background preloader

Nytt

Facebook Twitter

Enkel språklektion med en stor dos kreativitet. Du vet väl att du kan skriva ut det här inlägget. Hej, nu är det dags för en liten lektion igen. Mina lektioner handlar i första hand om att eleverna ska få erövra det muntliga utrymmet, att de ska få tänka och att de ska få uppleva språkets kreativitet. Ta en mening ur en bok. Vilken bok som helst. Vilken mening som helst. Skriv upp den på tavlan.

Vilka ord associerar ni till den här meningen? Rakhyvel kam skjorta svart vit Vänta ovårdad frisör fest middag giftermål begravning rakapparat ögonen tvätta ansikte mun skor slott restaurang flygplan flygresa ren parfym raklödder ensam kär Det är kreativt att fundera på vilka ord som kan följa efter berättelsen. Nu kan ni skapa en mening genom det ordförråd ni skapat. ”Han har sin finaste kostym och på hakan har han fullt med skäggstubb.” Låt eleverna formulera meningar och låt den gemensamma berättelsen växa fram och gärna långsamt.

Och minns. Nåväl, jag har gjort den här lektionen många, många gånger. Meningar att modella. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Kunskapsc3b6versikter2. ”Satsning på fortbildning räcker inte” I Lärarnas riksförbunds rapport ”Elevernas läsförmåga i grundskolan” (2014) påtalas att läsförståelsestrategier är ett område som relativt nyligen uppmärksammats i forskningen. Det är därför välgörande att vår rapport bidragit till mer forskning kring ämnesdidaktiken i lässtrategier. Läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund genomför en sådan ämnesdidaktisk forskningsstudie nu, med utgångspunkt i Lärarnas riksförbunds rapport, och skriver på DN Debatt den 4 augusti artikeln ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”. Vi vill ge dem rätt i att Lärarnas riksförbund i vår uppmärksammade rapport inte tydligt definierade betydelsen av ”kan läsa”.

Att begrepp tolkas olika är ett problem och därför är det utmärkt att forskningen tydliggör detta. Ett vetenskapligt arbete ställer självklart högre krav på vetenskaplig pregnans och det är mycket glädjande att läsforskarna nu fördjupat vår rapport. För att kunna genomföra detta behövs fortbildning för lärare. Uppstarten: Ren och skär galenskap? – Trehundra tankar. Ibland har jag sett eller hört om andra som bestämt sig för att skriva ett blogginlägg varje dag under en viss tid. Jag har alltid tänkt att det skulle aldrig passa mig. Så himla jobbigt! Varför? Varför skriva om man inte har något att säga, liksom. Men ändå så sitter jag här nu och har spontanstartat just en sådan blogg. Hur gick det till? Well… det pratas så mycket om skolan idag.

Den senaste tiden har jag varit väldigt upptagen av just detta – lärandet. Hur ofta säger du till dina elever: ”Nu ska ni få lära er mer om…”, eller ”Idag ska jag lära er hur ni…”? Mitt mål för det kommande läsåret är just detta, att fokusera på lärandet. Välkomna att följa bloggen. Jag börjar den 15 augusti. /Hanna Bild: Mercedes Engine Start/Stop Button, AHamilton29. The Essential 3 App Classroom Solution – Showbie. This is the first in a series of blog posts written by Apple Distinguished Educator, Trainer, and Showbie Champion, Joe Moretti.

Schools looking for an effective implementation of technology to enhance their teaching and learning often fail to establish a clear base line of operation for the technology. In response to this, I developed a 3 app strategy as a bottom line for minimum effective use of technology in the learning space. The diagram below shows the minimum triangle of effective use of technology. Broadly speaking: concepts need to be introduced or taught, work needs to be set and content produced with a feedback mechanism available throughout the process. I use Book Creator throughout the different year groups — even up to exam class age — for content creation. Book Creator is capable of producing extremely simple and extremely sophisticated documents (see image example below). Explain Everything is a powerful, easy-to-use whiteboard tool. Pokémon GO – JL Skolutveckling. Pokémon GO kombinerar känslan av skattjakt med klassiska gamificationelement som att levla upp, att försöka få sin samling (Pokémons) komplett (habegäret när man kan få en unik Pokémon…) och att hela tiden få belöningar för olika delmål.

Spelet kommer garanterat att få en väldigt stor del av de ungdomar som suttit stilla och spelat dataspel att ge sig ut och röra på sig, vilket är precis vad de vuxna önskat, men oftast inte lyckats med. I lördags (16 juni) släpptes spelet till den svenska marknaden (tillsammans med ca 25 andra länder). Tyvärr innebar det överbelastning för servrarna och spelet låg nere ett antal timmar under eftermiddagen i går.

Jag kommer att dela upp texten i 3 delar, del 1 för föräldrar, lärare och andra som vill få en kort inblick i vad Pokémon GO är (och det kommer de flesta föräldrar och lärare att behöva veta!) Del Pokémon GO är en app till mobiltelefon (finns både för iPhone och Androidtelefoner) som har blivit en dundersuccé i de länder där den släppts. Del Ägg Lag. Make your own posters at home for free! - Block Posters. KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Läsning. La sning för föräldrar.

Att svara på frågor med tydliga meningar. Små sagor för stora och små barn. Genrer_svenska_halphafte. Beskriva - skriva meningar till bilder. Sekvensbilder att skriva till - bildserier. Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter.

Vi följer liknande arbetsstruktur när vi introducerar textgenrer för att den igenkännande faktorn gynnar flertalet elever. På väggen finns informationen eleverna behöver. Dessutom finns laminerade kort för olika genrer som stöd vid deras skrivande. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Svanelids skolfrågor - Big 5. Forhallningssatt-i-klassrummet. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Mall för bedömningsunderlag.

Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning. Hur genomför vi den, hur sammanställer vi den, hur tydliggör vi den för eleverna? Jag har alltid haft en egen mall, ett papper per elev, där jag samlar noteringar utifrån varje färdighet. För några år sedan utvecklade mitt arbetslag en mall för skriftliga omdömen, vilken har en något mer utvecklad variant av den jag redan hade, och den använder jag fortfarande som mitt underlag.

Varje elev har ett papper per termin, de sitter i en pärm. Bakom pappret samlar jag skriftligt underlag och relevanta saker för eleven. Om du vill ta del av mallen för engelska, klicka här! Vill du ha mallen för moderna språk, klicka här! Modellektioner samlade l%C3%A4nkar ny 7. Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips! Här kommer några förslag på roliga bokrecensioner. På Facebook hittade jag en gång ett tips från en klass på Europaskolan i Bryssel, där eleverna fick göra ”bokpåsar” efter att alla hade avslutat läsningen av sin bok.

Denna uppgift kommer från Barbro Westlund, som i sin tur tog med sig idén från sitt besök i en skola i Kanada. Skolan hade arbetat så här med redovisningarna av bokpåsarna: Eleverna gör en egen påse.På ena storsidan ritar de av bokens framsida där titel, författare och illustratör ska finnas med.På motsatta sidan finns en sammanfattning av bokens handling.På ena gaveln står vilken genre det är och på den andra står vilket genomgående tema som finns i boken.På påsens botten finns en bedömning/betyg med motivering.Inuti påsen har eleven lagt ett föremål som har koppling till boken och som hen vill berätta lite extra om.

Mycket nöje! Aktivera eleverna vid högläsning – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Hursomhelst förtjänar Åke Holmbergs skapelse verkligen att vara med och elever förtjänar att få ta del av texter som innehåller repliker som: Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus.

Till en 60 minuter lång radioteater går det att göra en mängd olika språkutvecklande aktiviteter på olika nivåer. Läsförståelsestrategier Aktivera förförståelse genom att titta på Tures kontor. Eleverna får fundera enskilt och parvis på: Andas halva andetag! Läsfixarna hjälper till att leta ledtrådar och lösa mysterier. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst).

I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror! De flesta lektionerna jag var med på satt eleverna stilla i stort sett hela tiden. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning. Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå.

Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget. Jag har under många år undervisat i läsning och jag har flera undervisningar i klassrummet. GEMENSAM LÄSNING – det är den lilla text vi alla arbetar med, analyserar, lägger oss i, förklarar och undersöker. VÄGLEDD UNDERVISNING – Då alla elever har börjat arbeta undervisar jag i mindre grupper. ENSKILD UNDERVISNING – Då sitter jag med en elev och läser. ELEVLÄSNING – Eleverna ska och får alltid högläsa texter för varandra. HÖGLÄSNING – Skolan är generös tänker jag alltid. Och det allra minsta man kan göra för skolbarn är att läsa högt för dem. Frågebatteri. James Nottingham – Learning Pit. Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna.

Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig. Att filmen sedan använder sig av tydliga bilder som visualiserar det som Nottingham beskriver gör det än mer inspirerande! Titta på klippet! The Learning Challenge with James Nottingham from Challenging Learning on Vimeo. I sin bok ”Utmanande undervisning i klassrummet” har Nottingham ett helt kapitel, kap 7, för lärandegropen, en utmaningsmodell som han hänvisar till Jim Butler och John Edwards på 1990-talet. När Nottingham har gjort sin version av modellen har han bland annat utgått från att: Elever är mer intresserade av att lära när deras lärare är nyfikna och uttrycker osäkerhet om sin kunskap om världen.Vi kan alla göra fel.Lärande fördjupas genom utforskande, handledda samtal.

Utmaningensmodellen bygger på fyra steg: Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Här är en film om hur jag använder The Big 5. För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar. Materielrummet.se.

Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6. Bedömarträning i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning och betygssättning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6. Materialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med.

Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven. Kanske bör du planera arbetet tillsammans med kolleger och skolledning, i ett nätverk eller tillsammans med kollegor från andra skolor. Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk Bedömarträning i matematik Bedömarträning i engelska Proven fokuserar på de förmågor som beskrivs i kursplanen Tillförlitlig bedömning – hög reliabilitet.

Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna dikt av Bo Burnham är ett stycke ren magi. På ett väldigt effektfullt sätt synliggörs vår inre process när vi läser. Att läsa en text handlar inte bara om att avkoda orden. Det händer också något inom oss. Vi interagerar med texten och den väcker vår inre röst, våra tankar och känslor. Det är därför det är så njutningsbart att läsa. Här kommer texten på svenska, fritt översatt: Läs det här för dig själv. GÖR NU DENNA DEL HÖGLJUDD! Nu ska du läsa nästa mening med din bästa arg-gammal-man-röst:”Hallå där, lillen. Hur gör du det där? Dikten hittar du i boken Egghead – Or, You Can’t Survive On Ideas Alone. Förslag på arbetsgång THINK-PAIR-SHARE: Läs dikten med din klass. Pedagogiskt material | Emma. Häxorna (Roald Dahl) – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]

»Arbeta inte mer — men smartare« Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Att koppla hur man gör kring återkoppling. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Utmana språkliga mål mha 6-fältare. Inspirationsföreläsning ABC-klubben med Marika Nylund Ek from nokpublisher on Vimeo. PosterOven - Social Poster Creator - Create, Print, Share! Kids Clip Art - Kids Images. BookBox.

Educational Computer Games and Apps for Kids. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Öppna frågor. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! | Fröken IT. Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. De 5 Förmågorna enkel variant. Metoder. Kom ihåg när du skriver! Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. Att utveckla sitt skrivande. Världsdelar - geografispel. Tsatsiki_LHL_arbetsuppgifter. Bron till Terabithia. Katitzi LHL arbetsuppgifter. Att bygga upp en berättande text.

Börjor i svenskan. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Återberättande text. Min bokhylla. En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom...