background preloader

Angelakrasuyk

Facebook Twitter

Анжела Красюк

Заняття 1. Предмет та основні поняття інформатики. Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки.

Тепер ці терміни є синонімами. Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях. Предмет інформатики як науки складають: Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Інформатика - практична наука. Інформаційна система. Розробка уроку „Робота в графічному редакторі. Практична робота” з інформатики в 5-му класі. Інформатика, 5.