background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Sju vanliga frågor om slöjdbetyg. Text av: Peter Hasselskog Bedömning och betygssättning hänger ihop, men är två helt olika saker.

Sju vanliga frågor om slöjdbetyg

Bedömning handlar om att informera eleverna, erbjuda uppgifter, ge respons och inta ett förhållningssätt som ger eleverna förutsättningar att utveckla och visa det som ska bedömas. Som lärare ska du formativt bedöma och dokumentera elevers kunskaper och färdigheter. Att sätta betyg innebär att utifrån bedömningsunderlaget sätta betyg i relation till kursplanens kunskapskrav. Här är det viktigt att känna till de regler och förutsättningar som gäller vid betygssättning. Bedömningsexempel argumentation år 7. Matris åk9 Förtydligande Keynote. KUNSKAPSMATRIS enkel variant. Elevexempel åk8 IUP planering och återkoppling.

Tolka slöjdföremål - Trämask. Tolka slöjdföremål - Kulturell slöjd. Tolka utryck TM-slöjd. Hur tolka kunskapskravet ”ändamålsenligt sätt med precision” för betyg A i åk 9? Text av: Peter Hasselskog Som lektor och slöjdlärarutbildare får jag regelbundet frågor från slöjdlärare.

Hur tolka kunskapskravet ”ändamålsenligt sätt med precision” för betyg A i åk 9?

Det kan gälla lokaler, behörighet eller läro- och kursplan. Allra vanligast är dock frågor om bedömning och betyg. Jag ser det som en självklarhet och som en viktig del i arbetet att försöka bidra till att reda ut sådant som är oklart. Dessa frågor och kontakter är också värdefulla i undervisningen på slöjdlärarutbildningen och i uppdrag med till exempel kursutveckling och olika former av stödmaterial. Elevexempel Lövet Slutreflektion åk 6. Dokumentera åk 3 4. Kunskapskraven SLOJD med matris och tips 2017. Slöjd läromedel Luis Stubing 2016.

Skolforum Pres. kopia Luis Stubing. Förstå och förklara kunskapskraven – NORDSTRÖM EDUCATION. Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet.

Förstå och förklara kunskapskraven – NORDSTRÖM EDUCATION

Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen. Här hittar ni en förklaring av värdeoerden i kunskapskraven i Wordformat som går att ladda ner. Skollagen I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Det kan betyda att skolan ser till att förklara för eleverna vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, hur de ska få visa sina kunskaper och hur bedömningen går till.