionella liknelser som hungrig som en varg, snabb som en vessla, rädd som en mus, arg som ett bi m.m. Eleverna fick sedan i uppdrag att hitta på egna liknelser: En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi. Britta Stensson presentation språkdagen Gbg gul. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Skrivundervisning – mångfald av hur. Jag har fler skrivundervisningar: Modellat skrivande – alltså det skrivande läraren gör för att åskådliggöra hur, vad och varför.

Skrivundervisning – mångfald av hur

Strategier och tänkande. Bläddra i Lärarpraktikan Bokverkstad av Majemaförlaget by Majema. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Detektiv_sartryck. Detektiv_arkivet. Clown_sartryck. Lilla läsloggen by Majema. Litteratur: ny upplaga av Trageton "Att skriva sig till läsning" (2014) Studentchecklist_3. Looking at writing. What you’ll find here Writing samples from real kids Advice about instruction based on samples Guidance on writing assessment Classroom strategies Writing resources Video about writing A place to comment on a writing sample Writing is a process.

Looking at writing

Writing with kids can be incredibly rewarding. It can also be painstaking and frustrating, for the writer and for the adult. For most writers, it's somewhere in-between. Looking closely at a child's writing allows us to discover what students know and have learned. Classroom strategies In the classroom strategies section, we've gathered several strategies to support various stages of the writing process. Writing resources Our writing resources point you to videos of experts in writing, author sharing their craft, articles for parents and teachers, and much more. Learning to write How Writing Develops is a brief summary of how kids learn to write. Writing assessment Teachers often struggle with writing assessment.

Let's get started! Anna Schylander. Den-magiska-dorren-2b. Romanprojektet "Huset". Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Klippet -ett novellprojekt. Ett novellprojekt för årskurs 4-9 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2013.

Klippet -ett novellprojekt

Tänk om... Lena Sjöberg har skrivit en fantastisk barnbok som heter "Tänk om...

Tänk om...

" Den läste jag högt för mina 6:or och sedan kollade vi på hur hennes texter var upplagda, därefter skrev vi en Tänk om-text tillsammans innan de fick skriva en två och två, som vi sedan läste upp för klassen. I dag var det dags att sätta igång att skriva egna "Tänk om-texter" men innan lektionen började kollade jag upp Lena Sjöbergs mailadress och mailade henne några frågor från klassen. Monstret -ett romanprojekt. Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet.

Monstret -ett romanprojekt

Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Huset - skrivprojekt år 5. Nu ska du skriva en miniroman med flera kapitel! Syfte Kopplingar till läroplan Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Sv Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Centralt innehåll. Huset. Detektiv_arkivet. TorghandelGoteborg. TC Reading and Writing Project’s Albums. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla.

På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat.

Helsingborgsmodellen. Om att skriva berättelser i åk 1-2 och om återinlärning av skrivning. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Troll_arkivet_skrivbar.pdf. Språkutvecklarna. Att skriva är att resa. För att ge alla barn och elever möjlighet att resa genom skrivandet är det av vikt att vi i förskola och skola ger barn och elever modeller och upplevelser av skrivande och skrivalster som skapar en nyfikenhet och en lust att berätta. Genom att eleverna möter viktiga och riktiga mottagare till det de skriver ökar deras motivation och akademiska självkänsla- skrivandet blir meningsfullt och ett viktigt sätt att kommunicera. ”Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beksrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.”Kunskapskrav A åk 9. Skrivprocessen.pdf. Skrivarskolan. Som jag tidigare har skrivit är strukturen väldigt viktigt i skrivarskolan. Det handlar inte enbart om att arbetssättet behöver vara strukturerat utan det är även viktigt att ge eleverna redskap så att de kan ha ordning och reda på sina saker. En sån sak är att ge eleverna en skrivmapp. Mappen kan innehålla olika saker som färdiga texter, ofärdiga texter, skrivmål, ordlista och skrivprocessen. På kursen i USA visade de oss hur deras skrivmappar ser ut. Smarter Charts: Here, There, and Everywhere! Wow! It is hard to believe that the 2014-2015 school year is already well under way. We at Chartchums have been busy getting back into the classroom, putting the final touches on a digital course about charting for the Heinemann Digital Campus, and welcoming our newest book, Smarter Charts for Math, Science and Social Studies: Making Learning Visible in the Content Areas into the world.

This book is the perfect companion to our original Smarter Charts book where we first showed you the why of charts and the nuts and bolts of charting. Skriva-skc3b6nlitteratur-i-c3a5r-2. 2 First Grade Writing Conferences: K-5 Common Core Conferencing with WriteSteps. Common Core Writers Workshop for 2nd Grade.

Tips och idéer. A Free Story from Children's Storybooks Online. Cirkbloggen. Vi har många bra böcker för lågstadiet. Här följer några särskilda tips om några av dem sorterat under våra lässtrategirubriker. Vi fyller på efter hand med fler exempel. Boktitlar som har länk i blå färg finns på Cirkulationsbiblioteket. || Upptäck: bild och text! The Narrative Writing Pack -

Korsord

Sagoskrivning-vt-13. Kommande bok om processinriktad skrivundervisning. Balanserad läs skrivundervisning. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Tokmeningarladdaned.