background preloader

Regler

Facebook Twitter

Klassens trivselregler | Språkutveckling – ASL. Terminsstarten står för dörren och jag känner mig full av förväntan. Dock vet jag, att som pedagog vilar ett stort ansvar på mig att ge eleverna bästa möjliga förutsättning att lyckas och få en positiv start – men hur?

Som ni kan läsa i ett tidigare inlägg om klassrumsregler så finns det en del att tänka på vad gäller ordning och regler. Hur hårt ordet ordning och regler än låter – så är det ett måste och en förutsättning för att skapa en god lärmiljö. Ibland blir det nästan känsligt att prata om regler i skolsammanhang – varför? Det handlar ju om att skapa ramar – tillsammans med eleverna – så vi alla vet vad vi har för förväntningar. Sedan krävs det naturligtvis individuella lösningar för de elever som behöver. Såhär skriver skolveket i sin juridiska vägleding ”mer om trygghet och studiero” 2014Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Har ni mött fenomenet? Besök gärna vår instagram: oppetklassrum.se.