background preloader

Nytt

Facebook Twitter

Enkel språklektion med en stor dos kreativitet. Du vet väl att du kan skriva ut det här inlägget. Hej, nu är det dags för en liten lektion igen. Mina lektioner handlar i första hand om att eleverna ska få erövra det muntliga utrymmet, att de ska få tänka och att de ska få uppleva språkets kreativitet. Ta en mening ur en bok. Vilken bok som helst. Vilken mening som helst. Skriv upp den på tavlan.

Meningar att modella. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Kunskapsc3b6versikter2. ”Satsning på fortbildning räcker inte” I Lärarnas riksförbunds rapport ”Elevernas läsförmåga i grundskolan” (2014) påtalas att läsförståelsestrategier är ett område som relativt nyligen uppmärksammats i forskningen.

”Satsning på fortbildning räcker inte”

Det är därför välgörande att vår rapport bidragit till mer forskning kring ämnesdidaktiken i lässtrategier. Läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund genomför en sådan ämnesdidaktisk forskningsstudie nu, med utgångspunkt i Lärarnas riksförbunds rapport, och skriver på DN Debatt den 4 augusti artikeln ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”. Vi vill ge dem rätt i att Lärarnas riksförbund i vår uppmärksammade rapport inte tydligt definierade betydelsen av ”kan läsa”. Att begrepp tolkas olika är ett problem och därför är det utmärkt att forskningen tydliggör detta. Ett vetenskapligt arbete ställer självklart högre krav på vetenskaplig pregnans och det är mycket glädjande att läsforskarna nu fördjupat vår rapport. Uppstarten: Ren och skär galenskap? – Trehundra tankar.

Ibland har jag sett eller hört om andra som bestämt sig för att skriva ett blogginlägg varje dag under en viss tid.

Uppstarten: Ren och skär galenskap? – Trehundra tankar

The Essential 3 App Classroom Solution – Showbie. This is the first in a series of blog posts written by Apple Distinguished Educator, Trainer, and Showbie Champion, Joe Moretti.

The Essential 3 App Classroom Solution – Showbie

Pokémon GO – JL Skolutveckling. Pokémon GO kombinerar känslan av skattjakt med klassiska gamificationelement som att levla upp, att försöka få sin samling (Pokémons) komplett (habegäret när man kan få en unik Pokémon…) och att hela tiden få belöningar för olika delmål.

Pokémon GO – JL Skolutveckling

Spelet kommer garanterat att få en väldigt stor del av de ungdomar som suttit stilla och spelat dataspel att ge sig ut och röra på sig, vilket är precis vad de vuxna önskat, men oftast inte lyckats med. I lördags (16 juni) släpptes spelet till den svenska marknaden (tillsammans med ca 25 andra länder). Make your own posters at home for free! - Block Posters. KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Läsning. La sning för föräldrar. Att svara på frågor med tydliga meningar. Små sagor för stora och små barn. Genrer_svenska_halphafte. Beskriva - skriva meningar till bilder. Sekvensbilder att skriva till - bildserier. Faktatext – cirkelmodellen. Svanelids skolfrågor - Big 5. Forhallningssatt-i-klassrummet. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Mall för bedömningsunderlag. Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning.

Mall för bedömningsunderlag

Modellektioner samlade l%C3%A4nkar ny 7. Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips!

Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]

Här kommer några förslag på roliga bokrecensioner. På Facebook hittade jag en gång ett tips från en klass på Europaskolan i Bryssel, där eleverna fick göra ”bokpåsar” efter att alla hade avslutat läsningen av sin bok. Aktivera eleverna vid högläsning – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema.

Ture Sventon – som en språkgodisaffär

Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. Läsfixarna hjälper till att leta ledtrådar och lösa mysterier. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Frågebatteri. James Nottingham – Learning Pit. Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna.

James Nottingham – Learning Pit

Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig. Att filmen sedan använder sig av tydliga bilder som visualiserar det som Nottingham beskriver gör det än mer inspirerande! Titta på klippet! The Learning Challenge with James Nottingham from Challenging Learning on Vimeo. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Materielrummet.se. Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6. Bedömarträning i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning och betygssättning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6. Materialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet. Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna dikt av Bo Burnham är ett stycke ren magi. På ett väldigt effektfullt sätt synliggörs vår inre process när vi läser.

Att läsa en text handlar inte bara om att avkoda orden. Det händer också något inom oss. Vi interagerar med texten och den väcker vår inre röst, våra tankar och känslor. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget, det är fetmarkerat. Mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit.

Häxorna (Roald Dahl) – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna bok är en mycket uppskattad högläsningsbok, särskilt i början av åk 4. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling. «Foto: Jim Varney. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att koppla hur man gör kring återkoppling. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström. Utmana språkliga mål mha 6-fältare. Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål. Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya. Inspirationsföreläsning ABC-klubben med Marika Nylund Ek from nokpublisher on Vimeo. PosterOven - Social Poster Creator - Create, Print, Share! Kids Clip Art - Kids Images. BookBox. Educational Computer Games and Apps for Kids. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Öppna frågor. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN! Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera.

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. De 5 Förmågorna enkel variant. Metoder. Kom ihåg när du skriver! Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. Att utveckla sitt skrivande.

Världsdelar - geografispel. Tsatsiki_LHL_arbetsuppgifter. Bron till Terabithia. Katitzi LHL arbetsuppgifter. Att bygga upp en berättande text. Börjor i svenskan. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Återberättande text. Min bokhylla. En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom...