background preloader

Andersfloodh

Facebook Twitter

Learn It In 5 - Home. TodaysMeet. Ett bra verktyg för att upprätthålla kontakten i realtid med en större publik är TodaysMeet. Det fungerar på så sätt att du enkelt skapar ett virtuellt rum på webben där åhörarna kan skriva inlägg i form av exempelvis frågor. Dessa inlägg dyker upp i realtid på webbsidan och det enda som krävs av deltagaren är en dator, surfplatta eller smarttelefon med internetuppkoppling. I min undervisning har jag använt mig av TodaysMeet som ett verktyg för elever att skapa och dela med sig av begreppsdefinitioner. Jag har låtit eleverna sitta och arbeta självständigt med ett kapitel i boken där uppgiften är att plocka fram centrala begrepp som ska definieras. Eleverna publicerar sina svar på TodaysMeet och således uppstår ett flöde av definitioner som alla elever kan följa med i realtid. Jag har valt ut en elev som fungerar som sekreterare.

Ett annat tillfälle där jag ibland brukar utnyttja TodaysMeet är när jag är ute på fältet och håller föreläsniningar och workshops. Kognitionssimulatorn.

Påsk

Så Funkar Blendspace. Hur man använder Socrative enkätverktyg (Blendspace-lektion) | Digitala Verktyg. ASL. Boktips för tonåringar. Mina digitala verktyg i läs- och skriv. Skola. Förskola. TheBig6 | #visombärenförmåga #synligtlärande #frånkasstillvass. Fritids. iPad i Östersund. Instruktionsfilmer. Lägg in text i Imovie. Podcasts i Garageband. CC Search. Webbstjärnan. Livets glada pussel. SpelLäraren. Den Entreprenöriella Läraren Posted by Felix Gyllenstig Serrao on februari 19, 2014 · 1 kommentar Vi lärare är ofta väldigt fokuserade på vad vi kräver och förväntar oss av eleverna och vad vi önskar att de ska prestera. Vad vi dock kan glömma av är att vi borde ha lika höga krav på oss själva att vilja utvecklas och lära oss av våra elever.

Det senaste modeordet inom pedagogiken är entreprenöriellt lärande, en ”nyckelkompetens” enligt EU som gett ut direktiv om hur man kan främja det livslånga lärandet. I de nya läroplanerna finner man till exempel definitionen: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Jag tycker det är intressant att byta ut elever till lärare i dessa texter. Lärare kan vara ett väldigt ensamt yrke ibland och ibland får man känslan av att många vill ha det så vilket för förbryllar mig. Det måste skapas förutsättningar. Fem Misstag! Öppna digitala lärresurser. Öppna digitala lärresurser är resurser som finns öppet tillgängliga på internet. De är licensierade så att alla kan använda dem, och i vissa fall även bearbeta dem. Det kan vara allt från universitetskurser till mjukvaror. På den här sidan visas olika verktyg som kan användas för att skapa och lagra öppna digitala lärresurser samt samlingar av resurser.

Allt är gratis och finns fritt att använda för vem som helst. Sidan är tänkt att fungera som hjälp och inspiration i ditt användande av digitala resurser för undervisning och dokumentation. Två artiklar om öppna digitala lärresurser, skrivna av Stefan Paulsson och publicerade på Omvärldsbloggen: Marie LinderNGL-pedagogPedagogiskt utvecklingscentrum Högskolan Dalarnamali@du.se. Kunskapshubben - HEM.