background preloader

Andrianne

Facebook Twitter

Andrianne Skjold

10 framskritt i global helse. Barnedødelighet er kraftig redusert Barnedødeligheten i verden er mer enn halvert siden 1990.

10 framskritt i global helse

Takket være dette overlever nå 95 av 100 barn. I 1990 døde 12,7 millioner barn før fylte fem år, ifølge FN. I 2015 var det tilsvarende tallet seks millioner. Nedgangen kommer på tross av befolkningsvekst i mange utviklingsland. Lungebetennelse, diaré og meslinger er de sykdommene som tar flest barneliv. Afrika har den høyeste barnedødeligheten, men her har også flest liv blitt reddet. Kilder: «The Millennium Development Goals Report 2015», FN 2015 og WHO. Vi lever lenger Økt levealder er summen av mange helseframskritt. Framgangen etter 2000 kommer etter at det var en motsatt utvikling på 1990-tallet. En ny verdensborger født i 2015 kunne ifølge prognosene i gjennomsnitt forvente å bli 71 år. I Afrika er gjennomsnittet lavere, men kurvene peker enda brattere oppover. Verdens befolkning blir også friskere. Hvorfor lever kvinner lenger? Å forstå så vel den "jazzing" som ikke rammer deg selv.

Enten det foregår i garderober, badstuer, i den amerikanske valgkampen eller i lukkede facebookgrupper, det er de samme undertrykkende strukturene vi snakker om.

Å forstå så vel den "jazzing" som ikke rammer deg selv

Et av de første minnene jeg har, er den ganske stramme lukten av svett mannegarderobe. Nesten hver sommer fra jeg var spedbarn, var jeg på treningsleir med en hel gjeng med unge menn. Faren min var fotballspiller, i noen år spilte han i de øvre divisjoner. Jeg har diskutert ganske mye feminisme med pappa etter at jeg ble voksen. Han er ikke en mann av store ord, stort sett lytter han i stillhet, kanskje skyter han inn korte setninger her og der. Han var rett og slett sint og sjokkert over det han hadde lest på nett. Det kunne ikke falle han inn å snakke sånn om kvinner.

Jeg velger å tro at faren min var sint ikke bare fordi han selv har tre døtre, men like mye fordi han har kvinnelige kolleger (om enn få), kvinnelige naboer, kvinnelige helsearbeidere, i det hele tatt: kvinnelige medborgere. Æresdrap: - Dagbladet. (Dagbladet): Torsdag arresterte pakistansk politi tre personer og siktet dem for drapet på trebarnsmoren Khalida Bibi og 21 år gamle Mohammad Mukhtar.

Æresdrap: - Dagbladet

De tre siktede er Khalidas far, bror og ektemann. Det bekrefter Allah Ditta, en talsperson for det lokale politiet, til nyhetsbyrået Associated Press. Torturert og hengt Bibi, og Mukhtar, som skal ha vært trebarnsmorens elsker, ble torturert før de ble hengt fra et tre på familiens gårdsplass i landsbyen Mian Channu i den østlige Punjab-provinsen. Ditta forteller videre at de tre familiemedlemmene har tilstått drapet, men at forhørene fortsatt pågår Bibi og Mukhtar har blitt fraktet til et lokalt sykehus for å gjennomgå en obduksjon. - Absurd Generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, sier til Dagbladet at æresdrap av dette slaget er et stort problem i Pakistan. - Problemet er stort, og årsaken til problemet er holdningen at kvinner er familiens og lokalsamfunnets eiendom - at de bærer deres ære og eller skam.

Forsøpling av havet. Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall.

Forsøpling av havet

Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Hvor kommer forsøplingsproblemet fra og hvor blir avfallet av? Det er påvist store mengder marint avfall langs norskekysten og på Svalbard. Det meste av dette har trolig sin opprinnelse fra landbasert kilder, men mye stammer også fra fiskeflåten, som for eksempel tapte fiskegarn og tau, samt andre sjøbaserte kilder. I tillegg mottar vi som "nedstrømsland" betydelige mengder langtransportert avfall fra nord-europeiske land og havområder, særlig fra Nordsjøen og Østersjøen. Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende miljøproblem i Norge. Søppeldynger i dype kløfter på havbunnen Fugler, fisk og dyr lider Sjøfugl er særlig utsatt Dyr på land slipper heller ikke unna. Tidligere sexslave knuste guttas rekord: - Jeg løp om natten slik at barna mine ikke skulle høre at jeg gråt.

Da den 11 år gamle sønnen fikk en øyesykdom som medfører blindhet, skjønte Norma Bastidas at hun måtte gjøre noe.

Tidligere sexslave knuste guttas rekord: - Jeg løp om natten slik at barna mine ikke skulle høre at jeg gråt

Hun valgte bort alkoholen og begynte å trene. For det var alkohol hun hadde tydd til da ting ble for vanskelige for henne. Alkohol var en måte å slippe unna alt stress og vonde minner. Fått meg deg denne? En av de mest leste sakene i det siste: «Du er fin, men hjelpe meg så feit du er blitt» - Jeg begynte å løpe om natten slik at barna mine ikke skulle høre at jeg gråt, forteller hun i et intervju med nyhetskanalen CNN. Ti år senere er den nå 49 år gamle meksikanske kvinnen kjent for sitt utrettelige veldedighetsarbeid for å samle inn penger både til forskning på øyesykdommer og for å hjelpe traffickingofre. Sjangerpedagogikk. Sjangerpedagogikk er en måte å undervise i ulike teksttyper på.

Sjangerpedagogikk

Sjangerpedagogikken ble utviklet blant annet av den australske andrespråksforskeren Pauline Gibbons. Enkelt uttrykt er sjangerpedagogikk en måte å undervise eksplisitt for å gi elevene tilgang til skolespråket og å skape en forståelse for hvordan ulike tekster er bygget opp. Sjangerpedagogikk har vist seg å være bra for alle elever, men spesielt for andrespråkselever. Sjangerpedagogikk kan brukes i alle fag og på alle trinn. Tydeliggjøre tekststrukturer Sjangerpedagogikk handler om å synliggjøre det man ofte tar for gitt at elevene kjenner til fra før.

Mat