background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Korlingsord om Källkritik

Lärartips för källkritiskt arbete. Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Lärartips för källkritiskt arbete

Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Små barn förstår också källkritik – på sin nivå. Lektionsmaterial och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Lektionsmaterial och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete. Årskurs 1-3 - Media Smart. Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam.

Årskurs 1-3 - Media Smart

Här får de möjlighet att lära sig om vilka olika skepnader reklam kan ha, och fundera över i vilka situationer de kan möta reklam samt hur de påverkas av den. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. Till varje lektion finns ett eller flera reklamexempel. Ni kan använda dessa eller söka fram andra exempel.

Varje lektion har även en övningsuppgift som ni kan arbeta med enskilt eller i grupper. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Årskurs 4-6 - Media Smart.

Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst.

För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier.

Kolla källan plansch. Kolla källan. Nosa på nätet med Superundersökarna. Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt.

Nosa på nätet med Superundersökarna

Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven. Han hjälper henne att undersöka världen både utanför och inuti datorn. Lararhandledning_Nosa_pa_natet.pdf. Nosa på nätet – lärarhandledning. Denna lärarhandledning hör till paketet Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande.

Nosa på nätet – lärarhandledning

Handledningen innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas tydligt till skrivningar i Lgr 11. Missa inte våra andra Nosa på nätet produkter (klicka på länkarna för att ladda ned): • en sagobok om källkritik för barnen • en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor• diskussionsfrågor till föräldramöten • ett diplom till de barn som arbetat med Nosa på nätet Nosa på nätet - sagoboken är slut i tryckt version, finns endast för nedladdning. Den kommer att tryckas upp på nytt under våren 2014.

Så söker man information - checklista - Barn, unga och medier. Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte ● Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Så söker man information - checklista - Barn, unga och medier

Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Källkritik. Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. Pedagog-Lektionsförslag-på-källkritik. Är det sant?: Källkritik.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN. I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN

Hur kan det användas i skolan? Hur kan vi ge våra elever verktyg att hantera informationen med kritiska ögon? Här följer fem förslag som jag tycker fungerat i min undervisning: 1. Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier. Gotlandselever tror inte på allt de ser. Marie Andersson är förstelärare med fokus på läs- och skrivutveckling på Eskelhem skola på Gotland. Hon och en kollega delar på undervisningen i en fyr-sexa på Eskelhem skola, en F-6-skola med 63 elever, två mil söder om Visby. Hon menar att det finns ett stort värde och en didaktisk styrka i att kunna diskutera medier och källkritik i åldersblandad helklass. − Eleverna lär sig av varandra och jag lär mig av dem samtidigt som jag får veta hur de tänker och resonerar.

Jag behöver utgå ifrån det elevnära för att få till en undervisning som är konkret och inte rör sig ovanför deras huvuden. Här är det viktigt att vara engagerad i de problem och frågeställningar som berör dem och att börja i det lilla. Är källan trovärdig? Elevernas arbete med P4 Gotlands artikel i slutet av mars om ett norrsken som synts över ön, är ett exempel på hur det kan gå till i praktiken. Elever granskar en källa − Eleverna upptäckte att artikeln blandar åsikter och fakta. Källkritik för yngre elever. Kallkritik_material_ak.3_6.pdf. 5 bevis på att källkritik på nätet är sjukt viktigt - P3 Nyheter. De flesta av Sveriges 18-åringar har lågt förtroende för sociala medier och tror att de själva kan genomskåda falsk information. Samtidigt tror var tredje att Sveriges befolkning inte skulle kunna stå emot propaganda, enligt en årlig undersökning från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Vi har listat några virala nyheter som visade sig vara falska och som många gått på. 1. Förskolan Grottan ska inte fira lucia. Eller? Informationsbladet om att förskolan inte skulle fira lucia spreds på Facebook med högljudda protester. 2. Videon spreds som om det vore muslimer i London som firade terrordåden i Paris. Här är en bild från det fejkade klippet som spreds: Och här är det riktiga: 3. I ett viralt Facebookinlägg påstås att ensamkommande flyktingar får 22 500 kronor i månaden, vilket bara är 2 000 kronor mindre än polisens lägsta lön. Men det stämmer inte. 4. Bilden spreds med dramatiska varningstexter på sociala medier.

Här är det riktiga klippet: 5. Kallkritik: att hitta korrekt information på internet. Postat denfebruari 17, 2010 Taggar: Aftonbladet, Annika Lidne, Bilddagboken, Björn Falkevik, Disruptive Media, DN, Expressen, Facebook, Google, Information, Internet, Internetkunskap, Jennifer Bark, Jerry Silfwer, Källa, Källkritik, Lärare, Mimersbrunn, Skolungdomar, Sociala Nätverk, Sofia Mirjamsdotter, Sondera, SvD, Therese Göterheim, Twitter, Uppsatser, Utbildning, Wikipedia Kommentarer: 17 Responses I den här filmen får du lära dig de viktigaste grunderna i att tänka kritiskt och hitta korrekt information på internet samt tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig information, beroende på vad det är du letar efter.

Medverkande: PR-konsulten Jerry Silfwer aka @doktorspinn Jerry är kommunikationsrådgivare och affärsområdeschef på PR-byrån Springtime. Han bloggar på PR-bloggen Doktor Spinn, Springtime-bloggen samt på SSBD. Frågor du får svar på i den här filmen är: Hur värderar du informationen från en sökning? Sökmotorer: Google.se. Kolla Källans idélåda. Källkritik - vem, vad, varför? - Statens medieråd. Källkritik. Checklistor. Källkritik.

"På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Samarbetspartners är UR, Svensk Biblioteksförening och Konsumentverket. " Källkritik på internet.