background preloader

Genrepedagogiken

Facebook Twitter

UR Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer.

Återgivande genre

Berättande texter. Beskrivande text. Instruerande text. Argumenterande text. Cirkelmodellen. IntervjuSusanNieland. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Läs- och skrivdagen. Då har jag varit och föreläst för lärarfortbildningarna i Stockholm på Läs- och skrivdagen.

Läs- och skrivdagen

Första gången med mikrofon och på en liten scen. Skrämmande men roligt! Här på länken kommer man till Slideshare om man är intresserad av min Power Point. Den som gäller för lärarfortbildningarna är Stötta, modellera och utmana. Härligt nog var flera kloka andra föreläsare där också och bl.a. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

FULLTEXT01.pdf. Fördjupning. Modell för ämnesövergripande planering. I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt.

Modell för ämnesövergripande planering

Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Superbra ppt om gengrepedagogik från Helsingborg. Olika typer av texter. Ny i svenska skolan. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem?

Vad är genrepedagogik?

Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. ZickZackSkrivrummetLgr11. Manadenssprakovningmars2011. Zickzackpedagogplanering_ak5. Berättelseansiktet. Zickzackpedagogplanering_ak4. Britt_Johansson_Symposium2012_ahorarkopior. Miniskola i genrepedagogik. Publicerad av Anna Schylander Innan vi fortsätter att rapportera kring hur det går med genrepedagogik på Kroksbäcksskolan, tänkte jag ge en ”miniskola” i genrepedagogik, så att ni kan hänga med i svängarna!

Miniskola i genrepedagogik

Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och Martin/Rotherys skolgenrer och cirkelmodell. Texttyper. Anna Schylander. Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf. Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan

Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik.

Boktips om genrepedagogik

Lässtrategier. Six Scaffolding Strategies to Use with Your Students. What’s the opposite of scaffolding a lesson? Saying to students, “Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday.” Yikes—no safety net, no parachute, no scaffolding—they’re just left blowing in the wind. Let’s start by agreeing that scaffolding a lesson and differentiating instruction are two different things. Scaffolding is breaking up the learning into chunks and then providing a tool, or structure, with each chunk. When scaffolding reading, for example, you might preview the text and discuss key vocabulary, or chunk the text and then read and discuss as you go.

Simply put, scaffolding is what you do first with kids—for those students who are still struggling, you may need to differentiate by modifying an assignment and/or making accommodations (for example, by choosing more accessible text and/or assigning an alternative project). Scaffolding and differentiation do have something in common, though. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Lararmalin. Vi arbetar just nu med beskrivande text i åk 4.

lararmalin

Cirkelmodellen som stöttning inför textskapandet på dator. Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Filmer om Genrepedagogik och språkutveckling. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen. Britt Johansson.pdf. Undervisning_Larande_nr3_2013.pdf. DocumentServiceDocument. Cirkelmodellen.pdf. Dagboken -ett romanprojekt. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever.

Dagboken -ett romanprojekt

Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013). Om materialet, film med Gibbons. Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska.

Om materialet, film med Gibbons

Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Genrepedagogiken är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för det.