background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Boken om mig. Tra na boksta ver ljuda. lamineras (1) Kostnadsfria korsord! Personbeskrivning. Checklista Skriva. Skriv till bilder. Sla och skriv en saga. Skrivuppgift brev. Skrivuppgift instruerande text. Skrivuppgift brev. Skrivprocessen bedömning. Personbeskrivning. Några skrivlekar. Vanligastetexttyperna. Välskrivning. Att arbeta med genrer genom Huset. Här ser ni "mitt" hus.

Att arbeta med genrer genom Huset

Alla som kommer in till mig och har svenska som andraspråk får flytta in här. Alla kommer att få varsin lägenhet/rum och syftet är att arbeta med olika genrer, till en början med den beskrivande genom att beskriva vardagsord som avhandlar allt som finns i ett hus och runt i kring. 4-meningsberättelse. Läs om hur du kan bygga en berättelse så den blir spännande och begriplig.Övningen används även på Squoosh, Länsbiblioteket i Östergötland.

4-meningsberättelse

Gå över gatan-övningen / 4-meningsberättelsen. Vems är nyckeln? Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö?

I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Skrivprocessen arbetsgång 1. Skrivprocessen arbetsgång 2. Skrivprocessen5. Skrivprocessen6. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. Skrivprocessen3. Skrivprocessen4.

Skrivprocessen7. Narrativ genre. KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. PPL-Att-skriva-olika-texttyper-elev. Lektion-se_22015_Mio_min_Mio. Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov! Nej, har inga skrivövningar om ”mitt sommarlov”.

Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov!

Det är för stort och så tvingande. Det måste ha innehållit något. Man måste ha varit på några platser, rest utomlands. Lektion-se_8072_Arbetsuppgifter_till_boken. Förutspå och skriva på dator i F-klass. Under några fredagar har jag fått låna en grupp med 14 förskoleklassbarn i taget.

Förutspå och skriva på dator i F-klass

Tidigare har jag berättat om hur vi läste ur Lyckostjärnans inledande kapitel, som vi gemensamt samtalade om och använde oss av olika lässtrategier. Till varje kapitel i Lyckostjärnan finns det en samtalsbild i A3-format, som man kan arbeta med på ett språkutvecklande sätt. Bilderna kan man även kan få tillgång till digitalt och visa på smartboard. Denna gång ville jag även introducera ASL, att skriva sig till läsning via datorn. Vi inledde tillsammans med läsfixaren cowboyen att sammanfatta vad vi läst och samtalat om förra gången utifrån det första kapitlet. Under de senaste veckorna har förskoleklassen arbetat en del med att förutspå vad böcker kommer att handla om. Jag visade min film om spågumman. Läs- och skrivportalen. Storybird - Artful storytelling. Gamla korsord. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Arbetsmaterial- Nypon. Nypon förlag vill öka möjligheterna att använda lättläst skönlitteratur i undervisningen.

Arbetsmaterial- Nypon

Det gör vi genom att komplettera alla våra böcker med arbetsmaterial. Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. De består av skrivbara pdf:er. De fungerar både i dator, i surfplatta och i SmartPhones. 3. Skriva. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 skrivning. Hitta fria texter. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.

Hitta fria texter

Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Wikipedia Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare. Artful storytelling. Korsord från DaLi-X. Prepositions Flashcards. Skrivprocessen bedömning. Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag?

Bokomslag på bloggen – vad får man publicera?

Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. För säkerhets skull: dubbelkolla genom att skicka ett mejl eller slå en pling till berört förlag. Dagens 5. Skribentens delar. Smart läsare. Läs- och skrivundervisning. 3.bp.blogspot. Reading Genres. Checklista skriva år 2.