background preloader

Spill i skolen

Facebook Twitter

Senter for IKT i utdanningen. Scratch - Imagine, Program, Share. - Det er mye flott matte i «Angry Birds» - Det er mange som lærer matematikk gjennom formler og regler, uten at de helt skjønner hvorfor reglene er som de er. Da blir matte et strevefag, sier Håvard Tjora. - Ikke si til barnet: «Det er ikke rart du ikke skjønner matte, det gjorde ikke jeg heller». Mange prater om mattekunnskaper eller evnen til å tilegne seg faget som genetikk, det er jeg helt uenig i, legger han til. Tjora er lærer, forfatter og kjent fra TV-programmene «Blanke ark» som inspirerte elever til finne veien tilbake til skolemotivasjon og kunnskapslyst. Han mener forskjellen på en elev som tar matte lett og en som ikke gjør det, er at førstnevnte tør å prøve ut og føler seg frem.

Brenner for matte - Formidle en glede rundt mattefaget, uttrykk det med kropp og ord, sier lektor og e-læreren ved Bjørgvin videregående skole i Bergen, Elisabeth Engum. De to lærerne har det til felles at de brenner for økt forståelse og læring i mattefaget, dessuten brenner de for å få den gode relasjonen til elevene. Her er noen apper: Kodu. Ti tips om spill i skolen. Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill?

Ti tips om spill i skolen

Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Spill kan handle om alt fra alvorlige temaer som sykdom og depresjon, til skattejakt, eventyr og problemløsing, og byr på et mangfold av ulike uttrykk som ikke er alltid er åpenbart om man ikke har brukt mye tid på dem. .

#2: Spill! Det kan synes som en selvfølgelighet, men samtidig kan det ikke gjentas nok: spill de spillene du vil bruke, ja, også de du kanskje ikke kommer til å bruke. . #3: Tenk godt over hvorfor du vil bruke spill i utgangspunktet Det er fort gjort å anta at spill er bra fordi de gjør undervisningen mer interessant. Heldigvis finnes det andre, betydelig bedre argumenter for å bruke spill.

. #4: Tenk nøye over hvilke spillelementer du vil bruke. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace».

Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. – Elevene så måpende på oss når vi spurte dem om dataspillene hadde gjort dem gode i engelsk. Læreren må med. Forsker på dataspill i skolen. - Alle har en måte de lærer best på.

Forsker på dataspill i skolen

Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg. Det han har sett tyder på at spill i utdanningen fungerer, dog under rette forutsetninger.

Dataspill engasjerer God læring kjennetegnes ofte av engasjerende formidling av kunnskap og med resultat av forståelse hos eleven. . - Spill engasjerer på en annen måte enn vanlig undervisning. Bøkene har selvsagt fortsatt en viktig plass i klasserommet, det er ingen som kan påstå noe annet. Møter elevene på hjemmebane Ryggmargsrefleks var feil. Digitalpedagogene.no. Dataspill, skole og læring. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring.

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk

Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser.

Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Dataspill gir grunnlag for læring og refleksjon.