background preloader

SFI

Facebook Twitter

This Will Revolutionize Education. Det ska vara roligt att lära sig svenska! Frozen's Elsa and Anna teach girls to code - Nov. 26, 2014. How to Create a Jeopardy-style Game in Google Spreadsheets. Flipped-Learning Toolkit: 5 Steps for Formative Assessment. Edutopia.org published this video and article on their home page co-authored by Aaron & Jon.

Flipped-Learning Toolkit: 5 Steps for Formative Assessment

Adventskalender 2013 - Thinglink. Eftersom det börjar närma sig jul så börjar tankarna kring den digitala adventskalendern dyka upp, både i mitt huvud och diskussioner i FB-grupper.

Adventskalender 2013 - Thinglink

I år har jag tänkt att använda mig av online-sidan Thinglink I Thinglink kan man skapa interaktiva bilder genom att ladda upp en bild och sen lägga dit olika taggar på den med hänvisningar till olika webbsidor. T ex kan man länka till olika Youtubeklipp, en googlesite med en uppgift, bilder eller musik, så länge det finns en webblänk så fungerar det. Hur gör man då? Man går in på Thinglink.com och skapar där ett gratiskonto. Apple lanserar sitt driftsättningsprogram i Sverige. Med Apples driftsättningsprogram kan företag och skolor på ett smidigt sätt administrera många IOS-enheter och Macar.

Apple lanserar sitt driftsättningsprogram i Sverige

Nu görs programmet tillgängligt utanför USA, bland annat i Sverige. I USA har Apple haft ett driftsättningsprogram för att underlätta för företag och skolor som behöver administrera många IOS-enheter och Macar. Nu kommer programmet till fler länder, bland andra Sverige. Apple har uppdaterat sina webbsidor om programmet för både utbildning och företag för att inkludera förändringarna och har också satt samman en guide (engelska). Språkbad över en god bit mat. Socratic Smackdown - A Game for Learning and Practicing Discussion Strategies. Sfi-bonus. Google Drive and the SAMR model. John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” Synligt lärande. Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Synligt lärande

Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan.

I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget. I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen. Svenska (åk 6-9) En sida för dig som studerar sfi. Genrepedagogik. Five warm-up activities for EFL students using technology. Here are a few ideas for warm-up activities using technology. 1) QR Codes vocabulary quiz A fun activity you can do with your students is using QR codes to revise vocabulary.

Five warm-up activities for EFL students using technology

If you are not sure what QR codes are, they are those strange barcode like things you see sometimes on adverts or in shop windows which you have to scan with your phone to take you to a website or to give you information about an offer or discount. Blog Archive » Grattis Mikael Parknäs – prisbelönt innovativ skolledare. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Språkutvecklande arbetssätt. Lässtrategier för att bli en riktigt duktig läsare. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö?

I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra. Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips att använda vid språkinlärning.

Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra

Vid varje lektion tränas en eller flera färdigheter med hjälp av digitala verktyg. Eleverna lär sig att öva ord, fraser och uttal med hjälp av karaoke, de bekantar sig med Tunewiki och de försöker också att komma igång med skrivprocessen. Eleverna får använda sig av Wikipedia och bloggar för att öva personligt uttryck, och av källkritik och nyheter för att öva hör- och läsförståelse. De lyssnar även på programmet Klartext och bekantar sig med ordmoln. Språkdagarna+Josefin+Nilsson. Kardía lärande - Välj nivå. Dialogteman.

IKT

B-kurs. C-kurs.