background preloader

Ankikallman

Facebook Twitter

Anki Källman, lärare i år 2, FL m SKUA-inr

Skolutveckling Inkludering Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen Strukturmodell Nyanlända organisation och undervisning

Hitta språket

SVA eller SV. 18/19. 17/18. 16/17. Läslyftet 16/17. 15/16. Tips till Götene. Lektioners struktur. TCRWP. Mottagande och undervisning av nyanlända. SO. Olika kommuners språkutvecklingsplaner. Forskning om läs/skrivundervisning. Till träffen i år tre läs skriv. Tema Astrid Lindgren. Att arbeta med förmågorna.

Lotta Bohlin. Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet.

Lotta Bohlin

Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning.

Matematik

Grundskoleutbildningens digitalisering. Vi har olika kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Grundskoleutbildningens digitalisering

Lärportalens moduler består av undervisningsfilmer och intervjuer som kan användas tillsammans med kollegor för att utveckla undervisningen. Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan. Kritisk användning av nätet Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Kommuners skolutvecklingsbloggar

Andras träd. Diagnosmaterial. Posters. Testbaserad inlärning stärker minnet. Carola Wiklund-Hörnqvist har i sin avhandling i psykologi undersökt testbaserat lärande.

Testbaserad inlärning stärker minnet

Två av hennes delstudier genomfördes i klassrumsmiljö, i olika åldersgrupper och med olika material. Att upprepade gånger testa sig på samma material gör att minnesspåren i hjärnan stärks vilket gör det mer sannolikt att vi kommer ihåg det i framtiden, visar avhandlingen. I skolan används prov ofta för att testa och få en uppfattning om vad eleverna kan, här handlar det i stället om prov som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet.

Att arbeta med faktatexter.