background preloader

Entreprenöriellt lärande

Facebook Twitter

The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment. Chartkamp–I think I understand what you are saying, but in any scenario, someone, or something will spur the impetus for learning to occur.

The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment

We could have a toddler go about and learn the world from scratch, but I don’t think anyone would say that is as efficient and as effective as a “parent” facilitating, or at least providing for a safe environment. And the better the parent, the more effective the toddler will be at contributing to the learning within the community as he/she progresses. Can you describe what you mean by informal learning?

I can take that to be exploratory, on your own, as equals, not in a classroom, and so many more ways. How To Help Every Child Fulfil Their Potential. Lararhandledning ungtreprenor. TED-Ed - It's time for the first ever #TEDEdChallenge! If... Vårterminen 2016 Naverlönnskolan. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Vårterminen 2016 Naverlönnskolan

Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Genom att arbeta med lärmodulscykler uppfyller ni både Skollagens krav på arbete för beprövad erfarenhet samtidigt som ni arbetar med en modell för fortbildning som har stöd i forskning. “Vi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas. Vi ska inte tala om undervisningen i sig utan hur den påverkade eleverna.” – Timperley, Det professionella lärandets inneboende kraft Nu har vi kommit halvvägs i arbetet med att fördjupa våra kunskaper och professionella färdigheter och att låta eleverna få nya erfarenheter av lärande. 3) Entreprenöriellt lärande (vt15) – Lärmodul 1 – En skola där eleverna vill vara – Lärmodul 2 – Värdeskapande som pedagogik Lärandemål.

I nuet för morgondagen och för framtiden. FramtidsFrön - Entreprenörskap i skolan. Ung Företagsamhet. The Battery Challenge. DECA Idea Challenge. What is the Idea Challenge?

DECA Idea Challenge

Toolkit | Website | Flyer. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Skypeundervisning nyckel till omvärlden. Det började med att Sari Jylhäs engelskaklass i årskurs nio skulle börja jobba med Irland.

Skypeundervisning nyckel till omvärlden

Eleverna sökte som vanligt fakta om landet, men hon ville få in ett tonårsperspektiv. – Då tipsade en kollega om Skype In the Classroom. Där kan man som lärare registrera sig och komma i kontakt med lärare i andra länder, säger hon. Så Sari Jylhä skapade en profil där hon uppgav vilken skola hon tillhör och vad för typ av kontakt hon var ute efter. Det kan gälla ett specifikt språk, ämne eller årskurser. – Sedan tar man kontakt med en annan lärare, eller blir själv kontaktad. ”Mystery Skype” innebär att eleverna med hjälp av ja- och nej-frågor får gissa sig fram till vilket land den andra klassen kommer ifrån.

Syftet med att använda Skype In the Classroom är enligt Sari Jylhä att eleverna ska få testa att prata engelska i en verklig situation. – Här blir de tvungna att prata med andra människor i världen på riktigt. Dessutom kan de ställa frågor om landet direkt till de som bor där. The economist who beat Thomas Piketty. Most economists will remember 2014 as the year of Thomas Piketty (bit.ly/1xpn2Qy).

The economist who beat Thomas Piketty

But last month, a lesser-known academic from the University of Sussex beat Piketty to win the inaugural New Statesman SPERI prize in political economy. The list of nominees for the prize, introduced this year by the New Statesman magazine and the Sheffield Political Economy Research Institute (SPERI), included not just Piketty but also other well-known names such as the heterodox economist and bestselling writer Ha-Joon Chang. Ultimately, it was Mariana Mazzucato of the Science Policy Research Unit (SPRU) at the University of Sussex who won the prize for her work on state-led innovation. Like Piketty, who has challenged conventional economic wisdom on inequality, Mazzucato, too, has challenged mainstream economic thought on entrepreneurship and innovation. Teaching in the 21st Century. Subscribe to Anders Bobäck Get the best videos sent to your inbox Thanked Anders Bobäck 22mo.

Teaching in the 21st Century

Sustainability: the card game. At TED2013, Leyla Acaroglu pondered the question: Paper or plastic?

Sustainability: the card game

Below, play her sustainability card game. Photo: James Duncan Davidson Leyla Acaroglu aims to make people think about how the choices they make on a daily basis affect the environment. And she aims to make thinking about this fun. In today’s TED Talk, Acaroglu turns her attention to four bits of “environmental folklore,” like the idea that it’s more environmentally sound to opt for the paper bag over the plastic one. Leyla Acaroglu: Paper beats plastic? This week, Eco Innovators held an “E-Waste Autopsy” at the National Gallery of Victoria in Australia, where passerbys dissected keyboards and computer mice to see what’s inside and think about how the parts could be better designed for recycling.

Want to play? Challenge 1: How can you encourage cell phone users to keep their phones for longer than the usual 15 months before getting a new one? Challenge 2: What kind of design tweaks could give our laptops a longer lifespan?