Museum

Facebook Twitter
Övergivna platser
Startsida - Riksantikvarieämbetet
Swedish National Heritage Board's Photostream
Kringla Kringla I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. FöremålAllt från arkeologiska till nutida föremål. Just nu finns 2,522,434 föremål. FotografierFotografier av kulturhistoriska miljöer från 1860-talet fram till idag.
Platsr
K-blogg – Riksantikvarieämbetets blogg K-blogg – Riksantikvarieämbetets blogg Vänermuseet är ett kombinerat kultur- och naturhistoriskt museum i Lidköping, med ambitionen att skildra livet vid och i Sveriges största sjö Vänern. Vi vill visa vad sjön har betytt för människor under historiens lopp, hur människor levt vid och av sjön och hur människan har påverkat sjön. När det gäller våra samlingar är det kulturhistoriska föremål från stadens olika hantverksyrken och sjöfarten som dominerar, eftersom det var denna inriktning museet hade vid starten 1918 och de efterföljande decennierna.
Kulturvårdsforum
"The words we use in attempting to change museum directions matter. We need translators within each cultural context. We do not yet have precise words or even uniform understanding of the words we use. But we do have 'and.'

Museum 2.0

Museum 2.0
Välkommen till Kulturen i Lund - startsida
Exhibitionisten - DN.se Exhibitionisten - DN.se Hej då, vad roligt det här var! Jag tackar för mig här efter lite mer än ett år med er. Vad roligt det har varit! Minns ni påskäggsmuséet? Föreläsningarna om gammal kärlek?