background preloader

Neurodydaktyka

Facebook Twitter

Neurodydaktyka to inaczej nauczanie przyjazne mózgowi, które bazuje na ciekawości poznawczej uczniów i wykorzystuje silne strony mózgu.

Recenzja książki "Neurodydaktyka". Neurodydaktyka: więcej pytań niż gotowych recept. Szczegóły Opublikowano: niedziela, 23, listopad 2014 00:00 Aleksander Lubina.

Neurodydaktyka: więcej pytań niż gotowych recept

Zadziwiający mózg nastolatka. Autor: Jay N.

Zadziwiający mózg nastolatka

Giedd | dodano: 2015-06-23 Brak synchronizacji w dojrzewaniu sieci nerwowych w mózgu czyni młodego człowieka podatnym na podejmowanie ryzyka, ale także stwarza wyjątkowe możliwości rozwoju zdolności poznawczych i adaptacyjnych. Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych. Nowa mapa mózgu, powstała w wyniku skanowania mózgów ponad 400 osób, dzieli korę mózgową każdej półkuli na180 różnych obszarów, z czego 97 wyróżniono po raz pierwszy – informuje „Nature”.

Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych

Choć mapy mózgu tworzone były od stuleci, nowe osiągnięcie ma dać neurofizjologom ostateczną wersję atlasu tego najbardziej złożonego z narządów. Nowa mapa jest jak dotąd najbardziej znaczącym osiągnięciem w ramach Human Connectome Project, prowadzonego pod amerykańskim kierownictwem. Neurodydaktyka – Praktyka – Badania – Dialog. Mnożenie na palcach » Neuropedagogika. Neurodydaktyka w praktyce – szkoła przyjazna mózgowi. Neurodydaktyka, nowa dyscyplina, która w oparciu o badania nad mózgiem stawia sobie za cel tworzenie nowych koncepcji pedagogicznych, inicjuje poszukiwania systemu edukacyjnego przyjaznego mózgowi i lepiej wykorzystującego jego silne strony.

Neurodydaktyka w praktyce – szkoła przyjazna mózgowi.

Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla nauczycieli i rodziców mitów, pokazując, jak dużo zależy od dorosłych. To dorośli, tworząc środowisko, decydują o tym, czym będą zajmować się dzieci. Neurodydaktyka, czyli edukacja przyjazna mózgowi - Dziecko. Obecny system edukacyjny z 45-minutowymi lekcjami, uczniami przykutymi do krzesła i nauczycielem jako jedynym źródłem wiedzy tkwi głęboko w systemie dziewiętnastowiecznym, kiedy celem edukacji było wychowanie i wykształcenie karnych obywateli, posłusznych i zdyscyplinowanych.

Neurodydaktyka, czyli edukacja przyjazna mózgowi - Dziecko

Wtedy nikt nie mówił, że dzieci mają być w szkole szczęśliwe. Ani gdzie indziej. Szczęście nie było celem ani kategorią społeczną. Blogi w edukacji » Neuropedagogika. Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce. O wszystkim decyduje początek lekcji, albo nauczycielowi uda się skierować uwagę uczniów na omawiany temat i neurony zaczną przetwarzać nowe informacje, albo zajmą się czymś zupełnie innym.

Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce

Niestety na metodycznych seminariach raczej rzadko ćwiczy się tę umiejętność, bez której niemożliwe jest efektywne nauczanie. Równie trudną sztuką jest powiązanie omawianych na lekcjach zagadnień ze światem dostępnym doświadczeniu uczniów. Bez tego ich mózgi nie mogą stworzyć właściwych powiązań neuronalnych, co jest warunkiem stworzenia spójnej struktury wiedzy. Problem nie jest nowy, pisało już o nim wielu konstruktywistów, np. Platforma poświęcona neurodydaktyce. Edukacja przyjazna mózgowi - naukowo i profesjonalnie. Integracja grupy » Neuropedagogika.

How Does the Brain Learn Best? Smart Studying Strategies. Neurodidactics and its utilization in the field of language teaching (PDF) Mind, Brain and Education.