background preloader

Digitala verktyg

Facebook Twitter

ITG Webtools 2.0. Geek Girl Mini. Vill du köra en kodaktivitet men vet inte var du ska börja?

Geek Girl Mini

Börja med kodtimmen från code.org! Det är en guidad introduktion till kod med teman från bl a Minecraft, Star Wars och Frost. I kodtimmen från code.org bygger man samman färdiga kodblock till små program, precis som i Scratch. Till skillnad från Scratch så är aktiviteten strukturerad i ett antal uppdrag där man löser små programmeringsuppgifter och nya koncept introduceras efter hand. Det finns alltså feedback i varje steg och mentorn behöver inte introducera materialet. Material kodtimmen. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser.

Digitala lärresurser

Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?

Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas.

Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Ladda med digital kompetens. Grundskoletidningen nr 5. SKL TV: Att leda människor i det digitala förändringsarbetet 28 maj 2015. Hur använder man ett digitalt responssystem? En-nationell-strategi-f%C3%B6r-skolans-digitalisering-Alliansen.pdf. Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar.

Jag funderar ofta på hur jag ska nå de elever som inte befinner sig där de vill vara rent språkligt, men som (trots stöd från mig) har svårt att ställa sig utanför sin text och se och förstå vad som behöver förändras eller utvecklas.

Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar

Jag ser ju vad som kan utvecklas i texten rent språkligt, men det är bland det knepigaste i svenskundervisningen att lyckas med att få eleverna att se detta själva, tycker jag. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? Bästa sidorna för att skapa presentationer. Mural.ly Ett bra gratis verktyg som man kan skapa presentationer med.

Bästa sidorna för att skapa presentationer

Du kan skapa din presentation genom att välja bakgrund och lägga till text, webbsidor, bilder m.m . Det som är ännu bättre är att du kan dra objekt från din Google Drive, Evernote eller webben till din presentation. Kaizena · Give Great Feedback. Great Classroom Tools. Free Online Lesson Planbook Software for Teachers.

1. Digital kompetens. 2. Digitalt innehåll. Lärare i Stockholms stad har tillgång till många resurser som kan användas för att höja den digitala mognaden.

2. Digitalt innehåll

I detta inlägg följer en sammanställning av resurser med digitalt innehåll för lärare på gymnasium och grundskola. Didaktiska exempel Exempel på hur du kan använda digitala verktyg med användbara länkar till utövande lärare, forskningsreferenser, material och information. UR – didaktikens verktygTexter och program om att lära och undervisa multimodalt. Guide till pedagogiska metoder och verktyg Flexikon är en mycket praktisk guide till pedagogiska metoder och verktyg inom nätbaserat lärande som har tagits fram av Folkbildningsrådet. Digitala resurser. Lärare i Stockholms stad har tillgång till många resurser som kan användas för att höja den digitala mognaden.

Digitala resurser

På denna sida följer en sammanställning av stöd och dokumentation för gymnasie- och grundskola. Under denna rubrik länkas även forskning och artiklar relaterade till digitaliseringen av lärandet. Förvaltningsstöd 1:1 2016. Genomgång för lärare 16 juni: text med tillhörande bilder. Eftersom tekniken inte fungerade som önskat måndagen den 16/6 då jag berättade för lärarna i Vinslöv om mitt arbete med digitala verktyg med eleverna väljer jag att lägga in bilderna och texten här.

Genomgång för lärare 16 juni: text med tillhörande bilder

Det jag ska berätta om är lite av det jag har gjort med mina elever, framför allt under vårterminen -14. Jag undervisar i en årskurs 5 och det är de eleverna som med glädje har testat på alla mina idéer. I min klass har vi 12 iPads. Det innebär att eleverna nästan alltid arbetar parvis eller i mindre grupper. Det finns inga fasta grupper utan det varierar vid olika uppgifter.

Full koncentration i arbete med appen Popplet. Så här såg ett resultat efter provet ut. En annan app jag har använt några gånger är Socrative. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g... Digitala verktyg för bedömning, gensvar o dokumentation? - Skapaskolan. Elevers läsförmåga är högst central, för mycken kunskapsinhämtning.

Digitala verktyg för bedömning, gensvar o dokumentation? - Skapaskolan

Att lyssna på elevers läsning – i syfte att bedöma deras läsförmåga i syfte att ge professionellt gensvar om nästa steg samt anpassa undervisningen på bästa sätt efter det faktiska läget är centralt. När man som lärare i ett vanligt klassrum ska försöka lyssna på en elevs läsning och samtidigt hålla uppsikt över övriga elever så upplever jag ofta att det blir varken hackat eller malet; man lyssnar inte på riktigt och man håller inte riktigt koll. Med digitala verktyg kan detta verkligen förändras!

På Skapaskolan lånar vi ut varsin lärplatta till eleverna så de enkelt ska kunna fortsätta sitt lärande utanför skolans väggar. Ladda med digital kompetens. SOU-2015_65-WEBB-antologi.

AnswerGarden

Creative commons/bilder. Cromebook. Flippat klassrum. Flubaroo. Frågesport. Google. Gör film. Korsord mm. Mentimeter. Minecraft. Moobis. No hands up. Padlet. PowToon. QR-kod. Serier. Slides. Stories. Storybird. StoryJumper. Tankekartor. Timer. TodaysMeet. Voki. Wikimini. Wordpress. Draw On Maps and Make Them Easily. Educational Resources – Teach Starter. Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm. Ett webb-whiteboard.

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm

Gå in på sidan och börja skriva eller rita. Great Classroom Tools. Flexikon - digitalt lärande i folkbildning. Planboard — Lesson planning made easy for teachers and educators. Lessons Worth Sharing. Kunskapsjournalen - ett digitalt lärverktyg i den formativa undervisningen. Kunskapsjournalen är ett digitalt verktyg som synliggör lärandet för eleverna och läraren. Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra. ClassTools.net. 26 Free Tools for Your 1-to-1 Classroom.

Arbeta språkinriktat med digitala verktyg! Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt: googledrive wattpad, pixntell Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator iMovie. Så använder du IT i språkundervisningen. Skapa vackra affischer. Bästa webbsidorna för mellanstadiet. DATORN i UTBILDNINGEN. Undvik förkortningar Använd så få förkortningar som möjligt. Anledningen är helt enkelt att många läsare stakar sig också på välkända förkortningar. Det ser inte heller så vacker ut i texten om den är sönderstyckad med förkortningar.Skriv inte t ex, skriv till exempel.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube? Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning.

Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker? Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra. Jeanette Willby sur Twitter : "#bettydligt #bjuvgoesdigi skönt att få en färd... Sök digitala lärresurser. Creator. Digitala verktyg för bedömning, gensvar o dokumentation? - Skapaskolan. Digitala responsverktyg. Osmo. The 100 Best Web 2.0 Classroom Tools Chosen By You.

Most of us are working at full capacity, and keeping up with technology can feel like one more chore on the to-do list. Still, learning your way around a few of the best Web tools is worth your time. Innovative teachers are frequently using intuitive programs and websites that are easy to learn. These web tool can save you a lot of daily hassles that you might not even realize you have been tolerating.

Whether you want to move the class newsletter online or try out a flipped classroom, we’re sharing the best sites to do it. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring.

Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. 50+ Free Interactive Games for Elementary. Using the Tool Bars in Kidspiration 2. Super Teacher Worksheets. Pedagogiska Resurser. FREE Swedish Teaching Resources. Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Arbetsblad att skriva ut. Teaching Websites. GratisSkola.se. Good Web Tools to Create Educational Games for Your Class. May 1, 2014 In today's post, I am sharing with you some great web tools that you can use with your students in class to create games. You can integrate these tools in different learning tasks. You can, for instance, use them for end of school year review projects or as a way to boost the textbook activities.

A Good Free Web Tool to Create Classroom Posters. 66 Writing Tools for the 21st Century Classroom. Simple free learning tools for students and teachers. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. Bryter du mot lagen utan att veta om det? Internetguider. Vilka digitala verktyg skulle underlätta ditt dagliga arbete i skolan?