background preloader

Läs-och skrivundervisning

Facebook Twitter

”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017” Nytt lågstadielöfte.

”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017”

Rekordmånga lämnade förra året högstadiet utan ­gymnasiebehörighet.

Läsbingo

Skriva sig till läsning. Läs-och skrivstöd. LÄSBINGO. Svenska. Lektionstips. Läs- och skrivdagen. LasDax3_Cykeln.pdf. Bilderböcker. Bilderböcker var en av de saker som togs upp av Sara Persson på hennes seminarie under konferensen "Flerspråkighet i fokus" i Stockholm i år.

Bilderböcker

Nu är det dags för mig att prova. Jag kommer börja i min franskundervisning. Vi har just nu ett arbetsområde där vi har mest fokus på att tala och att lyssna. Vi är i första fasen i cirkelmodellen, där vi bygger upp kunskap. Strukturerad undervisning – Javisst Kiwi har erbjudit detta i flera år! Strukturerad undervisning?

Strukturerad undervisning – Javisst Kiwi har erbjudit detta i flera år!

JAVISST! Kiwiundervisningen – som feltolkats av så många som en helordsläsemetod – är just den strukturerade undervisningen som vi som arbetar med Kiwi har talat om. Lärmodul-om-läsförståelsestrategier-i-faktatext-för-år-4-92. Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa.

Läsa och skriva hör ihop.

I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. Nr00146.pdf. Monica Reichenberg, läsforskare Författarkrönikor Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Referenser.

Monica Reichenberg, läsforskare Författarkrönikor Grundskola kampanj Kampanjer Liber

FULLTEXT01.pdf. Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet.

ABC-klubben

Critical literacy – se filmen med Karin! Varsågoda!

Critical literacy – se filmen med Karin!

Här får du chansen att se föreläsningen med Karin Jönsson från igår måndag 15/12. Efter föreläsningen var vi en mindre grupp, forskningscirkeln, som hade förmånen att få samtala med Karin under en timma. Ett reflekterande samtal, kan jag lova! NP år 3 SV o SVA. Matriser läs/skriv. Snöflingan, inspir arb typ "spökägget", språkutv o värdegrund. SPRINT. Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga Välkommen till SPRINTs webb!

SPRINT

SPRINT är ett forskningsprojekt som handlar om barns språkutveckling. Syftet är att undersöka hur barns tidiga språkmiljö påverkar språkutvecklingen och hur denna är relaterad till den kommande läs- och skrivinlärningen. Ett stort antal familjer är med i SPRINT-projektet och bidrar med data om barnens ordförråd och med svar på enkäter om kommunikation. Förord av professor emeritus Ingvar Lundberg - FonoMix Munmetoden. FonoMix Munmetoden. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Händelser från boken.

Lässtrategier

FILMER OM LÄSNING OCH SKRIVNING. Om läsning - Karolinska skolan. Läsutveckling. Problem med läsförståelse visar sig sent. Läsglädje från B. Wahlströms. Läsglädje-år-3-Gustavslundsko. Skrivning. Clown_arkivet.pdf. Detektiv_arkivet. Lilla läsloggen by Majema. Tärning. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Argumenterande text! Idag började vi morgonen med att möta ett nytt ord.

Argumenterande text!

Argumentation stod det på tavlan. Vad betyder det? Svårt tyckte vi, ingen visste. Jag sa att det hörde ihop med kommunikation som vi pratat om tidigare i veckan. Någon trodde då att det var när man pratade argt med varandra. Därefter pratade vi om vad en argumenterande text ska innehålla: rubrik, åsikt, argument och sammanfattning. Håll för öronen mamma! Idag spelade vi spelet ”Levande charader”, barnet och jag.

Håll för öronen mamma!

Jag har aldrig sett henne så ivrig på att läsa nya ord som där och då. Varje kort består av tre olika charader, och när hon inte kunde läsa den charad hon hade fått, tog hon bara nästa. Arbetsplan_kullingsbergsskolan_2013-2014. FULLTEXT01. Handlingsplan-ht14-140829. Intensivlastraning. Helen rönnholm-pp-intensivperioder (1) Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt.

Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk.

Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt

Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med. De elever som varit frånvarande när kapitlet lästes, och för vilka sammanfattningen är extra viktig, tröttnar på att lyssna efter en stund. Nästa gång ja. Skapa skärmkorsord. What’s Lost as Handwriting Fades. Does handwriting matter? Not very much, according to many educators. Frekvord_alla.pdf.

Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen. Att läsning och skrivande stöttar varandra är något av en gammal sanning för många lärare. Men det har faktiskt varit svårt att hävda detta med stöd i forskningsresultat. I sin metastudie Writing to read redovisar professor Steve Graham och Michael Hebert, forskande lärare, resultatet från en mängd forskningsartiklar som visar att det är just så. Positivt ja på tre frågor Studien utfördes med anledning av att flera studier under 2000-talet påvisat att läs- och skrivförmågan i USA generellt sett kan sägas ha försämrats. Studien styrdes av tre huvudsakliga frågor: Om elever skriver om det material de nyss läst, stöttar skrivandet då läsförståelsen? Svaret på samtliga frågor besvaras i studien med ett ja, även om några resultat endast är giltiga för somliga åldersgrupper.

Fånga förmågor. Tuben   Widmark om lässtrategier och skrivande. Del 1. Berättelseansiktet - modell för att samtala om en text. Samtal om en text. Barnen och Björnen. Tänk om alla vokaler skulle försvinna! Det hände oss den här veckan. Helt plötsligt hade alla vokaler i våra namn försvunnit. Vi fick hjälpas åt för att lista ut vilka namn det var och sätta dit vokalerna igen.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna samarbete, svenska. Bokmärk permalänken. Barnen och Björnen. Narrativ genre. Faktatexter. Cirkelmodellen. Att skriva sig till läsning … och lite till. Läsa och skriva. Läsundervisning.