background preloader

Återgivande genre

Facebook Twitter

Återgivande genre. Naturhistoriska riksmuseet. Vi fortsätter att skriva personligt återgivande texter om utflykter och saker vi gjort i min förskoleklass.

Naturhistoriska riksmuseet

Det är kul att se hur elevernas texter utvecklas. Vi skrev ingen gemensam exempeltext den här gången då vi nyligen gjort en gemensam personligt återgivande text. Det vi fokuserat på med den här texten och den stöttning de fått är att vi skriver en gemensam orientering, vad har vi gjort? När gjorde vi det? Vilka var med. Återgivande text. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Återgivandegenren. Återberättande Texter.