background preloader

VIDEOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Facebook Twitter

Transporte e Mantemento de Veículos. Téxtil, Confección e Pel. Servizos Socio-culturais e á Comunidade. Sanidade. Química. Marítimo-Pesqueiras. Mantemento e Servizos á Produción. Madeira e Moble. Informática. Industrias Alimentarias. Imaxe Persoal. Hostalaría e Turismo. Fabricación Mecánica. Electricidade e electrónica. Edificación e Obra Civil. Comunicación, Imaxe e Son. Comercio e Marketing. Artes gráficas. Agraria. Administración e Xestión. Actividades Físicas e Deportivas.