background preloader

Legenda o herbie Płońska

Facebook Twitter

Legendy ilustracje4. Legendy ilustracje 3. Legendy ilustracje 2. Legendy ilustracje. Legenda słownik terminów literackich. Co to jest legenda Słownik internetowy. Legenda cechy gatunku definicja ze słownika języka polskiego. Zmiana herbu miasta - Serwis internetowy miasta Płońsk. Herb Płońska. Herb Płońska obowiązujący do 2012 r.

Herb Płońska

Herb Płońska przedstawia dwie wolnostojące blankowane wieże z zaznaczonymi wejściami, ze spiczastymi dachami, które zakończone są małymi kulami; pomiędzy wieżami duża kula; wieże posiadają charakterystyczne ukośne elementy konstrukcji sugerujące ich drewniany charakter. Tarcza herbowa jest barwy czerwonej, wieże i kuliste zwieńczenia wież barwy czarnej, wejścia do wież i elementy konstrukcji barwy czarnej. Kule na wieżach i kula pomiędzy wieżami mają obramowania czarne, a w środku są koloru białego. Wejścia do wież mają pełne wypełnienie w kolorze czarnym. Herb i pieczęć nadał Płońskowi około 1400 roku wraz z prawami miejskimi książę mazowiecki Siemowit IV.

Legenda o herbie Płońska

Jak to z herbem było legenda. Images3. Images. Images2.