background preloader

Olika kommuners språkutvecklingsplaner

Facebook Twitter

Senaste aktivitet på webbplatsen - Vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling inom Nackas kommunala förskolor och skolor. Handlingsplan läs- och skrivutveckling. Språkplaner. Språkutvecklingsplan. Alla ska lyckas!

Språkutvecklingsplan

För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språkutvecklingsplan Örebro. Ale kommuns språkplan. Språkplan örebro. Språkplan+skolområde+Vivalla-Lundby.