background preloader

Tutoring- nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej

Facebook Twitter

Tutoring jest metodą edukacji, która opiera się na bezpośrednim towarzyszeniu tutora uczniowi w jego procesie wychowania i uczenia.

Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu tutor: mądry nauczyciel, służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring - wywiad z Piotrem Czekierdą – współzałożycielem i prezesem Collegium Wratislaviense, które kształci tutorów w ramach Szkoły Tutorów. TUTORING W SZKOLE - prezentacja. Raport specjalny: Tutoring - nowa filozofia kształcenia - Portal Oświatowy. Szkoła Tutorów – szkolenia i programy z tutoringu. Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Szkoła Tutorów – szkolenia i programy z tutoringu

Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem / studentem (tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują eseje (lub inne zadania), które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Instytut Tutoringu Szkolnego.