background preloader

SVA

Facebook Twitter

Svenska som andra spra k a k 1 3. SvHE. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen. Den sista jag tänkte visa er handlar om fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde.

Lundamaterialet - Holmbergs. Lundamaterialet Lundamaterialet är det första publicerade språktestet för språkstörda barn i Sverige och det har nu varit i flitigt bruk under 40 år!

Lundamaterialet - Holmbergs

Det är ett formellt instrument för kartläggning och bedömning av barns expressiva språkliga förmåga. Vi har 2015 gjort en omarbetning av materialet och därefter har en för svenska förhållande mycket gedigen åldersnormering utförts. Detta ökar materialets användbarhet och undersökarna får fram en betydligt säkrare och bättre bild av barnens språkliga utvecklingsnivå.

Det kan användas för barn från ca 3 års ålder. Prepositioner. SVA/SFI. Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända.

SVA/SFI

Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen, skelettet och musklerna. Länk till serien: Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Grammatik. Övningar, test, kurser. Kartläggning o bedömning. Läsa. Kultur och traditioner. Anwar Katran. Undervisa nyanlända. Ba Ba Dum. Lista över svenska liknelser. Lista över svenska idiomatiska uttryck. För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck

För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. B[redigera | redigera wikitext] Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa.

Beväpnad till tänderna - Att vara så förberedd som det går.Bida sin tid – Tåligt avvakta med att göra något planerat till ett mer gynnsamt tillfälle. Klartextfrågor. Frågor till Sveriges radios Klartext - nyheter på lätt svenska.

Klartextfrågor

Frågorna konstruerades av Monica Tanner Krantz Sfi Västerort i Stockholm där hon nu har slutat. Så för närvarande kommer inga fler övningar. Kanske någon annan har frågor till Klartext som jag kan lägga ut till glädje för andra? Ja! Nu har Felicity Nowak tagit över stafettpinnen och gör nya frågor. Lyssna på Klartext och svara på frågorna i ett Worddokument. Läs mer om programmet - Klartext. Frågor jag ofta får. Svenska som andraspråk, textad. Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning?

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat?

Vi kan börja med att omformulera frågan till: 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Letar du bara efter appar som är gratis har jag valt ut och satt en stjärna på 5 favoriter som jag gillar extra mycket. Tyda– engelsk-svensk-engelsk ordbok med förklaringar. Vanten - språkutvecklande arbete i svenska som andraspråk, åk 3. I min svenska som andraspråksgrupp i trean ville jag göra ett arbete som omfattade momenten tala, läsa, skriva, för att få ett varierat, språkutvecklande arbetssätt där eleven får öva på flera moment och med en många repetitioner.

Vanten - språkutvecklande arbete i svenska som andraspråk, åk 3

Ett annat mål var att börja arbeta mer aktivt med våra i - pads genom att renskriva arbeten på dem. Ett tredje mål var kunna berätta en saga med röd tråd, d v s med en början, en mitten och ett slut. Vi började med att jag högt läste en välkänd saga som heter Vanten. En av mina vinterfavoriter. Eleverna fick följa med i texten framför sig. Lektion två fick eleverna klippa ut bilder ur sagan. Jag försökte peppa dem till att skriva med egna ord det de kommer ihåg av sagan när de ser bilderna.

Lektion tre. Nu har vi kommit till att redovisa sagan tillsammans för klassen. Snabbstart i svenska för nyanlända. Vilka elever ska undervisas i svenska som andraspråk? Kan ni hjälpa mig med en bedömningsfråga kring vilka elever som ska och inte ska bedömas i svenska som andraspråk.

Vilka elever ska undervisas i svenska som andraspråk?

På vår enhet råder stor osäkerhet gällande eleverna som har annat modersmål. Finns det några "regler" för när en elev ska bedömas i sva? Nyanlända elever är det ju inga frågetecken kring, men de flesta vi har hos oss är födda i Sverige och fler har också föräldrar som är födda i Sverige. Kan man rakt av säga att några inte tillhör sva eller ska det göras en individuell bedömning på alla oavsett familjens tid i Sverige?

Flerspråkig presentation. I mitt arbete som svenska som andraspråkslärare (s v a) är det interkulturella förhållningssättet grunden.

Flerspråkig presentation

Det vill säga att jag är öppen, nyfiken och visar intresse för andra kulturer och språk men också att jag är tydlig och delar med mig av min egen kultur och mitt språk. I den här övningen har vi gjort en presentation av oss själva och skrivit både på svenska och på vårt modersmål. En presentation med en "gubbe" av garn tyckte alla var jätterolig att göra. Idén hittade jag på nätet. Vi började dock med att eleverna två och två fick sitta och intervjua varandra med följande enkla frågor om sig själv.

Sen var det dags att skriva ned sin presentation. Några elever kunde sedan börja fylla i frågorna på modersmålet själva, eller med hjälp av Google translate och andra väntade till nästa modersmålslektion. Slutligen fick alla redovisa om sig själv i vår mindre s v a grupp. Tidsåtgång ca fyra lektioner a 40 min. Svag för SVA. När ska en elev sluta läsa svenska som andraspråk? I vårt svar utgår vi från regleringen (skolförordningen) som när det gäller svenska som andraspråk slår fast att undervisning i svenska som andraspråk om det behövs ska anordnas för en elev som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.

(Det finns ett par andra grupper också men detta är den vanligaste. Fetningen är vår egen.) Där slås också fast att det är rektor som beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. (Vår fetning igen.)